KÍNH LỄ ĐỀN CHA LẠC LONG QUÂN TẠI ĐỀN THỦY TỔ NƯỚC VIỆT NAM

KÍNH LỄ ĐỀN CHA LẠC LONG QUÂN

TẠI ĐỀN THỦY TỔ NƯỚC VIỆT NAM

Ngày 03/02/2010 – 20/Chạp/Kỷ Sửu

Hôm nay theo lệnh nhà Trời

Theo lệnh Thủy Tổ nước đời Việt Nam

Hòa Bình kính lệnh Thiên Đàng

Về Đền Thủy Tổ nước Nam anh hùng

Đền mới xây đẹp ung dung

Đền thờ Cha đẹp vô cùng sáng tươi

Đền thờ Tổ Cha sáng ngời

Lạc Long Quân Tổ của đời nước Nam

Đền thờ lịch sử huy hoàng

Đời đời chói lọi vẻ vang tên Người

Cha Lạc Long, Thủy Tổ Người

Việt Nam mãi mãi sáng ngời vinh quang

Đền rồng tích Trời tặng ban

Tích đời ghi tạc công vàng của Cha

Cha là Thủy Tổ nước nhà

Cha là Thủy Tổ, con Cha Mẹ Trời

Tích xưa để lại cho đời

Cho Dòng tộc Nước đời đời chờ Cha

Thờ hồn Trời Đất bao la

Thờ hồn Thủy Tổ nước nhà Việt Nam

Thờ hồn đất nước vẻ vang

Thờ hồn sông núi bao ngàn năm qua

Thờ hồn liệt sĩ nước ta

Thờ hồn bất tử xông pha cứu đời

Ngàn năm văn hiến đẹp tươi

Đời đời nhớ mãi công người vì dân

Người dựng, giữ nước quên thân

Người làm nên sự nghiệp trần dài lâu

Người làm nên sự sang giàu

Cho ta bất tận muôn màu tốt tươi

Ơn Cha, ơn Mẹ Đất Trời

Ơn Tổ đất nước, ơn Người Mẹ Cha

Ơn các Vua Hùng lo ra

Dựng, giữ nước nhà để lại ngày nay

Ơn Đảng, ơn Bác cao dầy

Ơn các liệt sĩ nước này Việt Nam ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 03/02/2010 – 20/Chạp/Kỷ Sửu

 

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *