KINH SÁM HỐI

KINH SÁM HỐI

 1. Kính xin Trời Đất thứ tha

Kính xin Phật Thánh nước nhà Việt Nam

 1. Kính xin Cha Mẹ Thiên Đàng

Kính xin Cha Mẹ nước Nam anh hùng

 1. Kính xin Phật Thánh Thần chung

Xin trên xá tội lỗi cùng toàn gia

 1. Xin trên Tiên Tổ, Ông Bà

Trần gian con cháu có là lỗi chi

 1. Gia đình nay chẳng an gì

Có người đang ốm khổ thì tấm thân

 1. Ốm đau cơ cực dưới trần

Gian nan vất vả khổ thân dưới đời

 1. Khổ cả con cháu tơi bời

Chắc rằng trần có lỗi đời từ xưa

 1. Chắc rằng sớm tối chiều trưa

Ai gây nên tội dây dưa đến mình

 1. Hay là người ốm cố tình

Trót gây nên tội khổ mình giờ đây

 1. Tội âm tội dương trót gây

Bây giờ phải gánh khổ lây gia đình

 1. Con cháu không biết sự tình

Gia đình sám hối Thiên Đình xá thương

 1. Sám hối Phật Thánh Thiên Vương

Sám hối Cha Mẹ bốn phương nước nhà

 1. Sám hối hội nghị các Toà

Bốn phương đất nước gần xa giúp trần

 1. Sám hối các quan đất gần

Xin xá tội trần xin được thứ tha

 1. Xin cầu trên giải bệnh qua

Gặp thầy gặp thuốc an gia chóng lành

 1. Nếu trần có tội âm hành

Xin được tâm thành trên cứu giải ra

 1. Nếu người tận số không xa

Vì tội phải khổ xót xa thân trần

 1. Khổ cả con cháu người thân

Xin trên xá tội xin phần cứu nay

 1. Cứu người bớt cảnh đắng cay

Để con cháu biết từ đây tu trì

 1. Để người có tội bớt đi

Cảnh đau đớn khổ thân khi hành đày

 1. Để người sống được lo thay

Sám hối tội lỗi trước ngày gây ra

 1. Ông Bà, Tiên Tổ tại nhà

Hoặc là chính thực người là ốm gây

 1. Gây từ khi sống đến nay

Gây làm việc đã sai nay tội tình

 1. Để giờ gánh khổ thân mình

Tội còn liên lụy gia đình cháu con

 1. Luân hồi kiếp kiếp vẫn còn

Tội nặng còn phải cháu con gánh gồng

 1. Ba đời vẫn phải đèo bòng

Có tội năm bảy đời chồng chất gây

 1. Tội nặng vẫn phải dắt dây

Sám hối xin đỡ khổ nay thân mình

 1. Xin trên xá lỗi gia đình

Xin tu theo Đạo Nước mình Việt Nam.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Ngày 07/02/2001, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Lưu ý:

– Cứ 2 dòng lại tụng câu: Xin Quy Ngọc Phật

– Lễ nghi tuỳ gia đình: chay, mặn.

– Người gia đình trong họ làm được, không cần mời thầy.

– Đầu tiên ghi: Kính trình Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam

– Kính xin sám hối, cuối cùng xong bài ghi họ tên, tuổi người ốm, đến toàn gia đình.

– Ghi rõ địa chỉ, nơi ở, quê quán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *