BÀI LỄ TỔNG KẾT ĐÀN LỄ LIỆT SĨ NƯỚC NAM – NGÀY 27/7/2002

BÀI LỄ TỔNG KẾT

ĐÀN LỄ LIỆT SĨ NƯỚC NAM – NGÀY 27/7/2002

(55 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ)

Lời thơ Cha dạy Đoàn Thần

Tạ đàn cúng tế hồn trần nước Nam

Hồn trần liệt sĩ hân hoan

Hôm nay chứng lễ vẻ vang tạ hồn

Cầu hồn chứng độ trần dương

Hòa Bình nhất lệnh Thiên Vương, Đất Trời

Độ cho tín chủ dưới đời

Hôm nay lễ kính tạ người có công

Ơn người vì nước, núi sông

Ơn người đã hiến đức công cho đời

Cho non nước Việt sáng ngời

Từ xưa và mãi mãi thời từ nay

Cho một Dòng tộc nước này

Đời đời phồn thịnh nước này Việt Nam

Hôm nay dưới thế lo toan

Tạ ơn công đức bao ngàn năm qua

Đã giành độc lập vinh hoa

Đã giành thắng lợi nước ta huy hoàng

Ơn người liệt sĩ nước Nam

Ơn Đảng, ơn Bác, lo toan cứu đời

Ơn Tổ Tông ta từ nơi

Đền Hùng đất Tổ đã thời cho ta

Một non nước Việt Nam nhà

Một nước độc lập vinh hoa hùng cường

Đó là Tổ quốc quê hương

Đời đời bất tử cho dương thế trần

Hôm nay ngày lễ tạ ân

Tạ phúc, tạ phần Trời Đất cho ta

Tạ ơn Dòng tộc Quốc gia

Tạ ơn Phật, Thánh, Thần là nước Nam

Tạ ơn đất nước giang sơn

Tạ ơn liệt sĩ của dương thế trần

Tạ ơn Danh nhân có phần

Tô nên những chiến tích phần tốt tươi

Có công xây dựng cuộc đời

Xây dựng Tổ quốc, xây đời ấm no

Có công dưới thế trần cơ

Thương binh vì nước bấy giờ vì dân

Có cả những gia đình trần

Gia đình liệt sĩ có phần công lao

Hy sinh tình cảm dạt dào

Góp người, góp của, sức vào công nay

Mới giành được thắng lợi này

Hòa bình thống nhất nước này Việt Nam.

Kính tạ ơn!

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc – Kính lễ tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *