KÍNH DÂNG SỚ LÊN ĐỀN MỚI ĐỀN THƯỢNG, THÔN KHÊ KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH DÂNG SỚ LÊN ĐỀN MỚI

ĐỀN THƯỢNG, THÔN KHÊ KHẨU

 

Tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh, phường Sao Đỏ, viết sớ tại Đền Hòa Bình.

Kính dâng Đền Thượng, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Kính sớ dâng trình Đức Cha Đại Vương Trần Hưng Đạo.

Kính sớ trình Đức Thượng tướng Công Trần Hiển Đức tại Đền Khê Khẩu linh từ.

Kính xin lên đền mới lúc 5h ngày 10 tháng 10 năm Giáp Ngọ, ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Kính xin được dâng sớ lễ lên đền mới.

Xin dâng 5 bát hương mới kính thờ.

 

Kính xin Cha Đức Thánh Trần

Xin Quan Thượng tướng, xin phần lệnh Thiên

Xin Quan Thổ Công đất đền

Thổ Công đất nước, Thổ Công xã nhà

Giờ Dần kính lễ hương quà

Đại diện cán bộ thôn nhà hôm nay

Đại diện dân thôn, xã này

Xin dâng sớ lễ về ngay Đền Thần

Xin trình đền thờ Thánh Nhân

Từ đây đền mới đẹp phần uy nghi

Từ đây mãi mãi trường kỳ

Thờ hồn Thần, Thánh đã ghi danh tài

Đã từng giúp nước miệt mài

Đánh tan quân giặc không ai sánh bằng

Hôm nay trình sớ thưa rằng

Dâng ban thờ mới tượng đồng uy nghi

Dâng năm bát hương cốt ghi

Theo lệnh của Thánh trường kỳ dài lâu

Đời đời thờ phụng ơn sâu

Đáp đền công đức dài lâu trường tồn

Năm bát hương mãi thờ hồn

Không được thay đổi trường tồn thờ Thiên

Thờ hồn phụ Mẫu nói riêng

Đời đời đáp nghĩa thiêng liêng phụng thờ ./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc

được ghi trong sớ ngày 10/10/Giáp Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

* Trong đền thờ có 5 ban thờ:

 

 1. Ngoài vào ban thờ Công Đồng.
 2. Ban thứ 2 thờ Cha Hưng Đạo Đại Vương – Trần Quốc Tuấn (có tượng thờ Cha).
 3. Ban thứ 3 giữa nhà trong, thờ ngài Thượng tướng Công Trần Hiển đức (có tượng thờ Ngài).
 4. Bên tay phải đền, ban thờ vọng Nhị vị Vương Bà, thờ Đền Hạ, Đền Thượng, thờ hai ngai.
 5. Bên tay trái Đền Thượng, ban thờ phụ thân của Ngài là ông Trần Hiển Công một ngai; thờ phụ Mẫu là bà Lê Thị Đạt một ngai thờ.

* Ngày lên đền mới, Đền Khê Khẩu:

Đồng Đoàn Hòa Bình về đền làm việc:

 1. Ông Đồng Văn Lan, 47 tuổi, trưởng thôn Khê Khẩu.
 2. Bà Phạm Thị Xuyến, 67 tuổi, trưởng Đoàn Hòa Bình.
 3. Ông Đồng Văn Toàn, 63 tuổi, phó thôn Khê Khẩu.
 4. Bà: Lương Thị Xuân, 58 tuổi, đồng viên Đoàn Hòa Bình;
 5. Bà: Lê Thị Hà, 48 tuổi, đồng viên Đoàn Hòa Bình;
 6. Ông: Phạm Mạnh Cường, 60 tuổi, an ninh viên.
 7. Ông: Đinh Văn Bình, 59 tuổi, an ninh viên.
 8. Bà: Phạm Thị Năm, 79 tuổi, thủ nhang đền.
 9. Bà: Nguyễn Thị Đào, 79 tuổi, thủ nhang đền.

Thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức – TX.Chí Linh – Tỉnh Hải Dương.

* Người đi đón tượng từ Ý Yên – Nam Định về đền Khê Khẩu gồm:

 1. Đồng Văn Sách, 63 tuổi, bí thư Chi bộ Khê Khẩu.
 2. Đồng Thị Xây, 66 tuổi, phó đoàn Hòa Bình.
 3. Đào Thị Tinh, 63 tuổi, đồng viên Đoàn Hòa Bình.
 4. Nguyễn Thị Phiếu, 62 tuổi, đồng viên Đoàn Hòa Bình.
 5. Đồng Bá Huệ, 65 tuổi, chi ủy viên chi bộ Khê Khẩu;
 6. Nguyễn Thị Thu, 60 tuổi, người dâng tượng.
 7. Đồng Thế Trọng, lái xe.

Chiều mùng 9 đi rước tượng, sáng mùng 10 về Đền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *