KÍNH LỄ LIỆT SĨ NGÀY 27/7/2013

KÍNH LỄ LIỆT SĨ

NGÀY 27/7/2013

Tại Đền thờ Liệt sĩ thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa

 

Kính mời Đức Bác anh linh

Kính mời liệt sĩ nước mình Việt Nam

Ngày xưa nức tiếng danh vang

Hàm Rồng lịch sử vẻ vang đời đời

Tại cầu Hàm Rồng vang lời

Mưa bom bão đạn tại nơi đất này

Nhớ người có công lớn nay

Hy sinh anh dũng cho nay nước nhà

Hy sinh anh dũng xông pha

Giữ gìn cầu là mạch máu giao thông

Tại nơi đất lửa anh hùng

Hai Vua đánh giặc đã lừng công lao

Tô nên lịch sử tự hào

Cho dân, cho nước biết bao nghĩa tình

Cho đời phồn thịnh thái bình

Nhà nước Nam mình đã có công lo

Dân, nước xây đền lớn to

Thờ hồn liệt sĩ để cho dân mình

Thờ hồn liệt sĩ quang vinh

Đời đời báo đáp công trình dài lâu

Đời đời nghĩa nặng tình sâu

Ơn hồn liệt sĩ dài lâu trường tồn

Bắc, Trung, Nam nhớ lời hồn

Đền thờ là chốn thờ hồn quân nhân

Thờ hồn không có mộ phần

Đời đời hồn được an thân đời đời

Hôm nay ngày lễ kính mời

Mời hồn liệt sĩ khắp nơi nước nhà

Về đền chứng lễ tâm quà

Mời hồn có mộ gần xa nơi đền

Mời hồn trên khắp chiến trường

Mời hồn ở khắp bốn phương tỉnh nhà

Tỉnh, thành phố Thanh Hóa ta

Thành phố đã được vinh hoa phúc phần

Nhà nước phong tặng danh nhân

Vua Lê, đền lịch sử thần ngôi cao

Lịch sử đặc biệt tự hào

Anh hùng hào kiệt ghi vào chiến công

Đền Vua nức tiếng oai phong

Muôn đời hậu thế thờ Ông muôn đời

Lịch sử di tích sáng ngời

Muôn đời dân, nước thờ nơi Đền Rồng

Thờ liệt sĩ để đền công

Đời đời báo đáp bên sông đền này

Xưa bao trận chiến máy bay

Cầu Hàm Rồng vẫn hàng ngày xe qua

Như là mạch máu giao hòa

Tiếp lương tải đạn được ra chiến trường

Bao nhiêu chiến sĩ phi thường

Đã vì độc lập quê hương gia đình

Đã vì dân nước hy sinh

Giành lại hòa bình độc lập tự do

Bao người chiến sĩ đã lo

Cho cuộc cách mạng lớn to trường kỳ

Bao người đã có công ghi

Ghi vào lịch sử trường kỳ cho dân

Để dân báo đáp đền ân

Thờ hồn liệt sĩ muôn phần tốt tươi

Cầu hồn liệt sĩ sáng ngời

Đời đời thờ phụng, đời đời biết ơn

Đền thờ nức tiếng vang thơm

Đền thờ lịch sử bốn phương nước nhà

Không riêng Thanh Hóa tỉnh ta

Có hồn liệt sĩ nước nhà về đây

Vì bảo vệ cây cầu này

Cây cầu của cả nước này Việt Nam./.

Kính viết theo lời hồn Thánh đọc ngày 27/7/2013

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *