KÍNH NGÀY GIỖ CHA TRẦN TRIỀU – KIẾP BẠC

KÍNH NGÀY GIỖ CHA

TRẦN TRIỀU – KIẾP BẠC

Ngày lễ trước cửa Thiên Đàng

Đền Cha Kiếp Bạc rõ ràng hôm nay

Đoàn Hòa Bình về nơi đây

Cơm canh dâng lễ tạ nay Công Thần

Tạ ơn công đức vô ngần

Của Cha Thánh Trần cứu độ nước Nam

Công việc đại lớn rõ ràng

Xưa nay chưa có giáng ban lời này

Xưa nay chưa ai biết hay

Về công việc Thánh cao nay lớn là

Trên Trời, dưới Đất nước ta

Có sổ Thiên Tòa Trời Đất cho hay

Có việc trọng đại cao dầy

Cha Thánh Trần đã giữ nay cho đời

Đã hơn bảy trăm năm Trời

Một vật vô giá cho đời trần gian

Ai được nghe thấy lời ban

Thì người ấy được rõ ràng Cha sai

Thì trần sẽ được viết bài

Theo lời Cha đọc, Cha sai cắt  trần

Được làm điều lớn phúc ân

Điều lớn phúc phần cho nước Nam ta

Cho âm phần nước Nam nhà

Cho một công việc lớn và cao sang

Cho niềm kiêu hãnh nước Nam

 Cho một kho tàng văn hóa sử thi

Cho sự phồn thịnh ly kỳ

Chuyện thật như bịa ở thì dưới sâu

Nước ta sẽ được đứng đầu

Về hàng cao nhất một màu Tâm Linh

Do Trời và Đất định hình

Cho non nước Việt kết tinh ra đời

Cho một Dòng tộc sáng ngời

Cho sự ra đời kết trái sai hoa

Cho sự phồn thịnh thái hòa

Cho một Dân tộc nước nhà Việt Nam

Lời Hồn đã đọc thành trang

Cho đồng viết để báo sang cho đời

Báo cho dân nước Nam đời

Biết việc Đất Trời, biết việc Âm Thiên

Biết về Dòng tộc thiêng liêng

Biết về chủ quyền của nước Nam ta

Biết về Phật, Thánh nước nhà

Biết về Tông Tổ, Ông Cha của mình

Vì đâu Tổ quốc quang vinh

Vì đâu Tổ quốc trường sinh đời đời

Phải nhớ đến công ơn người

Ai dựng giữ nước cho đời tươi xanh ?

Ai cho cơm no áo lành ?

Ai cho cuộc sống thanh danh sáng ngời ?

Ai cho trang sách, nụ cười ?

Ai cho cuộc sống cho đời tự do ?

Ai cho trang sách học trò ?

Ai cho màu cờ sắc áo nước Nam ?

Có phải Tông Tổ rõ ràng ?

Có phải Đảng, Bác, Việt Nam nước nhà ?

Có phải liệt sĩ nước ta ?

Có phải dân nước Nam nhà đấu tranh ?

Bao cuộc cách mạng hoàn thành

Mới có độc lập hòa bình dựng xây

Mới có sức mạnh tràn đầy

Khí phách cách mạng ra tay diệt thù

Biết bao ngày tháng công phu

Bấy lâu đã được đền bù cho dân

Những người vì nước quên thân

Vì dân phục vụ không ngần ngại chi

Thành quả dân, nước đã ghi

Lịch sử trường kỳ để lại cho dân

Đó là bể ái nguồn ân

Sự tích công Thần đã được trường lưu

Hôm nay trước cửa Thiên Triều

Kính dâng tâm đạo nhất điều kính Cha

Tạ Hồn Đất Nước non nhà

Tạ Hồn liệt sĩ nước nhà Việt Nam

Cầu Cha, cầu Mẹ Thiên Đàng

Cầu Phật, Thần, Thánh nước Nam anh hùng

Độ cho đất nước núi sông

Đời đời phồn thịnh mừng công nước nhà

Tạ ơn công đức Mẹ, Cha

Đền Trần – Kiếp Bạc nước nhà Việt Nam ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha thứ ba đọc

Ngày 20/8/Nhâm Ngọ – 26/9/2002

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *