GHI LẠI SỚ ĐI LỄ ĐỀN MẪU ÂU CƠ

GHI LẠI SỚ ĐI LỄ

ĐỀN MẪU ÂU CƠ – HẠ HÒA – PHÚ THỌ

Ngày 4/3/Giáp ngọ – (3/4/2014)

 

Kính lễ dâng ngày hội xuân

Kính mời Cha, Mẹ, Tổ Tông sinh người

Sinh muôn vạn vật trên đời

Xin mời Tổ Trời, Tổ Nước Việt Nam

Mời Cha, mời Mẹ Thiên đàng

Kính mời Vua Tổ nước Nam đền Hùng

Kính mời Danh nhân nói chung

Các Vua dựng, giữ, núi sông nước nhà

Anh hùng, liệt sĩ nước ta

Mời về Đền Mẫu chứng quà, chứng tâm

Lễ nghi tâm đạo kính chung

Kính cầu trên giúp độ chung nước nhà

Cầu Trời mưa thuận gió hòa

Cầu Trời phù độ nước nhà Việt Nam

Cầu mọi điều tốt đẹp sang

Cho dân, cho nước Việt Nam anh hùng

Cầu Tổ Tông nước độ chung

Cầu Phật, cầu Thánh độ cùng nước, dân

Cầu độ con cháu dưới trần

Hiền tài, sức khỏe, an thân dưới đời

Thông minh trí tuệ đẹp tươi

Xin cầu lộc của, lộc người bình an

Làm việc xuôi thuận vẹn toàn

Tăng gia sản xuất mùa màng bội thu

Đoàn Hòa Bình quyết tu bù

Tu cho non nước tu cho gia đình

Xây dựng xã hội văn minh

Chấp hành chính sách nước mình Việt Nam

Tạ ơn công đức Thiên đàng

Tạ Trời, tạ Đất, tạ ơn Tổ nhà

Tạ Mẹ Âu Cơ sinh ra

Con Hồng, cháu Lạc, nước nhà Việt Nam

Đội ơn các cấp Thiên đàng

Từ Đền Hùng Tổ nước Nam anh hùng

Tạ ơn Danh nhân nói chung

Tạ ơn anh hùng liệt sĩ nước Nam

Cầu Cha, cầu Mẹ độ ban

Cho Đoàn đi lễ an khang đường dài

Cầu mọi việc tốt an bài

An toàn tay lái đường dài cho xe

Cầu trên Cha, Mẹ chở che

Cho người mạnh khỏe, an xe, an người

Đoàn kết, vui vẻ, đẹp tươi

Cho cả mọi người già trẻ, gái trai ./.

Trưởng đoàn Hòa Bình

Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *