KÍNH NGÀY GIỖ MẪU ANH LINH

KÍNH NGÀY GIỖ MẪU ANH LINH

LỄ TẠI ĐỀN THƯỢNG – ĐÔNG CUÔNG – YÊN BÁI

 

Ngày 3/3/ Giáp Ngọ (2014)

Kính trình sớ tấu Mẹ Tiên

Đền Thần lịch sử uy nghiêm đời đời

Đền Mẹ nức tiếng vang lời

Từ xưa có tích Mẹ nơi nước nhà

Mẹ Thượng Ngàn của nước ta

Cũng là Mẹ Tổ nước nhà Việt Nam

Hồn Mẹ Âu Cơ giáng ban

Cho một đất nước Văn Lang có Thần

Tích xưa để lại cho dân

Hồn Mẹ giáng trần gọi Mẫu Đông Cuông

Mẫu là Đệ Nhất Mẫu Thần

Khi Mẫu giáng trần ở tại nơi đây

Gọi Mẫu Đệ Nhị nơi này

Thượng Ngàn tích cổ có ngay Mẹ Thần

Một hồn Mẫu Tổ hóa thân

Tái về Mẫu Liễu là phần Mẫu Tiên

Mẫu giáng thế khắp mọi miền

Giáng đâu dân lập thờ đền Mẫu nghi

Tam tòa Thánh Mẫu đã ghi

Thiên Thượng Thoải Phủ Mẫu đi xuống trần

Mẫu nghi thiên hạ vì dân

Mẫu cứu dân trần, mẫu giúp nước Nam

Về rừng Mẫu là Thượng Ngàn

Đông Cuông Tuần Quán Mẫu Thượng Ngàn tối linh

Xin cầu Mẫu chứng tâm trình

Cho Đoàn Hòa Bình các tỉnh hôm nay

Người đi, người ở tâm dầy

Cầu Mẹ độ hộ nước này Việt Nam

Độ người đi lễ hân hoan

Cầu Mẹ độ phúc, lộc an cho trần

Độ cho gia đình an phần

Mạnh khỏe người trần, trí tuệ mở mang

Cầu con cháu học giỏi ngoan

Hiền tài để giúp nước Nam, gia đình ./.

Trưởng đoàn Hòa Bình viết theo lời Thánh đọc

Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *