KÍNH NGÀY LỄ GIỖ TỔ TRỜI, TỔ NƯỚC NGÀY 3/3/ ẤT MÙI – 21/4/2015 TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

LỜI THIÊN Ý CHỈ CỦA CHA LỆNH QUỐC GIA ÂM PHẦN NƯỚC VIỆT

KÍNH NGÀY LỄ GIỖ

TỔ TRỜI, TỔ NƯỚC

NGÀY 3/3/ ẤT MÙI  – 21/4/2015

TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

 

Kính ngày giỗ Tổ Trời, Tổ Nước

Ngày mùng ba quy ước cho đời

Ngày tháng ba âm lịch tại nơi

Ngày giỗ này hàng năm muôn thuở

 

Kính mời Đức Cha Trời, Mẹ Địa

Từ Trời cao giáng thế chứng minh

Giáng về Đền Hòa Bình Thiên Đình

Nơi nhà Trời đã đặt trụ sở

 

Nơi hàng năm kính giỗ Tổ Trời

Giỗ Tổ Nước Việt Nam sáng ngời

Giỗ Cha, Mẹ một cặp tái thế

Một ngày giỗ Cha, Mẹ gốc rễ

 

Từ Trời cao, Đất thấp linh thiêng

Gọi Tổ Trời, Tổ Nước linh thiêng

Là Tổ Tông, cội nguồn sinh dưỡng

Giỗ Tổ Trời, Tổ Nước muôn trượng

 

Bậc cao sang tiền bối sinh dân

Sinh ra Tổ Đất Nước hồng ân

Sinh ra người, muôn vàn vạn vật

Trời sinh ra tất cả thế gian

 

Sinh toàn cầu, thế giới rõ ràng

Sinh các nước trên toàn châu lục

Nước Việt Nam đã được liên tục

Giỗ Tổ Trời năm thứ mười lăm

 

Cùng ngày giỗ Tổ Nước vĩnh hằng

Mười năm lăm, từ đây mãi mãi

Một ngày giỗ ba cặp Mẹ, Cha

Một ngày giỗ Trời, Đất báo ra

 

Cho nước Nam đã là biết trước

Một ngày giỗ Trời có quy ước

Giỗ có cỗ, cỗ mặn, cỗ chay

Có hoa nghi, trà, quả đủ đầy

 

Trời sinh ra đem về cúng được

Trừ hôi tanh không được cúng Thiên

Cúng thứ chi, tùy dưới trần miền

Lòng thảo hiền trên Thiên chứng nhận

 

– Kính mời Cha, Mẹ Tổ Nước Nam

Kính mời Cha Lạc Long giáng ban

Kính mời Mẹ Âu Cơ giáng thế

Kính mời Cha, Mẹ Tổ chứng kể

 

Về Tổ Tông nguồn cội sinh thành

Về Tổ Nhà nước Việt đích danh

Về Tông Tổ ngọn ngành dâu bể

Đền Hòa Bình hôm nay kính lễ

 

Ngày giỗ này xin để báo ân

Cứ hàng năm kính lễ ơn Thần

Ơn Cha, Mẹ, Tổ Tông Nước Việt

Ơn Tổ Trời, Tổ Nước đặc biệt

 

Ơn Cha, Mẹ, sinh nước, sinh dân

Ơn Cha, Mẹ, tái thế hồng ân

Mời Cha Đức Đào Lang giáng hạ

Mời Mẹ Liễu Hạnh giáng Đền Thần

 

Ngày hôm nay đẹp đẽ vô ngần

Ngày hôm nay hồng ân huệ lớn

Kính giỗ ba cặp Cha Mẹ Thiên

Cầu Cha Mẹ chứng tâm chung, riêng

 

Cho Đoàn Thần kính phần lễ giỗ

Ngày giỗ kính dâng lên cơm cỗ

Mời các bậc tiền bối cao sang

Mời Vua Hùng dựng nước vẻ vang

 

Mời Bác Hồ Chí Minh vĩ đại

Mời hồn thiêng nước nhà sống mãi

Với non sông, Tổ quốc, bầu trời

Mời Cha Trần Hưng Đạo vang lời

 

Cha hiển Thánh cứu đời dương thế

Mời Phật Hoàng Nhân Tông chứng lễ

Mời Mẫu Hoàng Loan giáng thế trần

Mời Thánh Nhân giáng thế cửa Thần

 

Mời Phật, Thánh, mời Thần đất nước

Mời danh nhân các triều đại trước

Các Vua, Quan, giúp nước, hộ dân

Các danh tướng hộ Quốc quên thân

Các anh hùng, các hồn liệt sĩ

Đã cùng nhau chiến đấu bền bỉ

Đã hy sinh không tiếc máu xương

Đã giành lại Tổ quốc, quê hương

 

Đời vĩnh cửu, muôn đời thờ phụng

Đời đời nước, dân ta thờ cúng

Cúng mặn, chay, lễ cúng ơn người

Hàng năm ngày hai bảy dưới đời

 

Là ngày giỗ muôn đời liệt sĩ

Là ngày giỗ đền công bền bỉ

Xây đền thờ cúng lễ cao sang

Xây đền thờ, thờ tích vẻ vang

 

Để muôn đời đáp nghĩa công vàng

Là biết ơn công người thờ phụng

Như hôm nay Đoàn Hòa Bình cúng

Giỗ Tổ Trời, Tổ Nước sinh người

 

Lễ tạ ơn công đức cao vời

Từ Tổ Trời đến người liệt sĩ

Lễ người có công cao bền bỉ

Lễ người có công lớn cho dân

 

Một việc làm đáp nghĩa đền ân

Là một việc phúc ân muôn thuở

Là nhớ ơn công lớn của Trời

Là nhớ ơn công lớn của người

 

Từ Trời Đất đến người liệt sĩ

Từ đời xưa, mãi đến mai sau

Cho đời đời kế tục dài lâu

Cho trường tồn muôn đời thế hệ

 

Đất nước Nam những đâu cúng lễ

Là biết ơn cúng tế thờ hồn

Nhưng chưa hiểu luật của Thiên Vương

Toàn cúng chay vào ngày giỗ Mẹ.

 

– Ngày hôm nay, Mẹ cho cặn kẽ

Dạy dân ta về luật của Thiên

Bài của Thánh, Cha Mẹ đọc biên

Cho đoàn trưởng ghi lời Thánh dạy

 

Để từ đây, mãi mãi dân thấy

Luật của Trời, của Đất ban ra

Luật của Tổ Tông, Ông Cha ta

Luật của Thánh nước nhà vĩ đại

 

Luật của Thánh không ai được cãi

Luật Thiên, Âm, Thánh đã ban hành

Từ Thiên Đình giáng hạ đích danh

Cho trưởng đoàn ghi thành luật đạo

 

Luật Đạo Trời, do Trời soạn thảo

Luật Đạo Thiên do Thánh ban ra

Cũng như trần, Nhà nước Nam ta

Đã có luật thi hành pháp luật

 

Ngày hôm nay, một ngày sự thật

Đoàn Hòa Bình nhất lệnh Trời cao

Đoàn Hòa Bình vâng lệnh Tổ vào

Phạm Thị Xuyến trưởng đoàn nghe lệnh

 

Phải ghi đủ những luật của Trời

Phải ghi rõ từng lời cho đời

Lời của Trời, với lời Tông Tổ

Trời với Tổ là con với Bố

 

Tổ Trời, Tổ Nước, hai bố con

Dạy cho dân thế hệ trường tồn

Biết về luật tu đời, tu đạo

Dân học, đọc sẽ hiểu, sẽ thông

 

Sẽ tu tâm tích đức nối dòng

Ai sai trái phải mau sám hối

Phải từ bỏ việc làm tội lỗi

Sẽ quy y theo Đạo nước nhà

 

Thờ Trời Đất, Tổ Tông, Ông Cha

Cúng hồn người có công đánh giặc

Cúng hồn người bảo vệ xã tắc

Cầu trên độ Quốc thái, dân an

 

Cầu chủ quyền đất nước vẻ vang

Cầu muôn thuở thái bình thịnh vượng

Cho đời người không còn nghiệp chướng

Làm người dân phải biết tu trì

 

Đừng ai phạm vào luật Thiên ghi

Đừng ai phạm tội với Nhà nước

Đời con cháu có quyền được ước

Sống yên vui, hạnh phúc, an khang

 

Sống không phải hạn nạn khổ oan

Sống mạnh khỏe, thọ cao tăng tuổi

Đó là Thánh dạy trần đường lối

Tu nhân tâm, tích đức thảo hiền

 

Chấp hành đầy đủ luật, lệnh Thiên

Chấp hành chính sách của Nhà nước

Pháp lệnh ban hành chớ đơn sai

Dòng họ, gia đình mãi an bài

 

Cầu Trời độ hộ toàn nhân loại

Mưa thuận, gió hòa bớt khổ dân

Bớt đi bão lụt lớn cho trần

Bớt hỏa, bớt hạn cho các nước

 

Bớt sóng Thần, động đất lớn to

Bớt cháy rừng, cháy chợ, độ cho

Dân qúa khổ, bao người quá khổ

Cầu Trời cao cứu độ nhân gian

 

Độ giao thông đi lại thuận an

Đường bộ, đường tầu, đường không, biển

Không còn thảm khốc máy bay rơi

Xin Trời cứu độ khắp mọi nơi

 

Cứu nước dân trên toàn thế giới

Cứu nước Nam muôn thuở thái bình

Giữ chủ quyền độc lập quang vinh

Giữ biển đảo an bình thịnh vượng

 

Độ nước Nam tiến mạnh, tiến nhanh

Độ sức người, sức của an lành

Cầu mọi việc công thành danh toại

Cầu Tổ Trời đời đời độ mãi

 

Cầu Tổ Tông đất nước cao sang

Độ nước, dân, trăm họ an khang

Độ trong nước, ngoài nước Việt Nam

Độ dân giàu, độ nước vững mạnh

 

Độ làm việc, mọi việc thành công

Độ con cháu trí tuệ tinh thông

Hiền, tài, đức, giúp toàn dân, nước

Đoàn kết cùng xây dựng quê hương

 

Tốt đời, đẹp đạo, theo Thiên Vương

Đạo Trời muôn thuở cho Nước Việt

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt Nước Nam

Dân giàu, nước mạnh mãi an khang./.

 

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Bài lễ ngày 3/3/Ất Mùi – 21/4/2015

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *