LỜI CHA GIẢNG ĐẠO LUẬT TRỜI CHO DÂN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

LỜI CHA GIẢNG ĐẠO

LUẬT TRỜI CHO DÂN

TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Tại Đền Hòa Bình Tâm Linh Nước Việt

Ngày 21/4/2015 – 3/3/Ất Mùi

 

  1. Luật của Trời ban, Cha soạn thảo

Cho nước Nam hành đạo, Đạo Trời

Đạo Trời cho dưới thế trần đời

Nước Nam phải thi hành luật đạo

 

Từ thế kỷ hai mốt đổi thay

Phải lo làm theo bản thảo này

Là chủ trương của Trời và Đất

Là luật Trời đã cho chu tất

 

Cho dương gian, dưới thế toàn cầu

Cho thế giới khắp các lục châu

Khắp mọi miền trên Thiên, dưới Địa

Khắp các nơi sẽ được tròn trịa

 

Từ Nhà nước, nhân dân phải thông

Sẽ cùng nhau nhất đạo một lòng

Sẽ hoàn thành trong vòng luật đạo

Sẽ thành công, Đạo được thành công

 

Từ trên Thiên, Trời Đất vun trồng

Cho nước Nam có người hành đạo

Phải nghe lời đã viết bản thảo

Đạo khai hoa đã được ra đời

Ngày một, tháng một, đã tuyệt vời

Năm lẻ một, thế kỷ hai mốt

Bốn số một thật là đẹp tốt

Tứ tuyệt  trần số một khai hoa

 

Từ trên Trời ban xuống nước ta

Ban xuống nơi một nhà mười sáu (16)

Người có chồng, có con, có cháu

Phải lo toan làm việc cho Trời

 

Làm việc cho Tổ Tông Nước đời

Làm việc cho Phật, Thánh, Thần Nước

Việc làm này không hề biết trước

Việc làm này không ước đã thành

 

Từ một chín tám tám đích danh

Đã được Trời ban dành học đạo

Đã được lời thơ Tiên dạy bảo

Nghe bên tai tu Đạo Nước nhà

 

Đi lễ đâu cũng nói thơ ra

Ca ngợi Phật, Thánh, Thần Nước Việt

Xây điện thờ đã được khẩn thiết

Thờ Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam

 

Tu nhân, tâm, đức độ vẹn toàn

Học thầy giáo Thiên Đàng ban dạy

Hai bảy năm người tu còn đấy

Cùng Đoàn Thần ảnh chụp vẫn ghi

 

Theo lệnh Trời, lệnh Đất tu trì

Theo lệnh Phật, Thánh, Thần Nước Việt

Theo lệnh hồn Tổ Tông đặc biệt

Theo Ông, Cha dẫn lối, chỉ đường

 

Nhất một lòng theo Đạo Thiên Vương

Đạo gốc Tổ, Đền Hùng – Phú Thọ

Đạo Mẫu đầu tiên đã ghi rõ

Hầu bàn loan tiệc mở ung dung

 

Khi hết hạn hầu tiệc Thiên Cung

Là dừng hầu, lo học phép Thánh

Cuối thế kỷ gánh một trọng trách

Thật lớn to hành Đạo của Trời

 

Không dám cãi, vâng lệnh nghe lời

Cuối thế kỷ hai mươi tuân lệnh (1998)

Lệnh Trời, lệnh Tổ Nước Việt Nam

Lệnh của Thiên, Tiên, Thánh dạy làm

 

Từ hai nghìn phải thi hành lệnh

Cho đến nay mười lăm năm qua

Đoàn Hòa Bình to lớn hẳn ra

Có hội viên bốn mươi tư tỉnh (44)

 

Các hội viên đã nhất tâm kính

Kính Trời, kính Đất, kính Mẹ Cha

Kính Phật, kính Thánh, Thần nước nhà

Là Tổ Tông, Ông Cha Nước Việt

 

Là Bác Hồ Chí Minh đặc biệt

Là Phật, Thánh, Thần nước tối cao

Là danh nhân nhất mực tự hào

Là Thánh Nhân muôn đời cứu thế

Là Đức Cha ngôi cao Thượng Đế

Là Ngọc Phật tối thượng uy nghi

Cho muôn đời, muôn kiếp trường kỳ

Cho muôn thuở và cho bất tận

 

Và các Phật, Thánh, Thần, các Quan

Được Trời ban từng hàng thứ tự

Từ xưa có danh tên lưu trữ

Là danh nhân đất nước đại tài

 

Là những người vượt mọi chông gai

Có công lớn với toàn xã tắc

Nước, dân ta xây đền tâm đắc

Để thờ công đáp nghĩa ơn hồn

 

Thờ đời đời vĩnh cửu trường tồn

Và cầu hồn đời đời phù độ

Cho quê hương, Tổ quốc, núi sông

Cho đời đời con Lạc, cháu Hồng

 

Cho bất tận muôn đời thế kỷ

Cho dân ta sẽ được tu trí

Tu nhân tâm, đạo đức làm người

Tu đời đời, kiếp kiếp không ngơi

 

Tu chung một mái nhà Tổ quốc

Tu đoàn kết để giữ bằng được

Hiểu Đạo Nhà Nước Việt an khang

Giữ chủ quyền đất nước vẻ vang

 

Giữ muôn thuở thái bình thịnh vượng

Kể từ đây đừng ai cố bướng

Hãy theo Cha, hành Đạo Nước Nam

Hãy theo Cha, hành Đạo Trời ban

 

Là theo một kho tàng văn hóa

Là theo một đường lối phẩm giá

Kim chỉ nam sáng sủa cho đời

Cho nhân dân, Tổ quốc, loài người

 

Cho đúng luật giữa đời và đạo

Nhân dân ta tấm lòng hiếu thảo

Phải nghe ra làm đúng lệnh Thần

Việc gì sai dân phải sửa dần

 

Sửa cho đúng luật Thần Đạo Nước

Sửa và làm theo một quy ước

Của Tổ Tông đường lối Ông Cha

Của Thiên, Âm nước Việt Nam nhà

 

Của Chủ tòa Thiên, Âm nước Việt

Của luật Đạo Thiên, Âm niêm yết

Người trần gian không thể đổi thay

Đây là luật lệnh Trời ban bày

 

Không phải tự người nay trần thế

Đây là lệnh của Cha Thượng Đế

Cha Ngọc Hoàng đã viết ban ra

Thông qua Hội đồng Thánh trên Tòa

 

Toàn thế giới nước nào cũng rõ

Luật thờ lối mới được đổi thay

Nước nào nước ấy tự lo nay

Thờ Phật, Thánh, Thần, Quan trong nước

Việc thờ, việc rước lễ theo mình

Những gì từ xưa có thực tình

Bây giờ đổi thay ta làm lại

Việc xưa thờ sai ta đổi thay.

 

  1. Thờ phải có công tích đủ đầy

Thờ Trời có công sinh đất nước

Sinh muôn vàn vạn vật trên đời

Sinh Tổ Tông các nước sáng tươi.

 

  1. Tổ sinh ra con Hồng, cháu Lạc

Thờ người có công cao chính xác

Là Mẹ Cha Tổ Nước sinh dân

Người dựng nước, giữ nước quên thân

 

Người đem lại hòa bình độc lập

Kể từ xưa cho mãi đến nay

Cho mãi mãi, đời đời sau này

Ta phải theo luật thờ, luật Đạo.

 

  1. Thờ phải có kỷ cương đạo giáo

Thờ phải có luật phép nghiêm minh

Thờ phải có luật của Thiên Đình

Thờ phải có luật Tổ Đất Nước.

 

  1. Ta không thờ theo kiểu bắt chước

Ta không thờ theo kiểu a dua

Ta không thờ theo kiểu ganh đua

Không cần phải nhà to, tượng lớn

 

Người không công, không tích lợi chi

Thờ đúng người, đúng chức vị ghi

Thờ còn để cho đời học tập

Thờ còn để cho người noi gương

 

Đừng thờ tự theo kiểu khuếch trương

Thờ như vậy tốn tiền, phí của

Dân nước ta hãy mau tẩy rửa

Cái gì sai hãy bỏ, thay dần.

 

  1. Việc Tâm Linh không phải ngại ngần

Không sợ hãi, không gì sợ hãi

Hãy làm theo đúng luật Thánh ban

Thờ cho đúng lịch sử nước Nam

 

Lễ cho đúng theo Luật Thiên Đàng

Lễ theo đúng thuần phong mỹ tục

Kể từ đây, mãi mãi mai sau

Luật cho đời bất tận dài lâu

 

Cho dân được sở cầu ý nguyện

Kể từ ngày thế kỷ giao ban

Kể từ ngày thế kỷ lọc sàng

Các nơi thờ đã được quy định

 

Thánh đã ghi khắp các đền chùa

Có luật Thánh, luật Thần quy định

Có luật Thiên hoàn chỉnh cho đời

Chỉ có trần không hiểu luật Trời

 

Trần tưởng mình tự làm là được

Cứ mở sách tụng kinh thời trước

Hết bài kinh lần lượt là xong

Thế kỷ hai mốt hết quay vòng

 

Hãy tụng kinh theo vòng luật mới

Hãy tụng kinh theo sách Thánh ban

Hãy đọc sách lời của Thiên Đàng

Là đúng luật Thiên, Trời quy định ./.

 

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 17//4/2014 – 29/02/Ất Mùi

Ngày 3/3 kính lễ tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *