KÍNH NGÀY GIỖ TỔ TỔ TRỜI, TỔ ĐẤT NƯỚC BA CẶP CHA MẸ NGƯỜI THIÊN

KÍNH NGÀY GIỖ TỔ

TỔ TRỜI, TỔ ĐẤT NƯỚC

BA CẶP CHA MẸ NGƯỜI THIÊN

NGÀY 3 /3/NHÂM THÌN – 24/3/2012

 

  1. Kính ngày giỗ Cha Trời, Mẹ Địa

Là Tổ Tông gốc rễ sinh người

Kính ngày giỗ tạ ơn Đất Trời

Đã sinh ra muôn vàn vạn vật

 

Kính ngày giỗ, một ngày chu tất

Dưới trần gian kính lễ ơn sâu

Cả toàn cầu chưa ai  biết đâu

Trời chưa đọc cho đâu ghi được

 

Nước Việt Nam được ghi lời trước

Được lo toan ngày giỗ Tổ Trời

Các nước khác sẽ được nghe lời

Cũng sẽ làm lễ ngày giỗ Tổ

 

Tổ Trời chung là một Tổ Cố

Tổ sinh người các nước đầu tiên

Cả toàn cầu một Tổ thiêng liêng

Chung một tổ sinh người dương thế

 

Cả toàn cầu có một Thượng Đế

Thượng Đế Ngọc Hoàng, Mẫu Địa sinh con

Cả toàn cầu bổn phận là con

Cùng con Cha, Mẹ Trời sinh dưỡng

 

Các con phải nhất đồng trí hướng

Cùng bảo nhau, anh trước em sau

Lo cùng ngày giỗ Tổ dài lâu

Tổ bất tận muôn đời bất tận

 

Ơn Tổ Trời đã lo chu tất

Cho nhân gian trái đất hoàn cầu

Chưa có sự Trời đã lo âu

Dạy phép màu, kêu cầu Trời cứu

 

Để trần gian tránh được vướng níu

Sự đau thương thảm hoạ của, người

Trời sinh ra sống ở trên đời

Trời sinh Tổ, Tổ sinh ra Nước

 

Người con Trời là Tổ Tông Nước

Tổ sinh dân từng nước thứ hai

Người nước nào cũng có gái, trai

Để thành vợ, thành chồng sinh tiếp

 

Trời sinh ra, Trời có thoả ước

Ước cho nước, ước cả cho dân

Trời sẽ ban một nước có Thần

Thần tối cao vô ngần trọng đại

 

 

Được Trời ban thứ hai quảng đại

Là Ngọc Hoàng đứng thứ hai Trời

Nước Việt Nam đã được một người

Là Bác Hồ Chí Minh đặc biệt

 

Trời đã từng ước và cho biết

Nước con đầu sẽ được Trời ban

Ai là người sẽ được vào hàng

Trời xét duyệt, Trời phê hồng phúc

 

Người ấy từ Tổ Nước hun đúc

Tái thế từ Tổ Nước sinh ra

Tái năm lần mới được chọn là

Điểm tối ưu phải là cao nhất

 

Nhất nước, nhất các lục, các châu

Nhất tất cả toàn cầu tột bậc

Nước Việt Nam đã được sự thật

Đức Bác Hồ – Ngọc Phật, Trời ban

 

Bác đang lo cứu cả nhân gian

Cứu toàn cầu không đâu bị khổ

Cho nhân gian có sổ của Thiên

Nhưng trần gian đừng có ưu phiền

 

Sẽ không có sự như trần nghĩ

Trời thương dân, Trời sẽ cứu dân

 

Trời đang lo, Trời sẽ cứu trần

Đừng hoang mang về ngày tận thế

 

Đức Bác Hồ là vị Thượng Đế

Đấng tối cao vô lượng, vô biên

Bác sẽ cứu tất cả dưới miền

Bác có phép cầu Thiên cứu độ

 

Trời ban Bác có một cột số

Cột sóng thần từ ở trên không

Nơi nào chống lại Lệnh Tiên Ông

Là chống Trời, chống lời Trời giáng

 

Cố tình chống lại lời Trời giảng

Không tuân theo luật pháp của Trời

Khi có sự ắt sẽ phải rơi

Rơi vào ngục nhà Trời xử phạt

 

Trời thương dân, Trời không doạ nạt

Trời dạy dân biết sống làm người

Hãy tôn trọng luật lệnh nhà Trời

Sống hiếu thảo, đừng tham tàn bạo

 

Đừng bất lương, đừng cướp của người

Đừng xâm lấn rừng, biển, núi đồi

Đừng lấn đảo, lấn đường Quốc lộ

Ai lấn chiếm nhà Trời có sổ

 

Ai tranh giành, cướp nước của ai

Trời ghi sổ, sổ Trời không sai

Ai, nước nào, nước ấy phải chịu

Người dân làm nước ấy phải níu

 

Cả dân nước phải gánh tội Trời

Tội bất lương sát hại nước người

Là Trời sẽ xử nơi nước đó

Dân các nước toàn cầu nghe rõ

 

Các nước toàn cầu hãy hiểu thông

Luật nhà Trời đang đọc cho đồng

Phạm Thị Xuyến phải ghi cho rõ

Ngày mùng ba phải đọc cho tỏ

 

Làm lễ nghi, băng gửi nước, dân

Nhờ người gửi lên mạng cho trần

Ai có Lòng làm phần việc tiếp

 

  1. Ngày giỗ Tổ, Tổ Nước đọc viết

Cho dân nghe từng việc đổi thay

Như Nhà nước từ xưa tới nay

Luật nước ban có nhiều thay đổi

 

Quốc hội họp bàn có đường lối

Có chủ trương đường lối cho dân

Quốc hội họp bàn luận từng phần

Điều nào cần có phần thay đổi

Việc Âm, Thiên cũng có đường lối

Cũng đổi thay từng việc Âm Thiên

Việc gì sai Tổ Nước có quyền

Tổ Nước, Thánh Nước có quyền đổi

 

Dân nước ta đừng ai phản bội

Hãy nghe lời Tông Tổ nước nhà

Người viết này là một đàn bà

Nhưng lời viết lại là Tổ Nước

 

Tổ Trời, Tổ Nước ước sẽ được

Được cho dân, cho nước, toàn cầu

Hai nghìn mười hai chẳng xa đâu (2012)

Năm nay tháng ba rồi ghi rõ

 

Ghi cho dân những điều sáng tỏ

Dạy cho dân biết rõ ngọn nguồn

Ví việc Trời, việc Đất Thiên Vương

Việc Tổ Nước lo lường trọng đại

 

Như gia đình lo cho con cái

Cuộc sống riêng sẽ phải ra sao?

Lo nhà cửa, ăn, ở, thế nào?

Làm công việc ra sao định liệu?

 

Để có đời sống tốt cho mình

Nhà của mình, mình phải thực tình

 

Lo cho mình việc mình định đoạt

Lo cho đời con cháu mạch lạc

 

Hiểu Ông Bà, Bố Mẹ sinh ra

Hiểu dòng họ, nội ngoại đề đa

Để đời đời biết đường thờ cúng

Để con cháu lo việc thờ phụng

 

Đền công ơn Dòng tộc sinh thành

Cây có gốc mới có lá cành

Cây mới được đơm nhành kết trái

Quả rụng về gốc được chín hái

 

Ta trồng người cũng phải lo âu

Từ Tổ Tiên sinh ra từ đâu

Phải nhận đúng người đầu là Tổ

Nếu nhận sai Tổ mình sẽ khổ

 

Có công đầu sinh dưỡng ra con

Con không lo bổn phận làm tròn

Đi nhận người không sinh làm Bố

Một việc làm sẽ bị thất thố

 

Để đời sau mãi mãi sai đường

Tổ nhà dạy dưới thế lo lường

Việc làm sai phải mau sửa lại

Bỏ ba nơi Thuỷ Tổ không phải

 

Không của ta, của giặc cài vào

Giặc ngày xưa chúng định thế nào

Tổ ta biết đã đều ghi lại

Để có ngày nước dân sẽ phải

 

Xoá bỏ đi không phải lo âu

Thánh sẽ có phép giải phần sâu

Đã từ lâu Thánh Nước khoá lại

Để dân ta đời đời không phải

 

Lễ giặc tà, giặc yểm từ lâu

Người trần mắt thịt không biết đâu

Đừng đi tìm lễ cầu mắc hoạ

Ba nơi không có đủ gia phả

 

Vua phong sai, Vua quá tin người

Tin lời tâu nịnh hót dưới đời

Là sai phạm Lệnh Trời, Lệnh Tổ

Trần không nghe là con chống Bố

 

Sẽ đi vào nơi hố bùn sâu

Sẽ phải gánh những sự khổ sầu

Vì chống lại luật đầu Tổ Nước

Trần sẽ phạm vào điều quy ước

 

Của Tổ Trời, Tổ Nước ban ra

Chống Lệnh Trời, Lệnh Tổ sẽ là

 

Phải gánh chịu xót xa vì tội

Dân chịu oan vì lỗi của trần

 

Sẽ thiệt hại cho nước, cho dân

Cho tôn tộc Tổ phần Nước Việt

Cho Danh nhân nước nhà hào kiệt

Cho đời xưa, cho mãi mai sau

 

Vì trần đời không biết bảo nhau

Tổ đã dạy không đâu hiểu được

Dân vẫn lễ, dân vẫn lo rước

Còn to oai hơn trước rõ ràng

 

Giờ đang định lo công việc làm

Của Quốc gia mở nơi lịch sử

Trần không biết đây có hai chữ

Giặc tà yểm lại từ ngày xưa

 

Giặc sang ta định chiếm ngôi Vua

Họ dựng nên đấy là Thuỷ Tổ

Để sau này họ sẽ tranh chỗ

Rằng Tổ họ đã có từ lâu

 

Họ tính ra từ đấy bắt đầu

Là mình phải Tổ sau, họ trước

Họ âm mưu là họ sẽ được

Mình không biết là mình sẽ sai

 

Tổ Nước ta lại quá đại tài

Đọc, viết bài báo dân, báo nước

Báo bao giờ nước, dân  hiểu được

Báo bằng xong Tổ Nước phải làm

 

Gửi Bộ, Sở Văn hoá nước Nam

Để biết về tích Nhà nước Việt

Để lo cho Danh nhân hào kiệt

Để lo cho Thánh nước Nam chờ

 

Ngày tới gần không phải là mơ

Ngày sự thật dân chờ nước đợi

Cuối năm lẻ mười hai sẽ tới (2012)

Những sự kiện sẽ có xảy ra

 

Trên toàn cầu và ở nước ta

Trần cố chống sẽ là gánh tội

Khi đã muộn sẽ khó sám hối

Khi cần nhanh sửa đổi sẽ nhanh

 

Để cho đời bớt nỗi tan tành

Đỡ thiệt hại cho dân trăm họ

Việc gì đúng ta phải chứng tỏ

Việc gì sai ta phải bỏ ngay

 

Không thể để sai mãi lâu ngày

Giặc hại ta, ta càng thêm hại

 

Hại âm phần, hại cả dương trần

Tổ Nước nhà thấy sự rất cần

 

Phải công khai việc Thánh, Thần nước

Để cho dân ước cầu sẽ được

Để cho nước cầu ước sẽ thành

Một Tổ quốc Việt Nam rạng danh

 

Không ai sang tranh giành nước Việt

Nước Việt Nam một nước đặc biệt

Có Tâm Linh giáng thế cho đời

Nước Việt Nam có hồn Đất, Trời

 

Đọc cho viết từng lời soạn thảo

Đọc cho viết như bài báo cáo

Từng công việc dạy bảo bằng thơ

Không tự trần ai viết bây giờ

 

Bài do Thánh đọc lời Trời giáng

Bài do Thánh đọc lời Tổ giảng

Cho trần dân biết Luật của Trời

Cho dân nước biết Lệnh Tổ đời

 

Để cùng nhau dưới đời phụng sự

Để cùng nhau lo việc gìn giữ

Tổ Tông ta Trời Đất sinh thành

Tổ Nước nhà vĩ đại thanh danh

 

Đời đời có công thành danh toại

Đời đời Tổ Tông Nước mãi mãi

Đời đời Tổ Tông họ lưu truyền

Sử nước nhà mãi mãi vang tên

 

Nước Việt Nam đời đời bất tử

Nước Việt Nam đời đời hai chữ

Việt Nam, Việt Nam, Tổ quốc mình

Nước Việt Nam hai chữ trường sinh

 

Đời đời được quang vinh thịnh vượng

Đất nước nhà muôn đời chủ tướng

Có Ngọc Phật muôn đời vẻ vang

Có Đạo Trời đời đời tốt đẹp./.

 

Kính viết theo lời Thánh nước Việt Nam đọc Tại Đền Hòa Bình

Ngày 02/3 để lễ ngày 3/3/Nhâm Thìn – 24/3/2012

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *