KÍNH NGÀY GIỖ CHA CHA GIÀ LÃNH TỤ NGÀY 2/9/1969 – NGÀY 2/9/2005

KÍNH NGÀY GIỖ CHA

CHA GIÀ LÃNH TỤ

NGÀY 2/9/1969 – NGÀY 2/9/2005

 

Kính giỗ Cha, Cha già Lãnh tụ

Cha nước Nam, Cha của muôn dân.

Cha của nước Việt Nam trần

Cha của cả giới âm phần trường lưu

Cha của đất nước tin yêu

Đời đời Cha giữ một điều chức Cha

Cha hàng cao nhất nước nhà

Cha hàng cao nhất trên Tòa Tâm Linh

Cha cao nhất cõi Thiên Đình

Cha người của cõi Tâm Linh gửi về

Cha còn sự nghiệp nặng nề

Cha còn ước nguyện lời thề với dân

Cha còn bao việc rất cần

Cha sẽ vì trần, Cha sẽ lo toan

Những điều ước nguyện Cha ban

Cha đánh thắng giặc ngoại sang nước nhà

Cha sẽ có một Thượng Tòa

Cha xét công đức của là những ai.

Mặc dù là gái, là trai

Đã phạm vào tội, đã sai với trần

Hay phạm tội với âm phần

Tiền của Đền Thần, phạm luật thu, chi

Phạm vào Luật Đạo Thiên ghi

Là trần có tội với thì nước, dân

Ngày hai tháng chín của trần

Là ngày đặc xá, đặc ân cho đời

Cho những người có tội nơi

Trạm giam giữ người có tội với dân

Đây việc ân phúc vô ngần

Nhà nước Nam trần đại xá biết bao

Cho người đã cải tạo vào

Đúng theo quy định không vào sai chi

Được đặc ân xá tội gì

Người cải tạo tốt được ghi giảm dần

Nếu ai sai phạm luật trần

Trong Luật ân xá có phần sai chi

Người ấy trọng tội tiếp ghi

Sai về tội gì ? Người ấy ra sao ?

Sẽ có sổ Quan chép trao

Trao nhà lãnh đạo tối cao việc này

Bởi trần nhiều sự đặt bày

Để được có ngày giảm án bất công

Ngày hai tháng chín Cha không

Cho người làm phạm luật công phép Thần

Cha chỉ còn bóng giáng trần

Cha không còn phần thể xác như xưa

Cha thấy có người làm bừa

Sai lệnh, luật nước dẫn đưa dân mình

Ngày đại ân xá thực tình

Còn có những kẻ trá hình mưu toan

Rồi Thần sẽ có phép ban

Xử kẻ ngỗ ngược to gan việc này

– Việc hai tháng chín năm nay

Một ngày đại lớn việc nay tưng bừng

Khắp trong cả nước reo mừng

Cờ hoa, biểu ngữ hát mừng công Cha

Mừng công Đảng, Bác, nước nhà

Mừng công sự nghiệp nước ta oai hùng

Từ ngày dựng nước nói chung

Từ đời Vua Hùng sử sách cho ta

Biết bao Danh nhân nước nhà

Làm nên kỳ tích nước ta lưu truyền

Dựng nước, giữ nước dưới miền

Cho ta sử truyền Dân tộc vẻ vang

Bao nhiêu triều đại lo toan

Đến sự hoàn toàn độc lập thành công

Là do Tiên Tổ vun trồng

Cây ngồng Cách mạng Cha Ông tạo thành

Một ngày hội lớn thanh danh

Nhà nước đã giành ghi lại chiến công

Ở giữa Ba Đình oai phong

Trước Lăng của Bác rước dâng lên Người

Diễu hành lực lượng khắp nơi

Báo công lên Người trong khắp nước Nam

Sẵn sàng lực lượng hiên ngang

Bảo vệ Tổ quốc lo toan xây đời

Làm theo Di chúc của Người

Học tập tư tưởng, vâng lời Đảng, Cha

Ngày hội non sông nước nhà

Một ngày trên Tòa đón Bác về Thiên

Một ngày sinh hóa đặc riêng

Cho một đất nước có Tiên xuống trần

Tiên Ông hậu phúc, hậu phần

 Cho một đất nước có phần Tiên Ông

Sau này dân nước mới trông

Thấy phần phúc lớn của Ông Tiên trần

Nước Nam đại phúc, đại phần

Có một Hồn Thần đại phúc không hai

Kính mời Hồn giáng chứng bài

Lễ ngày kỵ nhật Thiên Đài đã ghi

Mời Hồn Thiêng Nước trường kỳ

Đã dựng, giữ nước, đã ghi công trần

Đã vào sử sách của Thần

Xin mời về chứng lễ trần tạ ơn

Tạ ơn đất nước giang sơn

Tạ ơn Tông Tổ Rồng Tiên bao đời

Tạ ơn liệt sĩ sáng người

Cùng về hiến hưởng chứng lời tạ ơn ./.

Kính viết lời của Hồn Tâm Linh đọc ở sớ lễ giỗ Bác

Ngày 2/9/2005 – 29/7/Ất Dậu, tại Đền Hòa Bình

 Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *