MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NGÀY 2/9/1945 – 2/9/2004

MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH

NGÀY 2/9/1945 – 2/9/2004

 

Mừng Quốc khánh non sông đất nước

Mừng Cha già đốt đuốc đầu tiên.

Người khai ngọn lửa thiêng liêng

Cho Dòng tộc nước có tên đời đời

Việt Nam đất nước sáng ngời

Quốc kỳ vĩ đại đời đời cho dân

Bác Hồ vĩ đại có phần

Làm nên lịch sử cho dân, nước nhà

Ngày khai sinh nước Nam ta

Ngày giành thắng lợi bài ca tên Người

Quốc khánh non sông Đất Trời

Rạng danh lịch sử tên người có công

Tổ quốc Việt Nam oai phong

Rừng cờ, rừng biểu ngữ đồng bào ta

Tiếng hô như biển phong ba

Như dòng bão táp, tiếng Cha hùng hồn

Tiếng reo như đổ mưa dồn

Đời đời nhớ mãi vang dồn mai sau

Càng ngày càng nhớ càng lâu

Một lịch sử đầu đất nước ghi tên

Trang sử đã được vững bền

Rồng Tiên muôn thuở thiêng liêng cho đời

Rạng danh tên tuổi của Người

Cha già lãnh tụ một đời vì dân

Ngày hai tháng chín báo ân

Ngày đền đáp nghĩa kính phần người Cha

Ngày nhớ công ơn bao la

Người vì Tổ quốc cho ta thanh bình

Nhớ công ơn Đảng quang vinh

Nhớ Người vì nước hy sinh cho đời

Đó là liệt sĩ khắp nơi

Bắc, Trung, Nam có bao người vì dân

Vì Tổ quốc không ngại ngần

Vì dân phục vụ hiến phần máu xương

Làm nên lịch sử phi thường

Người làm cách mạng noi gương Bác Hồ

Noi gương Tổ nghiệp cơ đồ

Ông Cha đi trước bia thờ còn lưu

Để con, cháu, chắt nhất điều

Theo chân nối gót sớm chiều lo toan

Làm cuộc cách mạng vẻ vang

Đánh tan quân giặc bạo tàn xưa nay

Ơn Đảng, ơn Bác đắp xây

Một nước độc lập vẹn đầy nghĩa nhân

Bây giờ đất nước có phần

Hòa bình, thịnh vượng, nước dân mạnh giàu

Thi đua văn hóa Á, Âu

Giao lưu đoàn kết muôn màu tốt tươi

Thể hiện sức mạnh của người

Việt Nam có được hơn mười ngày xưa

Xây dựng đất nước sớm trưa

Toàn dân đoàn kết kính thưa lên Người

Theo Đảng, theo Bác đời đời

Học tư tưởng Bác, theo lời Bác khuyên

Học tư tưởng Bác cần chuyên

Chí công, liêm khiết lại kiên tu trì

Tu một đường lối nội quy

Kiên trì vững chí bước đi đúng đường

Học tư tưởng Bác kiên cường

Vì dân Bác có tình thương đồng bào

Bác nhà cách mạng lớn cao

Bác được tự hào bậc nhất trung kiên

Bác người chí khí vững bền

Gan vàng dạ sắt Hồn Tiên, Hồn Trời

Danh nhân kiệt xuất nhất đời

Bác xây nền tảng cho đời dân ta

Hồn của Bác thật bao la

Như sông, như suối, như là biển khơi

Như vầng nhật nguyệt trên Trời

Ngày đêm soi tỏ giúp đời trần gian

Ngày Quốc khánh thật huy hoàng

Ơn người cho cánh sao vàng tung bay

Đời đời trên đất nước này

Quốc kỳ đỏ rực công nay Bác Hồ

Bác cho cả một cõi bờ

Cả một Tổ quốc bây giờ, mai sau

Ơn Đảng, ơn Bác đứng đầu

Ơn người cách mạng một màu vì dân

Ơn Tông, ơn Tổ vô ngần

Ơn các liệt sĩ hiến thân trọn đời

Hôm nay tất cả mọi nơi

Hướng về Tổ quốc ơn Người có công ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *