KÍNH MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM

KÍNH MỪNG QUỐC KHÁNH

NƯỚC VIỆT NAM

NGÀY 2/9/1945 – 2/9/2012 (67 NĂM)

KÍNH MỪNG NHỮNG SỬ VÀNG DÂN TỘC

 

Đền Hoà Bình hôm nay kính lễ

Kính thưa lên Trời Đất nước Nam

Kính thưa lên Tổ Tông đất nước

Cha Lạc Long, Mẹ Âu kiếp trước

 

Kính thưa lên Đức Bác ân tình

Thưa Bác Hồ Chí Minh quang vinh

Kính thưa Bác đời đời sống mãi

Đức Vua Hùng đời đời để lại

 

Cho giang sơn đất nước quê nhà

Người dựng nên đất nước Nam ta

Xưa là nước Văn Lang tích cổ

Đã bao đời giặc ngoài đô hộ

 

Từ giặc to, giặc bé sang ta

Chúng âm mưu cướp nước non nhà

Đã bao đời Ông Cha nổi dậy

Đã bao đời giặc thua trông thấy

 

Đã bao đời giặc ác dã man

Giặc này thua, giặc khác lại sang

 

 

Bao quân giặc bạo tàn cướp nước

Giặc thua ta, vì ta làm được

 

Một nước Nam, đất nước anh hùng

Một nước Nam có sự cao tầng

Cao to lớn một rừng cách mạng

Cao to lớn những người dũng cảm

 

Dám hy sinh vì nước, vì nhà

Từ thời xưa tiền bối Ông Cha

Tiền khởi nghĩa đã ra đánh giặc

Cứu giang sơn, cứu một xã tắc

 

Cứu muôn dân trăm họ lầm than

Các Vua Hùng dựng nước Văn Lang

Các triều đại lo toan giữ nước

Cha Lạc Long, Mẹ Âu kiếp trước

 

Đã sinh thành nòi giống nước ta

Đã dưỡng dục con cháu đề đa

Đã tái thế lo ra giữ nước

Giữ bằng được đất nước thuở trước

 

Giữ bằng được đất nước mai sau

Đời nối đời trường cửu dài lâu

Là hậu duệ bắc cầu nối tiếp

Người hy sinh là những ngọn đuốc

 

Đuốc anh linh, đuốc ngọc cho đời

Cho xưa nay, cho mãi loài người

 

Cho thế hệ muôn đời bất tử

Đất nước ta Trời cho hai chữ

 

(Con cả) đứng đầu, bất tử là anh

Đời nối đời đất nước rạng danh

Có hậu phúc Trời dành muôn thuở

Có hậu phúc Trời cho chỉnh sửa

 

Về Luật Thiên, Luật Phật, Thánh, Thần

Luật từ Trời ban xuống dân trần

Cho các nước có phần thực hiện

Luật từ Trời có bao sự kiện

 

Có bao điều luật pháp anh linh

Có vũ trụ thế giới hành tinh

Cũng là một địa cầu Thiên Giới

Cũng là một bầu trời đi tới

 

Cả năm châu thế giới loài người

Khắp các lục địa cầu khắp nơi

Cũng do một ông Trời sinh dưỡng

Cũng do một ông Trời chủ tướng

 

Gọi là Trời và Đất sinh ra

Do thiên nhiên tạo hoá cho ta

Có tất cả muôn vàn vạn vật

Ai muốn hỏi biết hết sự thật

 

Chỉ hỏi Trời, hỏi Đất, Mẹ Cha

Trời sinh ra đầu tiên nước nhà

Đến các nước khắp toàn châu, lục

Khắp toàn cầu Trời sinh một lúc

 

Chỉ hai người đứng bậc đầu tiên

Còn tất cả Trời sinh ra liền

Có trước, sau gọi là một tý

Các nước toàn cầu hãy nhớ kỹ

 

Rằng Cha Trời, Mẹ Địa là chung

Là Tổ Trời, Tổ Đất sinh cùng

Ra Tổ Nước khắp vùng Trời Đất

Sau một trăm nghìn năm sự thật

 

Người sinh sau, vạn vật sinh riêng

Trăm nghìn năm trước Trời sinh liền

Ra muôn vàn cỏ cây, hoa lá

Ra vạn vật, thú rừng, chim, cá

 

Để sinh dân có thứ nuôi người

Trời sinh ra từng thứ trên đời

Không giống này hoá sang giống khác

Người nghiên cứu đã sai lệch lạc

 

Bảo giống người từ vượn khỉ sang

Đừng đoán như vậy sai hoàn toàn

Người là người, vượn khỉ là vật

Đó là Trời cho biết sự thật

 

Về dương gian, về cõi vĩnh hằng

Trời sẽ cho trần biết rõ ràng

Về âm dương đôi đàng khác biệt

Sách cổ xưa có nhiều người viết

 

Dạy làm thầy cúng lễ, bói xem

Tục truyền đời sách đã nhân lên

Đã lưu truyền nước này, nước khác

Đại đa phần sách viết lệch lạc

 

Không đúng, sai với sách của Trời

Sách của Trời sẽ dạy cho đời

Dạy cho cả toàn cầu ghi lại

Ghi lời Trời dạy dân mãi mãi

 

Cho dân nghe, dân hiểu, dân thông

Lời của Trời là bậc Tổ Tông

Tổ Trời Đất sinh ra Tổ Nước

Toàn cầu nhớ một ngày qui ước

 

Giỗ Tổ Trời vào đúng mùng ba

Mùng ba tháng ba ngày âm ta

Cùng một ngày Mẹ Cha đã hoá

Hoá về Trời một ngày thành quả

 

Trời hoá người như thể dương gian

Hoá sinh con do phép Thiên Đàng

Không phải chửa, do Trời có phép

Trời sinh ra bằng phép của Trời

 

Người trần gian hãy nhớ nghe lời

Nghe lời Trời từ nơi Đền Thánh

Đền Hoà Bình có một trọng trách

Việc ghi lời rành mạch tỏ tường

 

Không phải lời của dưới trần dương

Lời của Trời Thiên Vương dạy bảo

Ai nghi ngờ người ấy hỗn láo

Ai bảo sai người ấy coi chừng

 

Trời và Đất là bậc cao tầng

Cao nhất cõi vô biên, vô lượng

Trời và Đất là bậc chủ tướng

Chủ nhân gian, chủ cả toàn cầu

 

Chủ trên Trời, dưới Đất phần sâu

Chủ tất cả muôn màu, vạn vật

Lời của Trời đây là sự thật

Cho dân Nam biết trước điều này

 

Sắp tới đây sẽ có những ngày

Trời giáng hạ nước này có sự

Có điềm Trời gọi là hai chữ

Bất tử như không, sống trên đời

 

Còn ai sai người ấy tại nơi

Sẽ có sự điềm Trời cho trả

Trả các giá vô cùng vất vả

Trả cái tội trần đã gây nên

 

Sống trên đời không biết luân thường

Đạo, lý, nghĩa, nhân từ cốt cách

Đạo làm người phải hiểu rành mạch

Nhân tính người, nhân cách cao sang

 

Phải nghe lời Trời Đất dạy ban

Phải nghe lời Thiên Đàng dạy bảo

Luật của Trời, Trời đã soạn thảo

Luật của Đất, Đất đã ban ra

 

Đời nối đời kiếp kiếp xưa xa

Cho mãi mãi muôn đời trường cửu

Trời và Đất không thể khuất chịu

Cho cảnh đời vướng níu đau thương

 

Trời sẽ xử dưới thế trần dương

Không nghe lời việc Trời quy định

Không nghe lời Trời sẽ dự tính

Phải cho đòn từng tỉnh xảy ra

Một thảm hoạ Trời Đất gây ra

Để dân biết hại người, hại của.

 

– Một là mưa lớn lũ về

Hai là lửa cháy bốn bề gió giông

Lụi tàn theo sự cuồng ngông

Do người gây sự chất chồng đau thương

Ai làm nên cảnh đoạn trường

Đắng cay cơ cực tang thương thế này

Bởi người dưới thế xưa nay

Chống Trời, chống Đất có ngày phải oan

Oan cho người phải gian nan

Người làm, người chịu trái oan không tường

Còn bao nhiêu cảnh tai ương

Phải sầu vì hoạ đoạn trường xót xa

Thờ người không độ cho ta

Thờ người mà phải oan ra thế này

Thờ người từ xưa tới nay

Sao giờ lại phải đắng cay quá nhiều

Nghĩ suy ngẫm lại những điều

Bất công vì tội làm điêu quá chừng.

 

Ai cho ta từng rừng gỗ quý ?

Ai cho ta từng núi vàng đen ?

Ai cho ta dầu mỏ nhóm nhen ?

Ai cho ta chim trời, cá nước ?

 

Ai cho ta cả một đất nước ?

Ai cho ta khoáng sản trên đời ?

Ai cho ta rừng cây, núi đồi ?

Ai cho ta biển khơi hùng vĩ ?

 

Ai cho ta muôn đời thế kỷ ?

Ai cho ta bền bỉ trường tồn ?

Ai làm người sống dưới trần dương

Sao không biết lo lường hậu sự

 

Sống trên đời phải biết quân tử

Sống vì dân, phải biết vì dân

Phải nghe lời Trời Đất định phân

Đâu là phải? Trời phần phúc hậu

 

Đâu là tốt? Còn đâu là xấu ?

Cái gì đang nung nấu đau thương ?

 

Cái gì đang gọi là chiến trường ?

Ở ngay tại địa phương hậu thuẫn.

 

– Ngày hôm nay một ngày chu tất

Tại Đền Cha kính lễ ơn Người

Mừng Quốc khánh mùng hai đẹp tươi

Sáu bảy năm ơn Người đã được

 

Một ngày rước của toàn đất nước

Một ngày vui cả nước hân hoan

Ngày toàn dân nô nức kết đoàn

Ngày hội lớn của toàn Dân tộc

 

Đây là một điểm cao cột mốc

Cột mốc anh linh, cột mốc cho đời

Cho non sông Tổ quốc bầu trời

Cho đất nước sáng ngời chân lý

 

Nước Việt Nam đã từng bền bỉ

Chiến đấu hy sinh giữ nước nhà

Mới có ngày độc lập vinh hoa

Mới có ngày nước nhà thống nhất

 

Một việc làm đã được chu tất

Cho non sông đất nước hùng cường

Cho muôn đời thế hệ trần dương

Cho bất tận muôn đời bất tận

 

Nước Việt Nam có một sự thật

Cho xưa nay, cho mãi mai sau

 

Cho trường tồn thế hệ dài lâu

Cho vĩnh cửu muôn đời có Bác

 

Có Hồn Thiêng nước nhà mạch lạc

Có Tổ Tông, Trời Đất sinh ra

Có Tổ Tông, Đất nước Nam nhà

Có hậu phúc cho ta muôn thuở

 

Có Tổ Tông đời đời nhắc nhở

Có Ông Cha tiền bối sinh thành

Có hồn người thật là đích danh

Có Hồn Nước tâm thành hiếu thảo

 

Có Hồn Thiêng đất nước mạnh bạo

Có linh sa muôn thuở không mờ

Hồn Tổ Tông đất nước xưa, giờ

Hồn bất tử muôn đời bất tử

 

Hồn bất tử lưu ban hai chữ

Đời đời với “lịch sử” nước dân

Bác là Cha, là Thánh, là Thần

Là Ngọc Phật, Danh nhân vĩ đại

 

Là đỉnh cao vô cùng bác ái

Là Thánh hiền sống mãi với dân

Đời đời muôn thuở nước Nam trần

Không có ai thứ hai như Bác

 

Đời đời nước dân ta ghi tạc

Công lớn to của Bác không quên

 

Đời nối đời dân nước dưới miền

Ơn Bác Hồ vô biên, vô tận

 

Người Việt Nam phải biết cẩn thận

Lo cho dân, cho nước Nam nhà

Lo cho đời phồn vinh thái hoà

Lo cho nước an gia độc lập

 

Muốn lo được dân đừng hấp tấp

Phải biết ai cao lớn kỳ tài

Phải biết ai đáng dựng tượng đài

Phải biết ai lên ngai bậc nhất

 

Ai có công sống làm việc thật ?

Ai có công lớn nhất cao sang ?

Ai đánh giặc giữ nước vẻ vang ?

Ai có công bảng vàng danh dự ?

 

Ai đã làm nên được lịch sử ?

Cho nước dân một nước hùng cường

Ai xứng đáng là một Đế Vương ?

Là vị Vua kiên cường cao cả

 

(Trời có câu từ xưa ngã giá

Bao giờ nước có một người tài

Bậc nhất anh hùng không ai hai

Người độc thân muôn đời vì nước)

 

Lời của Trời từ xưa đã ước

Cho nước dân một nước con đầu

 

Có một người học được phép màu

Nghe, ghi lại từng câu của Thánh

 

Người làm được công việc trọng trách

Ghi lời Trời viết sách gửi đi

Báo cho dân nước biết những gì

Lời của Trời báo nơi hạ thế

 

Rằng nước Nam có một Thượng Đế

Thượng Đế anh linh tối đẳng tài cao

Thượng Đế là người nhất mực anh hào

Trời ban tặng phép cao vô lượng

 

Trời ban tặng người là chủ tướng

Chủ tướng nhà Trời, chủ tướng nước Nam

Người làm Vua cả cõi Thiên Đàng

Người là Cha Ngọc Hoàng thứ nhị

 

Người là Vua đời đời bền bỉ

Vua nước Nam không có ai bằng

Vua nước Nam người được vĩnh hằng

Xây đền thờ Núi Vua Người ngự

 

Đất nước Nam có được hai chữ

“Núi Vua” sừng sững ngút ngang trời

Đỉnh Núi Vua chỉ thờ một người

Người là Vua đời đời bất tử

 

Người là Vua có đủ ngôn ngữ

Học tài cao trí tuệ tinh thông

 

Không phải Vua nối gót bệ Rồng

Vua do người tài cao có được

 

Vua do người tài cao không ước

Vua do người làm được ngôi Vua

Người đắc thành, người đã kế thừa

Ghế Ngọc Hoàng thứ hai Trời tặng

 

Một Ông Vua thật là thầm lặng

Đã ngự Đền đỉnh núi Ba Vì

Đức Bác Hồ, Đức Vua uy nghi

Ngự Đền Vua, Núi Vua muôn thuở

 

Mấy ai biết đấy là tích cổ

Cho người xưa có sử lưu truyền

Sử của Trời giáng hạ dưới miền

Để tâm đời lo lường đã được

 

Một sự kiện có hai điều ước

Ước cho nước, ước cả cho dân

Ước bao giờ nước được hồng ân

Là Trời tặng muôn phần hậu phúc

 

 

Nước Việt Nam đã được đến lúc

Được ghi lời phần phúc nước Nam

Từ lẻ một đã được ghi sang

Lời công bố của Trời, của Đất

 

 

Lời công bố đây lời sự thật

Cho nước dân biết luật của Trời

Nước Việt Nam chỉ có một người

Được viết lời của Trời giáng đọc

 

Người viết lời không là sử học

Người không phải tầm vóc cao sang

Người của Trời gửi xuống trần gian

Để chọn làm thông ngôn, thông điệp

 

Người được làm có một danh thiếp

Trên bàn tay có điệp ấn tin

Không ai hiểu đây sự ghi nên

Cho người viết có quyền “ấn điệp”

 

Ngày hôm nay như một thoả hiệp

Viết bài này niêm yết gửi đi

Gửi Chú Đình phải lo một khi

Viết lời tiếp là lời giới thiệu

 

Việc của Trời làm không thể thiếu

Lời trần gian học rộng hiểu thông

Lại có căn số của Thiên Cung

Để Trời gửi xuống cùng giúp thế

 

Để Trời gửi xuống giúp Thượng Đế

Thượng Đế nước Nam, chính Bác Hồ

Bác dựng nên đất nước cơ đồ

Ra tên nước, màu cờ, sắc áo

 

Một sự thật không phải huyền ảo

Một giang sơn chói lọi ơn Người

Một Quốc gia thật là đẹp tươi

Các nước bạn người người kính mộ

 

Bác được Trời ban một cột số

Cột số Tâm Linh, cột sóng Trời

Cho nước Nam, cho cả loài người

Cho tất cả toàn cầu vũ trụ

 

Ngày hôm nay Trời cho Thần chú

Một linh sa kiệt xuất anh linh

Từ trên Thiên giáng hạ Cung Đình

Đền Hoà Bình có Linh Hồn Bác

 

Giữa giờ trưa có lời mạch lạc

Từ trên Thiên Trời Đất ban bày

Cho việc làm ở tại Đền này

Có sử sách của Trời ghi lại

 

Có băng hình ghi lời còn mãi

Không có hai nơi có thế này

Chỉ có một không có hai nay

Có một nơi Đền này ghi sử

 

Sử Thiên Trời có hai dòng chữ

(chữ thiên)………………………….

Thất an chi thự thự thân ân

Trời Đất cho ta phúc với phần )

(chữ thiên)…………………..

Thần khả chi kha tứ hạ thần

Nước Nam muôn thuở thờ Trời Đất)

 

Chữ của Thiên không ai đọc, hay

Chỉ có người Hồn Thánh nơi này

Mới đọc được, mới hiểu từng chữ

Nước Việt Nam có một ngôn ngữ

Tiếng Việt Nam, chữ của Việt Nam

Còn bao nhiêu tiếng, chữ khác sang

Tiếng dân tộc từng vùng thiểu số

 

Dân Việt Nam ngày xưa quá khổ

Bị giặc ngoài đô hộ dã man

Giặc gây sự bất công bạo tàn

Giặc làm mê lòng dân ngấm đạo

 

Bao nhiêu hồn giặc xưa hỗn láo

Giả Thánh Thần nước Việt Nam ta

Tà giả Thánh làm Đạo nước nhà

Để dân đã mê ra việc đạo

 

Ngày hôm nay Thánh Nước cảnh cáo

Những người nào làm đạo lừa dân

Đồng về Đền Cha bảo tà thần

Tà nhập thân lừa dân xưng Thánh

 

Đền Hoà Bình Trời phân đặc trách

Đền Hoà Bình Thánh cử phải lo

Làm công việc đại lớn, đại to

Sàng lọc đồng tà to, tà bé

 

Để phân biệt việc làm cặn kẽ

Đồng Thánh, đồng tà, việc khác nhau

Người về Đền Cha chỉ trên đầu

Tà đang có phép màu giả Thánh

 

Đó là một việc làm trọng trách

Việc lớn cao để giúp cho dân

Chọn được ra người có tà thần

Tà ác hại vào dân gây khổ

 

Thánh nước Nam có bài tuyên bố

Cho dân ta biết được tà thần

Tà là giặc xưa chết dưới trần

Tà hợp ai người ấy sẽ khổ

 

Nếu người nào hợp tà có số

Số hợp âm tà dạy làm đồng

Tà cho ăn lộc dễ như không

Ốm, điên, dở, tà ngông dạy phép

 

 

Tà cũng đọc cho đồng tà chép

Thơ xưng Cha, xưng Mẹ nước Nam

Xưng Bác Hồ, xưng Thánh, Thần, Quan

Hồn tà giặc giả làm việc đạo

 

Hồn tà giặc nhập trần hỗn láo

Dân nước ta ai biết điều này

Riêng có Thánh, Thần nước Nam nay

Biết rõ từng con tà giả Thánh

 

 

Thánh biết từng con tà viết sách

Xưng lung tung, Phật, Thánh, Thần, Quan

Tà còn dạy xem bói rõ ràng

Tà còn dạy việc làm lừa bịp

 

Dạy bắt tà, giải nghiệp cho dân

Tà dạy làm việc lừa người trần

Tà không được làm phần việc Thánh

Đồng tà không ai được trọng trách

 

Làm việc Thần, việc Thánh nước Nam

Đồng tà không có quyền được làm

Thánh nước Nam không phân cắt việc

Đồng tà làm bịa đặt, bắt chước

 

Không được chi, phí của dân nhờ

Thánh nước Nam thông báo từ giờ

Đồng tà nào làm việc xưng Thánh

Là xưng nhắng, xưng láo, làm càn

 

Thánh nước Nam thông báo rõ ràng

Cho toàn dân nước Nam biết rõ

Để cho dân nước Nam biết tỏ

Về Luật Thiên, Luật Thánh ban dân

 

Thánh ban ai được làm đồng Thần

Người ấy được làm phần việc Thánh

Người ấy được gánh một trọng trách

Học phép Thiên, làm việc Thánh, Thần

 

Có đoàn thể như cơ quan trần

Có Thánh nhân người Thần dạy bảo

Có kỷ cương đường lối đạo giáo

Của nước Nam theo Luật Thiên, Âm

 

Toàn dân ta hãy nhất tâm chung

Thờ và cúng theo cùng luật đạo

Đừng thờ theo đồng tà hỗn láo

Thờ một ban, một bát là sai

 

Thờ phải theo một Luật Thiên Đài

Thờ người có công cao dựng nước

Thờ người có công cao làm được

Dựng nước, giữ nước, giữ hoà bình

 

Toàn dân ta đoàn kết chung tình

Theo lời Đảng quang vinh vĩ đại

Theo lời Bác đời đời, mãi mãi

Tốt đời, đẹp đạo, nước khang linh

 

Đạo phải lo gìn giữ hoà bình

Đạo phải biết phúc vinh muôn thuở

Đạo phải biết điều sai chỉnh sửa

Để tu tâm, tu đạo làm người.

 

 

Chấp hành chính sách nước đời

Góp phần xây dựng nước đời an khang

Dân giàu nước mạnh vẻ vang

Đoàn kết tự chủ nước Nam anh hùng

Đạo Trời nước Việt cao tầng

Đạo Trời Nước Việt anh hùng nước Nam

Đạo Nước đời đời vẻ vang

Đạo đền đáp nghĩa công vàng anh linh

Đạo thờ Chủ tịch trường sinh

Đạo vì độc lập hoà bình tự do ./.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Xong lúc 10h 10’ ngày 2/9/2012 – 17/7/Nhâm Thìn

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *