KÍNH NGÀY LỄ GIỖ ĐỨC MẪU HOÀNG

KÍNH NGÀY LỄ GIỖ

ĐỨC MẪU HOÀNG

Ngày 10/02/1901 – 22/Chạp/Canh Tý

Ngày 05/02/2010 – 22/Chạp/Kỷ Sửu

109 năm – Tại Đền Hòa Bình

 

Kính dâng ngày giỗ Đức Mẫu Hoàng

Kính ngày kỵ nhật thật hân hoan

Chúng con xin kính ngày giỗ Mẫu

Mẫu của toàn dân nước Việt Nam

 

Mẫu Hoàng Thị Loan, Mẫu đã ban

Cho dân nước Việt biết sử vàng

Mẫu có Hồn Trời gửi trần thế

Mẫu có gốc rễ, Mẫu Tổ Tông

 

Hồn Mẹ Âu Cơ đã tái dòng

Về họ Hoàng trần sinh ra Bác

Lời hồn mạch lạc kể cho dân

Hồn Mẹ Hoàng Loan, Hồn Thánh nhân

 

Từ Hồn Âu Cơ tái Mẫu Liễu

Từ Hồn Mẫu Liễu tái Mẫu Hoàng

Liễu Hạnh – Hoàng Loan là Hồn Tổ

Sổ Trời kiên cố có sổ truyền

 

 

Dòng đời nối tiếp có sổ Thiên

Sử Trời ghi lại cho trần thế

Biết về gốc rễ Tổ lưu truyền

Biết về con Trời gửi Gia tiên

 

Dòng họ Hoàng trần được phúc lớn

Được lộc của Thiên cho Gia tiên

Ngày giỗ hôm nay theo lệnh truyền

Lệnh của Thánh Tiên, Hồn nước Việt

 

Lệnh Hồn cho viết của Tổ Tông

Ngày giỗ Mẫu Hoàng thật oai phong

Dân nước Việt Nam phải nhất lòng

Thờ Mẫu, Mẹ hiền sinh ra Bác

 

Đời đời ghi tạc công Mẫu to

Đời đời ghi tạc công Mẫu lo

Lo cho dân, nước, Mẫu dặn dò

Trí lớn tài cao cần phải học

 

Phải học chăm lo những việc to

Lời Mẫu dặn dò khi Bác bé

Lời Mẫu nhỏ nhẹ lúc đưa nôi

Mẹ sinh bốn con dưới trần đời

 

Một về Tiên Tổ khi còn nhỏ

Ba lớn nên người giúp nước non

 

Mẹ nuôi chồng, mẹ nuôi ba con

Cả nhà mẹ lo việc nước non

Chữ hiếu trung lo tròn giữ vẹn

Khác với người không thẹn lời chi.

 

Tuổi xanh Mẹ sớm ra đi

Để chồng ở lại phải thì nuôi con

Không ai biết nỗi mỏi mòn

Qua từng năm tháng xa con, xa chồng.

 

Phận của Mẹ duyên hồng có thế

Mẹ là con Thượng Đế nhà Trời

Mẹ về Thiên phải học tại nơi

Để giúp Trời, giúp đời hạ thế

 

Mẹ là con nhà Trời gửi thế

Hồn Tổ Tông dành để lưu truyền

Lưu cho dân, cho nước biết đường

Về hậu phúc Tổ đường nước Việt

 

Ngày Mẹ đi Trời đã cho biết

Mẹ được sinh tái thế lần ba

Mẹ con Trời, Hồn Tổ Nước nhà

Con của Mẹ cũng là Hồn Thánh

 

Ba người con thật là đặc trách

Không giống ai, khí phách hiên ngang

 

 

Làm cách mạng lại thật đảm đang

Không chồng, vợ, thế gian hiếm người

 

Mẹ thác đi đời đời bất tử

Mẹ lưu ban gìn giữ nước nhà

Mẹ tái hồn Mẹ Tổ Nước ta

Mẹ sinh ra Bác Hồ Chủ Tịch

 

Mẹ thác rồi, Mẹ mới có tích

Của Trời cho có lịch sử Thiên

Của Dòng tộc lịch sử lưu truyền

Của Thánh, Tiên, Trời dành hộ Quốc

 

Mẹ thác rồi, Mẹ mới có được

Trời ban danh, ban phúc, ban tài

Trời ban Mẹ hồng phúc lâu dài

Cả nước Nam đền thờ có Mẹ

 

Mẹ Hoàng Loan tới đây Mẹ sẽ

Làm công trình văn hóa Tâm Linh

Mẹ đã ban bao thơ Thiên Đình

Mẹ đã viết tận tình lý lẽ

 

Nhưng người đời chưa hiểu cặn kẽ

Còn chưa tin Hồn Mẹ là ai

Hồn Mẹ Âu Cơ thật đại tài

Hồn Mẹ Liễu Hạnh ai so được

 

Nước ta có Thánh Mẹ khiếp trước

Từ ngày xưa dựng nước xây đời

Mẹ Âu Cơ hồn của nhà Trời

Hồn Mẹ Liễu Hạnh – Người tái thế

 

Ba Mẹ là một hồn gốc rễ

Hồn Mẹ Âu Tổ Nước non nhà

Cho nên Mẹ Hoàng Loan nước ta

Không phải riêng của là nhà Bác

 

Mẹ Hoàng Loan dân nước ghi tạc

Là Mẹ chung cho cả nước, dân

Mẹ không có cháu nội, ngoại trần

Cả nước, dân đều là con Mẹ

 

Mẹ cảm ơn nước, dân san sẻ

Tình cảm cao lý lẽ trên đời

Không ai hay được Luật nhà Trời

Không ai biết được lời đạo lý

 

Mẹ sẽ kể tỉ mỉ cho đời

Về Hồn Mẫu của Mẹ tại nơi

Đang học lời của Trời dạy phép

Mẹ đã học bao năm đọc ghép

 

Vần thơ Tiên với phép của Thiên

Mẹ đã học bao nhiêu năm liền

 

Mẹ tu Thiên phép thiền của Thánh

Mẹ sẽ làm, Mẹ sẽ chắp cánh

 

Cho thơ Tiên của Mẹ giúp đời

Giúp đất nước, giúp dân muôn nơi

Giúp cho cả bầu trời hạ thế

Giúp việc làm dân ta biết kể

 

Việc Tâm Linh đất nước giang sơn

Việc của Thần cho dưới trần dương

Việc của Thần có Thần chỉ đạo

Việc của Thần có Thần soạn thảo

 

Cho nhân gian biết Đạo Luật Thần

Nước Việt Nam phúc lớn hồng ân

Phải biết được chủ Thần nước Việt

 

Nước Việt Nam vô cùng hào kiệt

Có Tổ Tông cội gốc của Trời

Có một nơi Trời sinh loài người

Đó là cội Trời sinh Tông Tổ

 

Đất Đền Hạ, Đền Hùng Tổ Cố

Tổ Trời sinh các nước đầu tiên

Chỉ có Trời, có Đất biết nên

Ngoài Trời, Đất, không ai biết được

 

 

Chỉ có Trời, có Đất biết trước

Biết được việc sinh dưỡng ra sao

Có Tâm Linh Trời, Đất, ứng trao

Mới có được ghi vào lịch sử

 

Lịch sử Trời, có Trời lưu trữ

Lịch sử Đất, có Đất tỏ tường

Lịch sử Tổ từng nước dưới dương

Có Tổ đường lo lường lịch sử

 

Lịch sử nước, có nước lưu trữ

Nước nào to có mấy đẳng quyền

Quyền lực riêng từng nơi dưới miền

Không như một nước riêng nhỏ hẹp

 

Sử Trời chung một người được chép

Là nước Nam được phép đầu tiên

Viết sử Trời do Trời đọc biên

Trời giáng hạ, phép Thiên giáng hạ

 

Trời đã cho một người con cả

Là Lạc Long Quân với Âu Cơ

Được sinh ra trước nhất bấy giờ

Là con trưởng Trời nhờ phúc hậu

 

Người con trưởng có lòng nung nấu

Trí tâm thành cất giấu từ xưa

 

Ngày sinh ra đã được kế thừa

Đức, tâm, thành với lòng nhiệt huyết

 

Trí thông mính với sự kiên quyết

Lòng dung tha khác biệt mọi người

Đấy cũng là tiêu chuẩn của Trời

Trời sinh ra một người con cả

 

Người con cả có đủ phẩm giá

Trí, tài cao, học rộng, hiểu thông

Khác với người đứng bậc Cha Ông

Hàng Thượng giới Tiên Rồng có một

 

Khi nào Trời chọn được người tốt

Tột đỉnh cao Trời mới ban danh

Khi đấy Trời phần phúc ban dành

Trời sẽ nói sử Trời ghi lại

 

Trời sẽ ban một người con gái

Có phép Trời ghi được sử Thiên

Để cho Trời có sử cho miền

Cho nhân gian toàn cầu hạ giới

 

Cho người ghi không biết được tới

Về Tâm Linh mong đợi đã lâu

Người không có văn hóa cao sâu

Không trình độ trên đầu thơ phú

 

Gia đình nghèo không học đầy đủ

Không biết nhiều về lịch sử trần

Lại viết thông về lịch sử Thần

Đấy mới lạ cho trần thấy lạ

 

Người có công học nên thành quả

Về Luật Thiên, Lệnh Thánh, Lệnh Thần

Người học được phép Trời ban phần

Ban phép lạ cứu dân, hộ Quốc

 

Người đang làm và đã làm được

Việc tối cao của nước Âm, Thiên

Trời đã giao ban dưới trần miền

Một phép Thiên vô biên, vô lượng

 

Trời đã trao một người nữ tướng

Tướng Bà Trưng, vô lượng, vô biên

Bà tái hồn, Bà đang giúp nên

Việc của Trời vô biên thành quả

 

Việc của Trời vô cùng phẩm giá

Việc Âm, Thiên, đại lớn, đại to

Việc của Thánh, Thánh, Thần liệu lo

Việc lớn to sẽ lo bằng được

 

Việc Âm, Thiên, nước nhà Thánh ước

Ước cho dân, cho nước Nam nhà

 

Nước hãy hiểu Tâm Linh nước ta

Tâm Linh nước có ra sự thật

 

Tâm Linh nước đang làm tất bật

Việc Thiên, Âm, sự thật lớn to

Đất nước Nam cần nghiên cứu lo

Việc Tâm Linh khẩn trương bằng được

 

Hồn Tâm Linh là hồn kiếp trước

Của Tổ Tông, sông núi tạo thành

Của những người có thực đích danh

Sống giúp nước làm thành lịch sử

 

Sống giúp nước, chết hồn bất tử

Hồn vẫn vì đất nước giang sơn

Hồn vẫn vì Tổ quốc quê hương

Lo cho dân, đời đời cho nước

 

Lo cho nước đã, đang làm được

Sự thiêng liêng bất tận cho đời

Cho nước Nam sáng rực đẹp tươi

Cho muôn đời bầu trời thế hệ

 

Cho nước Nam muôn đời được kế

Nghiệp Tổ Tông đất nước hùng cường

Tổ Nước nhà vĩ đại phi thường

Tổ Nước nhà bốn phương hội tụ

 

Tổ Nước nhà quân thần đầy đủ

Tổ vì dân, vì nước đời đời

Tổ nước Nam ở khắp mọi nơi

Trên bầu trời, dưới đời hạ thế

 

Vì nước Nam, Tổ Trời đã kể

Tổ Trời cao là Tổ nước Nam

Tổ nước Nam, tái hồn để làm

Ra năm người có Hồn Tổ Nước

 

Hồn Tổ Mẹ tái hai người được

Đó là Hồn Tổ Nước cho ta

Người thứ nhất có Hồn của Cha

Là Đào Lang lấy là Liễu Hạnh

 

Người thứ hai có hồn rành mạch

Là Trần Triều – Hưng Đạo Đại Vương

Là Quốc Công Tiết Chế phi thường

Là tấm gương kiên cường cách mạng

 

Người thứ ba, một nhà dũng cảm

Đã vì dân, vì nước quên thân

Đã nổi danh một vị công thần

Người dốc lòng tận trung với nước (Đức Nguyễn Trãi)

 

Người thứ tư, Người đã làm được

Là vị Vua áo vải Quang Trung

 

Đã vì dân xung trận oai hùng

Đã đánh tan quân thù khiếp sợ

 

Người thứ năm một người có đủ

Đức, trí, tài, bền bỉ, dẻo dai

Người vì dân, vì nước miệt mài

Trọn cuộc đời hy sinh cao cả

 

Người thứ năm có một phẩm giá

Không ai hơn, không có ai bằng

Đây về trước và mãi vĩnh hằng

Không có ai trên đời có được

 

Đó là Hồn Trời cao đã ước

Bao giờ nước có được người tài

Và người đấy vượt mọi chông gai

Có công lớn hiền tài đức độ

 

Trời xét ban, Trời sẽ công bố

Số của người, số một trên Thiên

Khi chết rồi, người được là Tiên

Và Trời ban giáng miền hạ giới

 

Được là Phật đỉnh cao mong đợi

Cho toàn cầu thế giới bao la

Cho nước Việt Nam trước nhất ra

Sau cho cả toàn cầu vũ trụ

 

Người là Phật, là Thánh đầy đủ

Vì người có đủ phép trên Thiên

Làm cách mạng, Người đã cần chuyên

Khi thác đi Người chuyên tu học

 

Cho nên Trời đã chọn lựa, lọc

Chỉ được Người tầm vóc cao siêu

Đủ toàn năng, văn, võ, mọi điều

Cả trí tuệ không điều nào hẹp

 

Người có một tinh thần gang thép

Không ai bằng, thế giới không hơn

Người đã đủ tiêu chuẩn dưới dương

Và trên Trời không người nào được

 

Chỉ mình Người được trước điểm cao

Điểm tối ưu về cõi Thiên tào

Điểm duy nhất một mình đứng trụ

Điểm duy nhất một mình đầy đủ

 

Là thành công sự nghiệp của Trời

Là thành công sự nghiệp của đời

Để nhà Trời chọn được một người

Lên hàng Phật trên Trời – Ngọc Phật

 

Lên ngôi Phật trên Trời cao nhất

Dưới trần gian Người được đứng đầu

 

Chết lên Trời, Người học phép màu

Người đã được nhiệm màu phép Đạo

 

Sống Người là một nhà lãnh đạo

Chủ tịch nước không phải ai thay

Đủ quyền lực, chức vụ cao dầy

Là Danh nhân của là thế giới

 

Người không hề quan tâm nghĩ tới

Phận riêng mình mong đợi những chi

Khi thác rồi Người muốn lễ nghi

Thật đơn giản để dân đỡ tốn

 

Người là một thần tượng cao lớn

Cho muôn dân thế hệ trên đời

Người là Hồ Chủ Tịch trên đời

Người được là Chí Minh – Ngọc Phật

 

Người đã đem đến một sự thật

Cho nước Nam một nước con đầu

Người đem đến cho cả năm châu

Một vĩ nhân, thiên tài bất tận

 

Người đã được là một sự thật

Đỉnh tối cao về cõi Tâm Linh

Thân xác Người đang ở Ba Đình

Nhưng hồn linh Người đi khắp cả

 

Người đã đem lại một phẩm giá

Sự Tâm Linh lớn nhất cho đời

Cho nước Nam, cho khắp loài người

Cho bất tận, muôn đời bất tận

 

Nước Việt Nam sẽ được chu tất

Về đường tu Đạo mới nước nhà

Nước Việt Nam sẽ được đứng ra

Một chủ tòa của nhà lãnh đạo

 

Nhà lãnh đạo người thầy chỉ giáo

Về đường tu đạo giáo nước Nam

Người lãnh đạo bằng phép Thiên đàng

Từ sang trang giao ban thế kỷ

 

Lời của Người thật là chí lý

Cho dân ta tu Đạo của Trời

Đạo của Trời trên khắp muôn nơi

Thờ Trời Đất, thờ người Tông Tổ

 

Thờ những người làm nên cột số

Cội nguồn sinh dân nhớ không quên

Một Đạo Trời là Đạo đầu tiên

Từ thế kỷ giao phiên đã được

 

Đạo của Trời có một quy ước

Cho nhân dân từng bước theo Người

 

* Điều thứ nhất: Thờ Đất, thờ Trời

Là Trời sinh ra người Tổ Nước

 

* Điều thứ hai: Đạo Trời quy ước

Thờ Tổ Tông Hồn nước Nam nhà

Thờ Cha, Mẹ, Tổ nước Nam ta

Từ Đền Tổ, Đền Hùng – Phú Thọ

 

* Điều thứ ba: Đạo Trời nói rõ

Thờ những người đã có công cao

Sống dựng nước, giữ nước tự hào

Và đời đời công cao đánh giặc

 

* Điều thứ tư: Thờ phải cân nhắc

Người có công đấng bậc cao sang

Theo Luật Thiên xếp đặt ngang hàng

Có ngôi thứ, đúng hàng thờ tự

 

* Điều thứ năm: Thờ phải có đủ

Sắc lệnh phong Nguyên thủ Quốc gia

Sắc lệnh phong từ thời xưa xa

Nhưng phải đúng mới là thờ tự

 

* Điều thứ sáu: Sắc phong không đủ

Sắc nghi ngờ, thờ phí công người

Sắc từ xưa, sắc lừa bịp đời

Sắc từ xưa bị người tâu nịnh

 

* Không theo sắc từ xưa họ tính

Không theo sắc họ định hại ta

Có gia phả tự họ bịa ra

Để bắt ta phải thờ hồn họ

 

Ta thờ hồn phải thực sự có

Hồn Ông Cha đất nước sinh thành

Từ Hồn Tổ Tông thực đích danh

Mới xây đền thờ người Tông Tổ.

 

Mấy nơi thờ gọi là Tổ Cố

Thờ Thần Long tức gọi Dương Vương

Gọi Thủy Tổ Âu Lạc Tổ đường

Những nơi đấy không là Thủy Tổ

 

Đừng nghe giặc gọi nơi đấy Cố

Đừng nghe ai xây chỗ giặc cài

Đã từ xưa giặc định lâu dài

Gây mầm mống của người thống trị

 

Có sắc phong từ xưa vô lý

Có sắc phong thờ phí công trần

Ai biết Tổ Trời Đất sinh dân

Ai biết Tổ Nước nhà sinh dưỡng

 

Chỉ có Trời mới biết báo được

Chỉ có Tổ Nước biết báo ra

 

Mới có được lịch sử xưa xa

Cho Tổ Tông ta là thực sự

 

Có Trời Đất, Tổ Tông lưu trữ

Những linh thần bất tử cho đời

Không cho giặc chen lấn những nơi

Gọi là Thủy Tổ thời Âu Lạc

 

Chúng dựng lên bia, đền điêu bạc

Chúng dựng lên mộ Thủy Tổ Cha

Chúng dựng lên mộ Thủy Tổ nhà

Từ đời xưa sang ta để lại

 

Những điều sai dân ta phải cãi

Rằng Tổ Tông không phải người này

Do Giặc cài đô hộ sang nay

Từ nước giặc sang bày mưu kế

 

Nơi nào đã trót thờ gốc rễ

Hãy bỏ ngay đừng lễ mất công

Đất nước ta con Lạc cháu Hồng

Chỉ có một Tổ Tông nguồn cội

 

Chỉ có một nơi Trời chỉ nối

Chỉ có một nơi Tổ chỉ đường

Chỉ có một Tổ Nước phi thường

Từ Quốc Tổ Đền Hùng – Phú Thọ

 

Đền Âu Cơ – Hạ Hòa có rõ

Dân xây Đền mời Mẹ giáng Đền

Tích của Mẹ ở nơi Tây Thiên

Cùng nơi hóa về Trời tiên cảnh

 

Giờ Nhà nước cho xây rành mạch

Hai đền thờ Tổ nước Nam ta

Một Đền thờ Quốc Tổ Nước nhà

Thờ Đền Cha Lạc Long – Quốc Tổ

 

Lạc Long Quân, Cha đã tuyên bố

Việc xây Đền kiên cố không sai

Xây đúng nơi như vậy Cha hài

Xây riêng rẽ hai nơi là đẹp

 

Nơi Đền Mẹ Âu Cơ nhỏ hẹp

Đền Mẹ Âu, Mẹ Tổ phải to

Tượng lớn cao dân nước liệu lo

Mới xứng đáng công cao của Mẹ

 

Người làm đạo chưa hiểu cặn kẽ

Chưa hiểu về lý lẽ cao sang

Đã coi Tổ ta nhẹ rõ ràng

Coi người ngoài nước sang quá nặng

 

Làm như thế không sợ Mẹ mắng

Làm như thế không sợ Cha chê

 

Hai ngôi đền đã được duyệt phê

Nhưng tượng thờ, đền thờ còn nhỏ

 

Việc xây đền trần gian không rõ

Phải hiểu ra sáng tỏ việc Thần

Xây ngôi Đền Quốc Mẫu hồng ân

Đền Quốc Tổ muôn phần trọng đại

 

Đền Quốc Tổ xây thờ mãi mãi

Cho dân Nam nước Việt thờ hồn

Thờ đời đời, kiếp kiếp trường tồn

Cho đúng Luật Thiên đường Âm phủ

 

Thờ Luật Thiên phải có quy củ

Phải phân ra ban bệ cung thần

Phải có năm cung thờ đích thân

Thờ ngôi thứ cao phần trở xuống

 

Cung Cha Mẹ có cung quân tướng

Không một cung như đã thờ sai

Đền Mẹ Tổ, Đền Cha là hai

Phải đền to, cung dài, bệ lớn

 

Vì cả nước khắp nơi cùng đến

Đến lễ Cha, lễ Mẹ Tổ Tông

Lễ Dòng tộc đất nước Tiên Rồng

Xây Đền Mẹ đơn sơ, nhỏ hẹp

 

Xây Đền Mẹ phải to, cao, đẹp

Mới xứng danh sử thép nước nhà

Đền Tổ Nước phải to lớn ra

Không đâu hơn được là Đền Tổ

 

Kể cả tượng Cha Mẹ Tổ Cố

Phải to, cao nhất nước Nam nhà

Các đền chùa, Phật Thánh nước ta

Không ai hơn được là Đền Tổ

 

Tổ của ta, ta phải củng cố

Giờ mới xây thờ Tổ cho đời

Quốc Tổ Cha, Quốc Tổ Mẹ nơi

Nơi di tích của đời Trời định

 

Nơi lịch sử di tích dự tính

Cho dân Nam nước Việt tôn thờ

Để cho đời, đời được ước mơ

Tổ Nước nhà muôn đời đứng nhất

 

Tổ Nước nhà là nơi chu tất

Nguồn cội sinh ra nước, ra dân

Cả đất nước, Dân tộc của mình

Hướng về nơi Tổ sinh nguồn cội

 

Ai sinh ra cũng phải nghĩ tới

Cội nguồn sinh của nước non nhà

Của Dòng tộc, Tổ Tông, Ông Cha

Mẹ Âu cơ sinh ra trăm trứng

 

Một sự việc Trời cho có thực

Trên nhân gian, trên đất nước nhà

Trên các nước, các lục địa ra

Trên năm châu toàn cầu đều có

 

Việc của Trời năm nay nói rõ

Việc của Thiên sáng tỏ cho dân

Để dân nước biết việc của Thần

Việc nước dân của phần Thiên giới.

 

Trong hai năm tới

Việc Thánh nước Nam

Việc Phật, Thánh làm

Theo đường luật đạo

 

Đừng ai táo bạo

Làm việc Thánh, Thần

Việc Phật, Thánh nhân

Việc Thần hộ Quốc

 

Làm sai quy ước

Của Phật, Thánh, Thần

Của Tổ Tông trần

Phạm phần luật đạo

 

Người ấy hỗn láo

Chống lại Tổ Tông

Phạm vào luật công

Của Phật, Thánh Nước

 

Thánh Nước báo trước

Cho nước, dân hay

Ba năm tới đây

Người trần sẽ tỏ

Luật Thiên ban rõ

Cho nước, dân ta

Thờ Tổ Nước nhà

Phật, Thánh, Thần Nước

 

Thờ Gia tiên được

Nội, ngoại chung ban

Thờ cả đôi đàng

Vong âm chung một

 

Nhớ đừng ai đốt

Mũ mã tiền vàng

Tiền âm mới sang

Cũng không dùng được

 

Thánh, Thần quy ước

Không dùng mã vàng

Tiền âm phủ sang

Mới cũ đều vứt ./.

 

Kính viết theo lời của Thánh nước Nam đọc tại Đền Hòa Bình ngày lễ giỗ Mẫu, xong lúc 10h 19′ ngày 22/Chạp/Kỷ Sửu (05/02/2010).

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *