KÍNH LỄ NGÀY GIỖ TỔ VUA HÙNG LỜI CHA ĐẠI VƯƠNG QUỐC TUẤN

KÍNH LỄ NGÀY GIỖ TỔ VUA HÙNG

LỜI CHA ĐẠI VƯƠNG QUỐC TUẤN

                Lễ 10/3/Tân Mão – Ngày 12/5/2011

Lễ tại Đền Hòa Bình

 

Kính bài viết trình Tổ Trời

Kính bài viết trình Tổ nước Việt Nam

 

  1. Kính trình lên Cha Trời, Mẹ Địa

Kính trình lên Tổ nước Việt Nam

Ngày mùng mười, ngày nước dân làm

Ngày giỗ Vua cùng ngày giỗ Tổ

 

Nhà nước Nam chưa biết ngày giỗ

Của Trời sinh ra nước Việt Nam

Ngày giỗ Trời, tích Trời phát ban

Gọi ngày giỗ Tổ Trời, Tổ Đất

 

Trời cho nước Việt Nam chu tất

Giỗ Mẹ Cha, Trời Đất sinh người

Sinh dòng tộc các nước dưới đời

Là sinh sôi con người hạ thế

 

Lịch sử Trời, Trời đã biết kể

Lịch sử Đất, Đất đã cho hay

Kể từ xưa, cho mãi đến nay

Kể từ đây, cho đời bất tận

 

Nước Việt Nam sẽ được chu tất

Không lo ngày tận thế nước Nam

Người là Cha – Chủ tịch Thiên Đàng

Cha đã lo việc làm trọng đại

 

Việc Cha làm dân ta không phải

Tốn kém gì đến của, đến công

Cha phải lo bao việc chất chồng

Dạy dân ta hiểu về luật đạo

 

Cha dạy dân, dân phải mạnh bạo

Nghe lời khuyên của Cha ân tình

Nghe lời Trời, lời Đất dạy mình

Nghe lời Phật, Thánh, Thần nước Việt

 

Nghe lời Hồn Ông Cha hào kiệt

Từ Đền Hùng Tổ Nước dạy dân

Dân phải tu theo một Đạo Thần

Đạo Đất Nước muôn phần trọng đại

 

Đạo Đất Nước muôn đời sống mãi

Với nhân dân đất nước Nam nhà

Đạo Đất Nước, Hồn Cha khai hoa

Cha sáng lập Đạo Nhà nước Việt

 

Cha sáng lập một Đạo Đặc Biệt

Đạo vì dân, vì nước, vì nhà

Đạo không phân chủng tộc Quốc gia

Ở nước Việt, Cha là chủ Đạo

Lời thơ Tiên, Hồn Cha soạn thảo

Đọc cho đồng ghi lại lời ban

Lời thơ Tiên như ngọc, như vàng

Như lời Mẹ dịu dàng dạy giỗ

 

Dạy từ việc cúng cơm cúng cỗ

Dạy thờ người quá cố về Trời

Dân nước Nam ai cũng nhớ lời

Ngày giỗ tết cúng người quá cố

 

Nước Việt Nam có một tần số

Tần số thiêng liêng đố ai hay

Lời thơ Tiên đọc viết đủ đầy

Cho người viết gửi nay Nhà nước

 

Người viết được do hồn kiếp trước

Đã tái về đọc viết cho dân

Người viết được mang Hồn của Thần

Đó là Trời gửi thân hộ Quốc

 

Người viết phải lo làm bằng được

Đạo nước Nam, Đạo của Cha truyền

Đạo của nước vừa hồng, vừa chuyên

Cha dạy khắp dân miền hạ giới.

 

  1. Cha dạy người cán bộ xông tới

Làm công trình văn hoá nước Nam

Làm công trình văn hoá mở màn

Việc giao lưu muôn vàn thắng lợi

Đã từ lâu Hồn Cha mong đợi

Đợi người trần cán bộ hiểu ra

Cha khai sinh tên nước Nam nhà

Là có Hồn Tổ Tông để lại

 

Nước Việt Nam Hồn Tổ sống mãi

Tổ vì dân, vì nước đời đời

Không ai biết Hồn Tổ mong người

Con, cháu, chắt dưới đời hiểu Tổ

 

Tổ là người con Trời Tổ Cố

Tổ là người sinh sản ra dân

Trời sinh ra vạn vật dưới trần

Cho nên Trời nói lời hành đạo

 

Một Đạo Trời, Trời đã soạn thảo

Cho nước Nam đứng đạo đầu tiên

Đạo chủ quyền nước Việt thiêng liêng

Hiệp hội Đạo có quyền việc đạo

 

Hiệp hội Đạo có lời soạn thảo

Từ Trời cao đọc xuống cho ghi

Đồng ghi lời không tự ý gì

Lời của Trời đọc ghi bản thảo

 

Lời của Trời, Trời đã cảnh cáo

Nước nào không nghe lệnh của Trời

Sẽ bị Trời giáng hạ dưới đời

Làm tổn thương vừa người, vừa của.

  1. Nước Việt Nam đứng đầu phải chữa

Những việc sai đạo giáo đã làm

Những việc sai dân nước lo toan

Phải trả hoàn cho người nước Việt

 

Một Lệnh Trời, một lệnh đặc biệt

Một Lệnh Trời quy ước từ lâu

Bao giờ đến thế kỷ mở đầu

Cho dân nước biết bầu phép nhiệm

 

Phép của Trời là một sự kiện

Trời nói ra cho nước, cho dân

Để dân nước biết Luật Trời phần

Cây đại phúc cho dân nước Việt

 

Đừng coi nhẹ đây lời niêm yết

Gửi nước, dân để biết việc Trời

Khắp các nơi dưới đất trên đời

Đâu xây chùa hãy mau dừng lại

 

Dân nước nghe nhớ đừng có cãi

Cãi Lệnh Trời không phải đúng chi

Nước Việt Nam được Trời tặng ghi

Là con cả của Trời, của Đất

 

Nước con cả phải lo chu tất

Nước con cả phải thật sự lo

Làm các việc Trời, Đất trao cho

Việc đầu tiên phải là chủ đạo

Luật nhà Trời có lời soạn thảo

Lệnh nhà Trời thông báo nước, dân

Kể từ đây Trời cho dưới trần

Phải y Lệnh Trời phân cắt cử

 

Nước con cả làm việc quân tử

Không nghe ai nước khác xui sang

Không cho người nước khác bàn ngang

Việc đạo giáo nước Nam làm chủ

 

Một quy định của Trời ghi chú

Nước láng giềng không được lấn sang

Chùa xây rồi dân được hạ màn

Thờ liệt sĩ, không thờ phật ngoại

 

Cả nước Nam từ đây mãi mãi

Không ai được thờ tượng nước người

Theo Lệnh Trời đã báo trần đời

Ai cố chống là người phạm luật

 

Phạm Luật Trời sẽ phải khổ tất

Khổ đến dân, đến nước không an

Khổ đến nhà sẽ phải tội sang

Ba, năm, bảy đời người nhà tội

 

Ai đã làm sai mau sám hối

Phải sửa mau vì tội hại dân

Để dân Nam tu khổ đời trần

Hại tiền của dân, trần khổ ải

Hại vong âm bao đời đã phải

Cảnh tù vong đi gửi nơi chùa

Khổ đời hồn đau xót chát chua

Vì trái Đạo, Luật Trời quy định.

 

  1. Đạo ngoại sang là đạo thôn tính

Đạo mị dân, mị nước, lừa đời

Không đạo nào đúng Luật, Lệnh Trời

Sai Giáo lý, sai lời Giáo luật.

 

  1. Giáo Luật Đạo Trời cho sự thật

Dân tự lo Đạo nước của mình

Tự làm chủ thờ, tự quang vinh

Không ai được thay mình chủ đạo.

 

  1. Giáo lý của Trời có soạn thảo

Thờ Trời cao, Đất thấp linh thiêng

Thờ chủ toà, chủ nước đặc riêng

Không ai có được quyền thống trị.

 

  1. Luật của Trời có đủ nguyên lý

Trời sinh ra các nước con Trời

Phải lo toan phận sự dưới đời

Đừng đi cướp nước người, cướp của

 

Đừng bạo tàn chiến tranh chất chứa

Đừng tham lam chầy bửa hại người

Sống trên đời phải biết Luật Trời

Lo cho mình, cho người thế hệ

Đừng tự bịa ra nhiều kinh kệ

Kinh lừa dân, phản quốc, mị đời

Bởi vì dân không hiểu Luật Trời

Nước không hiểu Luật Trời quy định

 

Mới để cho người ngoài thôn tính

Khổ bao đời, bao kiếp lầm than

Để cho người xâm lấn đã làm

Xây móng nền đã làm gốc rễ.

 

  1. Dân nước mau hiểu về kinh kệ

Không lo toan cho nước, cho dân

Khi giặc đến Trời hỏi người trần

Dân sẽ thành nhiều phe theo đạo

 

– Mỗi nước dân nên có đạo giáo

Của nước mình, đạo của muôn dân

Muốn độc lập, giữ lấy hoà bình

Nước một Đảng, hay một Tổng thống

 

Nước một Vua, một Chủ tịch đời

Cả một nước không có hai người

Sự tranh chấp sẽ thời bạo loạn

Đối với đạo cũng phải mạnh dạn

 

Không nhiều đạo, phân tán không hay

Nhiều đạo thờ trong một nước nay

Là có sự gây ngay bạo loạn

Đạo không đúng, nước phải mạnh dạn

Bỏ đạo sai không phải của mình

Theo nước khác làm đạo linh tinh

Đạo trá hình, vô tình gây hoạ

Cho nhiều đạo nước phải vất vả

 

Tốn của công, nghiêng ngả lòng dân

Những đạo sai không phải Đạo Thần

Đạo không có Hồn Thiêng của Nước

Đạo không công, không gì ước được

 

Cho nước, dân không được khai hoa

Về chủ Thiên, chủ Âm nước nhà

Gây hỗn loạn Đạo nhà Tông Tổ

Gây bất bình cho Đạo Tổ Cố

 

Gây hoang mang xã hội bất bình

Gây cho người liệt sĩ hy sinh

Cũng bất bình về nhiều đạo giáo

Cầu siêu liệt sĩ việc làm láo

 

Vì liệt sĩ không có tội chi

Liệt sĩ người có công được ghi

Để đời đời dân nước đền đáp

Công liệt sĩ đánh giặc giúp đời.

 

  1. Làm người dân phải biết Luật Trời

Luật Tổ Tông đất nước sáng ngời

Theo Chủ tướng, chủ Toà của nước

Không theo người làm đạo bắt chước

Không theo ai phản ngược nước mình

Nước Việt Nam có Hồ Chí Minh

Có Cha của nước mình khai Đạo

Người chủ toà Thiên, Âm mạnh bạo

 

Đã vì dân, vì nước, vì đời

Vì Thiên, Âm, đất nước sáng ngời

Vì muôn thuở bầu trời hạ thế

Vì muôn đời cho dân cúng lễ

 

Phải đúng Luật, Lệnh Thánh, Trời ban

Phải đúng Luật, Lệnh Thiên nước làm

Là công trình Tâm Linh văn hoá

Là công trình Tâm Linh thành quả

 

Một bước đi dáng đứng tự hào

Một nước Nam độc lập vì sao

Thờ chủ nước, ngôi cao nhất nước

Thờ đến người có công làm được

 

Dựng nước, giữ nước, giành tự do

Đem lại nền độc lập lớn to

Là thành quả công người cách mạng

Người làm đạo không biết dũng cảm

Không biết chi luật pháp trên Thiên

Không biết gì Đạo phép Trời truyền

Làm sai Đạo, Luật Trời quy định ./.

 

Kính viết theo lời Đức Thánh Cha Đại Vương Trần Triều Quốc Tuấn là Trần Hưng Đạo đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *