KÍNH NGÀY GIỖ ĐỨC CHA TRẦN TRIỀU TẠI ĐỀN KIẾP BẠC

KÍNH NGÀY GIỖ

ĐỨC CHA TRẦN TRIỀU

TẠI ĐỀN KIẾP BẠC

NGÀY 20/8/NHÂM THÌN – 05/10/2012

Ghi lại thơ trong sớ lễ ngày 20/8/Nhâm Thìn

Kính ngày giỗ Đức Cha Trần Triều tại Đền Kiếp Bạc

 

Kính dâng Cha Đức Đại Vương

Kính ngày kỵ nhật dâng hương lễ Hồn

Ngày lễ trọng đại trường tồn

Ngày Cha hiển Thánh có hồn về Thiên

Hồn Cha bất tử thiêng liêng

Hồn Tổ đất nước tái nên cho Người

Lạc Long, Cha có Hồn Trời

Tái về giúp nước từng thời đã qua

Hồn Tổ Tông nước non nhà

Tái đời giúp nước đã là thành công

Đền Cha nức tiếng oai phong

Họ tên Cha đã lừng công vang trời

Ngày hội hàng năm dưới đời

Cả nước dòng người tấp nập đã đi

Năm nay hội lớn đã ghi

Nhà nước phong tặng bằng ghi công Người

Di sản văn hóa tuyệt vời

Di tích đặc biệt bốn nơi nước nhà

Côn Sơn – Kiếp Bạc tỉnh ta

Hai nơi hội tụ của Nhà nước Nam

Có nhiều di tích vẻ vang

Chí Linh lịch sử tên vàng anh linh

Ngày hội lớn, ngày quang vinh

Đón bằng đặc biệt tỉnh mình Hải Dương

Di tích lịch sử kiên cường

Đền Trần Kiếp Bạc, Côn Sơn lẫy lừng

Một năm đôi hội tưng bừng

Tháng Giêng, tháng Tám, vang lừng nước Nam

Nhiều đền di tích vẻ vang

Cùng trong một huyện giờ sang thị xã.

 

Các đền thờ đều đã khang trang

Có nhiều đền xây dựng đàng hoàng

Thờ người có công trần to lớn

Đánh giặc ngoại xâm giữ nước nhà

 

Đời nối đời theo gót Ông Cha

Làm cách mạng giữ nhà, giữ nước

Đất nước ta đã từ thuở trước

Đến ngày nay và mãi mai sau

 

Đời nối đời thế hệ dài lâu

Có Tổ Tông bắc cầu nối tiếp

Giữ bằng được đất nước thuở trước

Giữ bằng được đất nước sau này

 

 

Giữ biển đảo của nước Nam nay

Đừng cho kẻ giặc ngoại xâm chiếm

Tấc đất tấc vàng, sự quý hiếm

Chủ quyền đất nước phải lớn cao

 

Không cho ai, nước khác chủ vào

Chủ của ta, ngôi cao chính quả

Cầu Tổ Tông nước nhà phẩm giá

Cầu Bác Hồ, cầu Đức Đại Vương

 

Cầu Vua Hùng dựng nước kiên cường

Cầu Phật, Thánh, Thần thiêng phù độ

Cầu Danh nhân đất nước muôn đời

Cầu bề trên phù hộ độ người

 

Giữ bằng được biển trời đất nước

Đất nước ta có kẻ phản ngược

Đã hại ta, đã phản lại ta

Chỉ vì tiền bán rẻ nước nhà

 

Đất nước ta đang là có sự

Giặc cố tình lại muốn nhăm nhe

Cướp biển đảo dân đừng ngại e

Đức Thánh Trần xuống lời đĩnh đạc

 

Đức Thánh Trần không hề dọa nạt

Thánh nước Nam sẽ quyết ra tay

 

Giúp nước Nam phù độ tới đây

Giặc nước nào đến nước Nam này

 

Sẽ thua trận, sẽ phải chịu chết

Thánh nước Nam có lời liêm yết

Gửi Phật, Thánh các nước nghe lời

Nước Việt Nam, các nước con Trời

 

Cùng chung một Tổ Trời cao cả

Là anh em đời đời phẩm giá

Hãy thương yêu đùm bọc lẫn nhau

Đừng cố tình lấn biển đảo xa

 

Đừng gây chiến thảm sầu sẽ khổ

Thánh nước Nam đọc lời tuyên bố

Lời Thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương

Giáng lời đọc cho dưới trần dương

 

Ghi lời Thánh Thiên Vương giáng hạ

Lời Thánh Trần nói là thành quả

Cho dân Nam nước Việt nghe lời

Cho quân giặc ở khắp mọi nơi

 

Đang rình mò ở đời nước Việt

Hãy nghe lời Danh nhân hào kiệt

Hãy nghe lời tướng giỏi tài cao

Nước Việt Nam Thánh Trần báo vào

 

Cho quân giặc thấp cao nghe rõ

Đừng tham chiến, hãy dừng, hãy bỏ

Việc làm sai đừng có cố tình

Khi chiến tranh cũng phải hy sinh

 

Hao người, của, nước mình, nước bạn

Nếu là một đất nước dũng cảm

Hãy hiên ngang giữ nước của mình

Giặc nước nào đến chiếm thực tình

 

Quân với dân đồng tình giữ nước

Đó là luật Trời đã quy ước

Cho toàn cầu các nước anh em

Đừng nước nào gây chiến rối ren

 

Đi cướp nước, giết người, cướp của

Gây bạo tàn chất chứa điều sai

Làm những việc bất thiện vô loài

Trong thực phẩm giết người vô tội

 

Kẻ nào làm, kẻ ấy tội lỗi

Kẻ bất lương gây tội ác nhân

Nếu đất nước có Phật hồng ân

Có Thánh Chúa Linh Thần màu nhiệm

 

Sao không biết dạy người lương thiện

Dạy, khuyên dân, khuyên nước của mình

 

Phải theo lệnh của Trời uy linh

Phải sống tốt ở đời đẹp đạo

 

Sao Phật không dạy người hiếu thảo

Thiện tâm tri đừng láo hỗn trần

Đã là người theo Phật, Thánh, Thần

Theo Thánh Chúa cùng phần theo đạo

 

Mỗi tôn giáo đều có bản thảo

Dạy dân mình theo đạo tu tâm

Trước là tu thoát cảnh lạc lầm

Tu lương tâm thảo hiền đức độ

 

Tu thật thà. đoàn kết, thương yêu

Trong đường tu có bao nhiêu điều

Tu học đạo, học điều nhân nghĩa

Nước với dân tu được tròn trịa

 

Phải nghe lời từ ở Trời cao

Phật, Thánh, Chúa các nước nghe vào

Từ thế kỷ thay phiên đã họp

Các Phật, Chúa có lời đóng góp

 

Các Thánh, Thần đều đã nghe ra

Các đạo giáo của nước chủ nhà

Về họp bàn ban ra quyết định

Đạo nước nào nước ấy dự tính

 

Phải nghe Trời là Tổ toàn cầu

Luật nhà Trời ghi rõ từng câu

Cho các nước sở cầu nghiêm lệnh

Từ lẻ một trở đi không chệch

 

Lệnh Trời cao, Đất thấp linh thiêng

Từ mùng một, tháng một dưới miền

Năm lẻ một, thế kỷ hai mốt

Gần mười hai năm rồi điều tốt

 

Trời đã ban dạy tất nhân gian

Dạy toàn cầu trước nhất Việt Nam

Phải theo luật Đạo Trời quy định

Không nước nào được đi thôn tính

 

Truyền đạo giáo của nước mình sang

Nước nào nước ấy tự lo toan

Về đạo giáo nước mình muôn thuở

Nước nào nước ấy tự rèn giũa

 

Cho nước mình sáng sủa lương tri

Đời nối đời sử sách mãi ghi

Ghi Đạo Nước, Đạo Trời muôn thuở

Đạo nước mình, mình phải rèn giũa

 

Đạo Tâm Linh, Thánh Nước ban ra

Người chết rồi có công được là

 

Phật, Thánh, Chúa, Thần, Quan hộ Quốc

Từ trên Trời có lời quy ước

 

Nếu không tin có Đức Hồn Trời

Gọi Hồn Cha Trời, Mẹ Địa nơi

Cõi Thiên giới sinh Tổ đất nước

Tổ từng nước tiếp tục sinh được

 

Ra muôn dân trăm họ nước mình

Gọi là Trời, là Đất phân minh

Ra sự việc dân mình sáng tỏ

Cha Trần Triều Đại Vương nói rõ

 

Lệnh của Trời báo đọc cho dân

Trình lễ Cha tại Đền Thánh Trần

Có Trời, Đất, Phật, Thần các nước

Ngày hai mươi, một ngày quy ước

 

Tháng tám, Nhâm Thìn, làm việc này

Cha sai Đoàn Hòa Bình về ngay

Đền Kiếp Bạc bài này tấu sớ

Ngày lễ giỗ, một ngày cúng cỗ

 

Rất nhiều nơi về giỗ cúng hồn

Hai mươi năm Đoàn đã lo dồn

Ngày hai mươi cúng Hồn ngày giỗ

Cúng giỗ Cha một ngày cơm cỗ

 

Theo tục truyền xưa mãi mai sau

Riêng mã vàng tiền bỏ từ lâu

Mười lăm năm không cầu cúng mã

Cúng lời Thánh đọc thật vô giá

 

Cúng lời ban cho cả nước, dân

Lời Thánh dạy thật sự hồng ân

Lời Thánh Trần cho dân nước Việt

Lời Thánh nhân, lời Hồn đặc biệt

 

Cho nước Nam, cho cả năm châu

Cho các lục, cho cả địa cầu

Cho bốn phương loài người thấu hiểu

Đừng ai bảo chết hết là thiếu

 

Thiếu lòng tin vào Đức Tâm Linh

Người chết rồi còn hồn thực tình

Còn mãi mãi đời đời bất tử

Còn lưu mãi muôn đời hai chữ

 

Linh Hồn Người vẫn được trường tồn

Dù tái thế song vẫn còn hồn

Đó là Thánh, Thần, Trời cho tái

Tái đi, tái lại được nhiều lần

Do phép Thánh, Thần, phép Trời cao.

 

Nước nào được tái thế vào

Tùy theo Tổ Nước ước ao đã thành

Nước Nam được Trời ban danh

Trời cho tái thế đắc thành từ xưa

Tái người Tổ Nước kế thừa

Lưu đời hộ Quốc dẫn đưa giúp đời

Bao nhiêu thế kỷ qua rồi

Bao đời giặc ngoại sang nơi nước nhà

Nước to lớn cũng thua ta

Thua vì ta có Ông Cha nước mình

Ông Cha là Tổ tiên sinh

Tổ Tông là bậc tâm linh kỳ tài

Tài đời giúp nước lâu dài

Hồn thiêng đất nước đời đời giúp dân

Đời đời độ hộ nước trần

Đó là phúc phần cho nước, dân ta

Ta có Đảng, Bác nước nhà

Ta có tất cả dân ta nhất lòng

Chiến tranh toàn dân xung phong

Theo lời Bác gọi đồng lòng ra đi

Không ngại gian khó trường kỳ

Đánh tan các giặc đã ghi sử vàng

Đất nước ngày một vẻ vang

Lưu đời hạ thế có sang sử Thần

Sử Thần do Trời ban phần

Nước Nam được viết sử Thần đầu tiên

Sử Trời đất nước lưu truyền

Sử của Tông Tổ Rồng Tiên nước nhà

Những ai được tái thế ra

Tái trong nội nước không là ngoại sang

Đó là lệnh của Thiên đàng

Lệnh Trời giáng hạ phát ban toàn cầu

Cho toàn thế giới năm châu

Cho các lục địa ở đâu có người

Tất cả thế giới mọi nơi

Thiên, Âm, vong đời trần thế giống nhau

Muốn sang nước khác phải tâu

Phải trình tên tuổi, đi đâu nước người

Qua biên giới có luật đời

Có Luật của Trời, có luật Thiên, Âm

Kể cả Phật, Thánh, Thần chung

Không có xuất cảnh, không cùng được đi

Theo luật, lệnh của Thiên tri

Nước nào cũng một luật ghi của Trời

Cũng như dưới thế trần đời

Không giấy xuất cảnh, không nơi đi về./.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *