KÍNH NGÀY GIỖ CHA CHA GIÀ CHỦ TỊCH NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2006 (37 NĂM)

KÍNH NGÀY GIỖ CHA

CHA GIÀ CHỦ TỊCH

NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2006 (37 NĂM)

Nhớ ơn Cha cúng cơm ngày giỗ

Gọi ngày Cha quá cố về Thiên.

 

Cả một Dân tộc lặng yên

Khăn tang, cờ rủ, thiêng liêng ơn Người.

 

Kính mời Cha giáng nơi hạ thế

Kính mời Hồn Thượng Đế cao sang

Là Bác Hồ – Chủ Tịch nước Nam

Vị Cha già muôn vàn tôn kính

 

Ngày hôm nay nước, dân kính thỉnh

Mời Hồn về khắp các quê hương

Khắp các nơi thành phố, xã phường

Quận, huyện, tỉnh, buôn làng, trụ sở

 

Đền Thờ Cha đèn hương tưởng nhớ

Bắc, Trung, Nam cùng một ý cầu

Đền công Cha đáp nghĩa dài lâu

Dân Việt Nam cúi đầu lễ Bác

 

Bác là Cha đời đời ghi tạc

Bóng với hình mạch lạc thiêng liêng

Soi cho khắp các miền hạ giới

Trẻ với già ai cũng nghĩ tới

 

Ngày giỗ Cha cả nước một lòng

Thờ ảnh Bác nhớ ngày giỗ Bác

Ngày hôm nay một ngày ghi tạc

Đền công ơn của Bác cho đời

 

Cho nước Nam, cho cả loài người

Cho vĩnh cửu muôn đời có Bác

Bác Hồ đã có sự bàn bạc

Ngày Bác đi hẳn khác với người

 

Bác chọn ngày đất nước sáng ngời

Ngày khai sinh muôn đời bất diệt

Ngày toàn dân mừng vui khôn xiết

Ngày tuyên ngôn độc lập ra đời

 

Ngày mùng hai tháng chín khắp nơi

Rợp cờ đời đón người hào kiệt

Ngày dân ta khắp nơi niêm yết

Cờ và hoa, khẩu hiệu căng đường

 

Khắp Miền Bắc nô nức hành hương

Đón nghe lời hùng hồn độc lập

Toàn dân ta một sự ôm ấp

Có Cha già Lãnh tụ nước Nam

 

Một người Cha như cả giang sơn

Được sống lại một vùng trời đất

Bao nhiêu đời, bao sự chôn cất

Bao hy sinh, bao mất, bao còn.

 

Để có Dòng tộc màu son

Đời đời, mãi mãi cho non nước nhà

Bác Hồ một vị Cha già

Tuổi xuân hiến trọn cho là nước, dân

Cả cuộc đời Bác hiến thân

Cho một non nước hồng ân lớn này

Nước có bao triệu dân nay

Đều là con Bác, cháu nay Cụ Hồ

Đời đời Bác ở Thủ đô

Ba Đình lịch sử cơ đồ nước Nam

Quê Bác chính ở Nam Đàn

Đôi bên Nội, Ngoại gọi làng Kim Liên

Làng Sen sinh Bác đầu tiên

Một thời thơ ấu làm nên cơ đồ

Bác đi khắp cả cõi bờ

Đường dài vô tận bấy giờ, ngày nay

Nước dân mới được thế này

Nhờ công ơn Bác càng ngày càng cao

Cho từng thế hệ học vào

Tư tưởng của Bác Hồ trao cho trần

Ơn Bác dân được phúc phần

Cơm no, áo ấm, muôn phần sướng vui

Nhớ ngày đất nước chia đôi

Bác đi còn để bao lời nhớ thương

Bác muốn vào thăm chiến trường

Vào thăm tất cả tình thương đồng bào

Bác mong thống nhất Bác vào

Cảm ơn đồng bào, chiến sĩ, thương binh

Cảm ơn thăm các gia đình

Có công vì nước, hy sinh vì đời

Bác thăm liệt sĩ tại nơi

Nghĩa trang yên nghỉ đời đời vì dân

Lòng Bác cao lớn vô ngần

Không ai có được hồng ân phúc này

Bác là trời biển mây bay

Bác là bát ngát, gió mây cho đời

Cúng cơm Bác chúng con mời

Ngày anh linh nhất đời đời không quên

Ngày vui, ngày buồn cho dương

Cùng ngày sinh hóa bốn phương kính thành

Khai sinh đất nước thanh danh

Bác hóa thành Thánh nức danh trên Tòa

Cao nhất cả cõi sa bà

Bác là Chủ Tịch Thiên Tòa cõi Thiên

Chủ Tịch cả cõi Âm miền

Bác đã được hiển Thánh Tiên lâu rồi

Hôm nay dân kính cơm mời
Cũng là kính tạ ơn Trời, ơn Thiên

Tạ ơn các bậc tài hiền

Tạ ơn các đấng Thánh, Tiên nước nhà

Tạ ơn Tiên Tổ, Ông Bà

Từ thời dựng nước đến là ngày nay

Tạ ơn công đức cao dầy

Đã dựng lại giữ nước này Việt Nam

Tạ ơn công đức bao ngàn

Năm qua chiến đấu vẻ vang anh hùng

Dựng nước giữ nước nói chung

Mới có độc lập, có cùng tự do

Để cho dân nước liệu lo

Xây dựng xã hội lớn to mạnh giàu

Dân ta ý nguyện sở cầu

Phải đặt hàng đầu hai chữ thiêng liêng

Tổ quốc trên hết nói riêng

Sự nghiệp xã hội phải lên hàng đầu

Muôn dân trăm họ một màu

Xây dựng Tổ quốc đẹp giàu quê hương

Xây dựng mái ấm tình thương

Xây đền liệt sĩ khói hương phụng thờ

Ơn người gìn giữ cõi bờ

Có công hãy thờ, có tích hãy ghi

Đó là đúng luật, nội quy

Lời Hồn non nước đọc ghi cho đời

Hôm nay ngày lễ ơn người

Ngày giỗ cùng mời Hồn Nước có công

Ở đâu có tấm lòng hồng

Cơm canh cúng lễ tạ công ơn người

Ở đấy có hồn sáng ngời

Có Hồn Tông Tổ giáng nơi kính thành

Có hồn liệt sĩ thanh danh

Về chứng lòng thành dưới thế kính dâng ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *