KINH CẦU GIẢI HẠN ĐỘ AN

KINH CẦU GIẢI HẠN ĐỘ AN

Kinh cầu Trời, Đất độ ân

Cầu Trời độ nước Nam trần tốt tươi

Kính cầu Cha, Mẹ Đất Trời

Độ hết trần thế khắp nơi xa gần

Cầu Trời mưa thuận cho dân

Cầu bớt bão lụt, bớt phần nạn tai

Cầu độ dân nước an bài

Bớt hỏa, bớt hạn, nạn tai trên đường

Cầu Cha, Mẹ Tổ Nước thương

Độ dân, độ nước bốn phương xa gần

Bắc, Trung, Nam kính cầu Thần

Cầu Phật, cầu Thánh, cầu Thần nước Nam

Cầu xin giải hạn độ an

Độ người, độ của, an khang phúc lành

Cầu xe đi lại thông hành

Ô tô, xe máy an lành giao thông

Tàu hỏa, tàu thủy an chung

Máy bay cũng được trên không an toàn

Tầu bè đường biển cầu an

Cầu Trời, cầu Tổ nước Nam độ trần

Độ người, độ của giúp dân

Độ cho đất nước phúc phần dài lâu

Đời đời dân nước sở cầu

Cầu trên độ, hộ muôn màu nước dân

Độ khắp đất nước xa gần

Bắc, Trung, Nam được nhờ ân nước nhà

Xin Cha giải hạn nạn qua

Nạn người, nạn của tránh ra cho trần

Hạn nặng còn nhẹ giúp dân

Hạn nhẹ xin giải hết phần hạn qua

Xin cầu phúc, thọ, an gia

Xin cầu tài, lộc, trẻ, già bình an

Cầu con cháu học giỏi, ngoan

Hiền tài để giúp nước Nam gia đình

Công danh thành đạt an bình

Việc làm mạnh giỏi công trình an khang

Tăng gia sản xuất mùa màng

Cầu tăng năng suất tốt an bốn mùa

Việc làm tốt đẹp thi đua

Theo lời Đảng, Bác dạy đưa dân mình

Toàn dân đoàn kết chung tình

Bảo vệ Tổ quốc nước mình Việt Nam.

Kính viết theo lời thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *