KÍNH LỄ NGÀY SINH NHẬT BÁC

KÍNH LỄ NGÀY SINH NHẬT BÁC

NGÀY 19/5/1890 – 19/5/2013

123 năm – Tại Đền thờ Bác ở Ba Vì – Hà Nội

 

Kính mừng sinh nhật Đức Bác Hồ

Bác cho Đoàn Thần được lễ Bác

Một ngày sinh hoạt Đạo nước Nam

Hai việc song toàn ngày trọng đại

 

Kính mừng sinh nhật Bác mãi mãi

Bác là Cha, Cha của muôn dân

Bác là người của nước Nam trần

Bác là Danh nhân toàn thế giới

 

Ngày hôm nay cả nước nhớ tới

Vị Cha già Dân tộc kính yêu

Kính chúc mừng sinh nhật nhất điều

Mừng sinh nhật đời đời, mãi mãi

 

Ngày hôm nay một ngày trọng đại

Ngày hân hoan nhớ mãi cho đời

Kính chúc Bác mãi mãi đẹp tươi

Một Ông Tiên dịu hiền giấc ngủ

 

Một Ông Tiên vẫn còn chăm chú

Lo cho đời, cho nước, cho dân

Lo cho toàn Dân tộc dưới trần

Lo cho lớp mầm non thế hệ

 

Một Ông Tiên đời đời muốn kể

Cho cháu con nghe chuyện Bác Hồ

Bác có Lăng ở giữa Thủ Đô

Cả nước dân ai cũng thờ Bác

 

Ai không thờ người ấy lầm lạc

Vì không hiểu Bác đã là Cha

Là Ngọc Phật Chí Minh trên toà

Là người Cha cứu nhân độ thế

 

Kính chúc Bác là vị Thượng Đế

Đấng anh linh tột bậc kỳ tài

Nhà thiên tài cách mạng dẻo dai

Là trụ cột nóc nhà vĩ đại

 

Ngày sinh nhật chúc Bác mãi mãi

Mười chín tháng năm mãi hàng năm

Để đời đời con cháu viếng thăm

Nhớ ngày sinh, nhớ ngày Bác mất

 

Sống trên đời đây là sự thật

Không ai hơn, không có ai bằng

Chỉ có Bác mới được vĩnh hằng

Là người đời, người Trời số một

 

Chúc mừng sinh nhật Bác đẹp tốt

Bài hát ca ngợi Bác muôn đời

Trên ti vi truyền hình khắp nơi

Đài ca hát về người mãi mãi

 

Khắp nước Nam thế giới ngợi ca

Rằng Bác Hồ tuy đã đi xa

Những hình bóng vẫn còn như sống

Không thể phai, bất tận vẫn còn

 

Lời Bác Hồ, dòng chữ như son

Như huyết mạch đi vào cơ thể

Đức Bác Hồ, sự nghiệp, thân thế

Cho dương gian mãi mãi không phai

 

Lời tụng cầu đã viết thành bài

Cho thế hệ lâu dài cầu tụng

Cho nước dân muôn đời thờ cúng

Ơn Bác Hồ, Bác đã cho dân

 

Cho nước Nam muôn thuở phúc phần

Độc lập, tự do, đời hạnh phúc

Dân giàu, nước mạnh được khang linh

Đất nước Việt Nam được thái bình

 

Ơn Trời, ơn Đất, ơn Tông Tổ

Ơn Đức Bác Hồ đã cho dân

Ngày sinh nhật Bác kính lễ Thần

Dâng hoa, dâng quả kính cầu ân

 

Cầu Đức Bác Hồ chứng tâm trần

Lễ mỏng tâm thành cầu Bác chứng

Cho Đoàn Hoà Bình nhất tâm cao

Về Đền Ba Vì kính lễ vào

 

Kính mừng sinh nhật Hồn Đức Bác

Chúc Bác muôn đời với nước dân

Cầu Bác muôn đời độ cho trần

Độ dân, độ nước, khắp xa gần

 

Một tháng đôi tuần cầu xin Bác

Một năm đôi hội dân ghi tạc

Tháng chín mùng hai với hôm nay

Mười chín tháng năm một ngày này

 

Vui mừng nhớ mãi không kể xiết

Một ngày đặc biệt nửa vui, buồn

Trời thương cứ khóc mãi mưa tuôn

Không ai như thế mình Bác nhất

 

Có phải Trời thương đã tặng luôn

Một ngày lịch sử chưa từng có

Một ngày hiếm có ở trên đời

Chưa đâu có được như tại nơi

 

Có một nước Nam Trời giáng hạ

Một ngày cho cả lẫn buồn, vui

Bởi vì Bác sống ở trên đời

Cần kiệm, liêm chính và chí công

 

Bác xin với Trời đã được nay

Ngày sinh, ngày hoá, cùng một ngày

Để đời đỡ tốn một ngày nay

Hai việc một ngày Trời đã sắp

 

Chỉ có Bác hay, không ai hay

Hôm nay Bác lại sắp một ngày

Cho Đoàn Hoà Bình về hội tụ

Một ngày họp mặt các hội viên

 

Một ngày lễ Bác thật thiêng liêng

Một ngày hai việc Bác dành riêng

Cho Đoàn, cho Đạo ngày sinh Bác

Có ngày lễ riêng thật thiêng liêng

 

Ai ngờ Bác gọi ngày sinh Bác

Bác dạy, Bác khuyên dưới trần miền

Ai hỏi tại sao đặt tên Đền

Hoà Bình tên điện dưới trần miền

 

Từ năm một nghìn chín tám sáu (1986)

Đến năm hai nghìn được đổi tên (2000)

Từ điện sang đền còn ghi sách

Những lời rành mạch của Bác trao

 

Đó là Tâm Linh niềm tự hào

Không phải tên đền do trần thế

Do Thánh giáng vào đọc thơ Tiên

Thờ Hồn Non Nước thật thiêng liêng

 

Hoà Bình hai chữ thật vững bền

Hoà bình độc lập cho Dân tộc

Hoà bình thống nhất cho Quốc gia

Hoà bình toàn cầu mới an hoà

 

Hoà bình thịnh vượng cho nhân loại

Hoà bình mới hết sự chiến tranh

Hoà bình mới hết sự hôi tanh

Không còn đầu rơi, máu không chảy

 

Sẽ cho mai sau sẽ được thành

Toàn cầu thế giới sẽ tới nhanh

Các nước biết, nghe theo lời Thánh

Lời Thánh đọc sách của nhà Trời

 

Sách lời thơ Tiên soạn cho đời

Sách lời của Trời gửi trần thế

Sách lời nói kể việc Trời ban

Sách lời Tâm Linh việc Thánh bàn

 

Cho dân, cho nước, toàn thế giới

Không riêng Việt Nam, cả toàn cầu

Cho toàn thế giới, các lục châu

Cho dân, cho nước đời muôn thuở

 

Cho một tương lai đầy chất chứa

Cho các tinh hoa kết lại gần

Cho người hiểu ra có Đạo Thần

Đạo Trời, Đạo Nước thật hồng ân

 

Lời Trời giáng thế là có thật

Lời Phật, Thánh, Thần có không sai

Hôm nay lời Thánh đọc viết bài

Đọc cho đồng trưởng ghi đầy đủ

 

Lời ghi trong sách, lời của Cha

Lời Hồn Nước Việt gửi dân ta

Gửi nước, gửi dân, khắp mọi nhà

Hãy tu theo Đạo của nước ta

 

Đạo tu giữ nước, giữ lấy nhà

Học tư tưởng Bác đã cho ta

Chí công, vô tư, làm cách mạng

Đã được thành công, đã thành công

 

Bác còn để lại bao mong ước

Cho nước, cho dân, cho cuộc đời

Hòa bình, thống nhất mãi không thôi

Đời đời đoàn kết toàn đất nước

 

Đoàn kết toàn cầu một niềm tin

Đoàn kết thế giới, hết kêu xin

Hết cảnh chiến tranh, đời bạo loạn

Hết cảnh thác oan khổ con người

 

Hoà bình thế giới vang tiếng cười

Hết cảnh hại người với hại của

Hết cảnh chất chứa sự đau thương

Trời dạy loài người dưới trần dương

Phải theo Đạo Trời, theo Đạo Nước

Đừng đi xâm lược giết hại nhau

Nước nào cố tình gây khổ đau

Chống lại Lệnh Trời ban luật Đạo

 

Trời sẽ trị tội nước táo bạo

Trị người đứng đầu nước ban ra

Cho đi lấn biển, đảo người ta

Nước nào có địa danh nước ấy

 

Trần đã trông thấy sự bất hoà

Người đời có thể sẽ xảy ra

Hoạ lớn gió giông trời mưa bão

Thời tiết bất hoà, hoạ cho dân

 

Bởi vì người đầu cầm cán cân

Không làm theo đúng luật Trời phân

Đừng làm theo luật của người trần

Giang hồ, bạc đen là thảm khốc

Gánh hoạ cho đời cảnh tối đen.

 

Người đời đừng có nhỏ nhen

Làm sai luật đạo có phen khốn cùng

Lấy thịt đè người coi chừng

Có ngày sẽ phải gánh gồng khổ đau

Phạm vào Luật Trời khổ sau

Khi Trời xét xử những đâu đã làm

Tội nặng sẽ phải xử sang

Tiêu diệt người làm tội đã gây ra

Đó là Lệnh Trời xét tra

Nước nào phạm tội sẽ là khổ đau

Trời chỉ thương dân khổ sầu

Người làm nên tội khổ đau bao người

Nước sẽ gánh hoạ tơi bời

Bởi vì nước phạm luật Trời đề ra

Muốn đất nước được an hoà

Nước nào cũng phải nghe Cha, Mẹ Trời

Phải làm điều thiện dưới đời

Chiến tranh chấm dứt ở nơi thế trần

Không còn tư tưởng quen thân

Đời này, đời khác còn phần ác gian

Không nghe Lệnh Trời phát ban

Cố tình nhũng loạn to gan gây thù

Đó là những tướng giặc ngu

Mình đi gây thù, mình cũng chết theo

Lời Trời báo trần biết điều

Thông qua người viết có nhiều phép Thiên

Để đồng nghe được viết nên

Để cho dân, nước biết Tiên giáng trần

Đền Hoà Bình được phúc phần

Có Trời giáng hạ, phép Thần được trao

Cho nên mới có phép cao

Ghi lời Trời đọc lệnh vào cho dân

Lệnh Trời gửi các nước trần

Biết để lo phần sửa tội lỗi sai

Đừng chống Trời sẽ khổ hoài

Nước, dân sẽ khổ không sai tý nào

Đã khổ bao nhiêu năm vào

Nước, dân không biết vì sao khổ trần

Hôm nay Thánh đọc ghi vần

Nhờ người gửi tới người trần gần xa

Để biết Luật Trời ban ra

Cho dân, cho các nước là anh em

Biết để cùng nhau lo nên

Xây tình đoàn kết thực nên trong lòng

Miệng nói việc làm song song

Mới hoà bình được, mới không gây thù

Mới hết chiến tranh lu bù

Mới đoàn kết được không thù oán riêng

Hoà bình, độc lập thiêng liêng

Chủ quyền Dân tộc dành riêng nước, người./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc ngày 19/5/2013 – 10/4/Quý Tỵ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Đi lễ từ Đền Hoà Bình có hơn 500 hội viên

đến Đền Bác Hồ trên đỉnh Núi Vua – Ba Vì – Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *