KÍNH MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM

KÍNH MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH

NƯỚC VIỆT NAM (LẦN THỨ 68 NĂM)

NGÀY 2/9/1945 – 2/9/2013

 

Kính mừng ngày anh linh độc lập

Ngày anh linh cả nước mừng công

Ngày Bác Hồ cho cả núi sông

Được độc lập bầu Trời nước Việt

 

Ngày mùng hai tháng chín đặc biệt

Một ngày vui trên cả nước nhà

Ngày mùng hai cả nước Nam ta

Hưởng ngày lễ vinh hoa độc lập

 

Một ngày toàn dân nước tới tấp

Lo lễ ngày độc lập quang vinh

Từ một nơi Quảng trường Ba Đình

Có sắc cờ lung linh Tổ Quốc

 

Một ngày nước Việt Nam đã được

Lời Tuyên ngôn tên nước ra đời

Của Bác Hồ Chí Minh sáng ngời

Vị Cha già bầu trời vĩ đại

 

Người đã đọc những lời bác ái

Cho toàn dân cả nước nghe lời

Bài Tuyên ngôn mãi mãi, đời đời

Cho Dân tộc nước Nam vĩ đại

Một ngày vui đời đời, mãi mãi

Cho nước dân, cho Đảng, Bác Hồ

Cho muôn đời thế hệ tôn thờ

Một đất nước chủ quyền độc lập

 

Cho dân ta một nước vinh hoa

Đời nối đời cho nước Nam nhà

Được ấm no, tự do, hạnh phúc

Dân nước ta ngày một đông đúc

 

Tình yêu thương dòng tộc, quê hương

Tình thương nhớ đến nơi chiến trường

Bao máu xương của người chiến sĩ

Bao người đã hy sinh bền bỉ

 

Cho nước dân mới có hòa bình

Có cuộc sống độc lập quang vinh

Là ơn cả nghĩa tình đất nước

Đội ơn sâu những người làm được

 

Cho xưa nay, cho mãi mai sau

Cho dòng đời bất tận dài lâu

Có Tổ quốc muôn màu tốt đẹp

Có Tổ Tông, Ông Cha sử thép

 

Là thành đồng tô đẹp ngày nay

Có sử vàng chói lọi nước này

Là do cả nước nhà góp lại

Có sử nước đời đời, mãi mãi

Cho dân theo, dân học, dân tin

Tổ Tông ta có lời nhắn tìm

Cho nhân dân muôn đời thế hệ

Biết tích Trời bể dâu mà kể

 

Trời sinh ra vạn vật nhân gian

Trời sinh Tổ đất nước Văn Lang

Đất nước sinh muôn vàn con cháu

Bao nhiêu đời có sự nung nấu

 

Có chiến tranh áp bức dân lành

Có hy sinh vất vả mới giành

Được độc lập, hòa bình vĩnh cửu

Dân nước ta đã không khuất chịu

 

Cảnh lầm than áp bức đè đầu

Đời nối đời quyết chí ghi câu

Giữ bằng được bầu trời Tổ quốc

Giữ bằng được lời xưa nguyện ước

 

Của Tổ Tông tiền bối sinh thành

Của một nhà tiền bối đích danh

Của người khai thiên và lập địa

Một lời nói thật là tròn trịa

 

Tổ quốc ta, ta giữ cho ta

Ta đừng cho ai đến gọi là

Làm bá chủ bầu trời nước Việt

Làm bá chủ đất nước đặc biệt

Từ thời xưa cho mãi thời nay

Cho đời đời, mãi mãi sau này

Người nước Việt, Tâm Linh Nước Việt

Người Nước Việt, Tâm Linh hào kiệt

 

Đã từ xưa, đã có cho ta

Đã thờ đền Danh nhân nước nhà

Đã được hiển Phật, Thánh, Thần nước

Đã được vào trong điều quy ước

 

Cho nhân gian thế giới hoàn cầu

Cho chiều cao và cả chiều sâu

Cho trên Trời và cho dưới Đất

Để biết được tất cả sự thật

 

Về xưa nay cho mãi mai sau

Cho dòng đời bất tận dài lâu

Cho vĩnh cửu muôn đời biết kể

Ơn Ông Cha từ nơi gốc rễ

 

Cội sinh người Trời kể cho dân

Ơn nhờ ai có được dưới trần

Ơn nhờ ai có phần phúc hậu

Ơn nhờ ai dân phải hiểu thấu

 

Đừng hiểu sai, nghe kẻ mị đời

Dân nước ta, ta phải ơn Trời

 

Ơn Tổ Tông Đền Hùng – Phú Thọ

Từ Đền Hùng là nơi cửa ngõ

 

Tổ Tông ta đã có lời cầu

Cầu Trời độ dân nước một màu

Độ khắp cả các lục, các châu

Độ toàn cầu khắp trên thế giới

 

Độ nước Việt Nam sẽ đi tới

Đỉnh tương lai mong đợi từ lâu

Nước con cả sẽ được bắc cầu

Cho các nước sở cầu ý nguyện

 

Nước Việt Nam sẽ được đi đến

Đỉnh Tâm Linh mong đợi của Người

Nước Việt Nam sẽ được vang lời

Về Tâm Linh, Hồn Người có thật

 

Nước Việt Nam không phải giấu cất

Việc Tâm Linh hệ trọng Quốc gia

Việc Tâm Linh của nước Nam nhà

Đã dạy dân, đã đang làm việc

 

Làm những việc vô cùng cần thiết

Giúp đồng bào hiểu Đạo nước Nam

Hiểu Luật Trời, Luật Nước Âm làm

Trừ mê tín, xóa tan lạc hậu

 

Giúp cho dân để dân hiểu thấu

Việc giang sơn gấm vóc ơn Người

Ơn Tổ Tông, Ông Cha tuyệt vời

Đã đánh thắng giặc ngoài đô hộ

 

Việc Tâm Linh dạy dân củng cố

Một niềm tin đáp nghĩa ơn Người

Ơn xưa nay, ơn mãi đời đời

Ơn những người có công vì nước

 

Ngày hai bảy dân đã làm được

Việc đền ơn liệt sĩ nước nhà

Ra nghĩa trang kính viếng hương hoa

Mời liệt sĩ về Đền cúng cỗ

 

Ngày hai bảy coi như ngày giỗ

Khắp nước nhà kính giỗ hồn người

Giỗ hồn người liệt sĩ sáng ngời

Là người có công cao lớn nhất

 

Người đã đi, đi vào sự thật

Giải phóng quê hương, giữ nước nhà

Đánh tan tành các giặc sang ta

Đã giành lại bầu trời độc lập

 

Nước Việt Nam đã được ôm ấp

Tình thiêng liêng sông núi hiền hòa

Tình Đất Trời, Tổ nước Nam ta

Tình mẫu tử Mẹ Âu muôn thuở

Đất nước nhà đã được chỉnh sửa

Từ thế kỷ hai mốt trở đi

Hội mừng công di tích trường kỳ

Của từng tỉnh khắc ghi công tích

 

Viết nên bản hùng ca bút hịch

Của người xưa chiến đấu hào hùng

Đã để lại công lớn cao từng

Cho thế hệ muôn đời bất tử

 

Việt Nam, Việt Nam có hai chữ

Tổ quốc yêu thương có Bác Hồ

Bác làm nên sự nghiệp cơ đồ

Cho màu cờ trái tim Tổ quốc

 

Có Bác Hồ như một ngọn đuốc

Đuốc anh linh sáng rực bầu Trời

Bác cho dân, cho nước nghe lời

Lời tuyên ngôn đời đời, mãi mãi

 

Bác cho dân đời đời còn phải

Học tư tưởng, đạo đức Bác Hồ

Bác cho đời mãi mãi cơ đồ

Một giang sơn bầu trời nước Việt

 

Bác một nhà Danh nhân hào kiệt

Bác một nhà kiệt xuất Tâm Linh

Ngày Bác đi Trời, Đất định hình

Cho Bác được kết tinh Dân tộc

 

 

Ngày Bác khai sinh nước Việt Nam

Ngày Bác đi về cõi Tòa Vàng

Ngày đặc biệt muôn vàn ước nguyện

Ngày mùng hai có một sự kiện

 

Cho non sông, Tổ quốc, bầu Trời

Cho muôn vàn thế hệ dưới đời

Có bóng Bác như người sống lại

Sống bằng hồn, bằng trí cho dân

 

Sống đời đời, mãi mãi trên trần

Cho muôn thuở hồng ân phúc hậu

Cho muôn đời dân nước hiểu thấu

Tình thương yêu đồng loại bao la

 

Riêng Bác Hồ đứng nhất nước ta

Bác đứng nhất toàn cầu thế giới

Bác được nhà Trời trọng vọng tới

Tôn vinh làm Chủ tịch nhà Trời

 

Bác được Trời ban Bác chính ngôi

Chủ tịch Tòa Phật Thiên, Tiên Thánh

Hai nhiệm vụ Bác gánh trọng trách

Không có ai hơn Bác được làm

 

Cả Trời cao nhất cõi niết bàn

Bác đã được Tòa Vàng chính phẩm

Trời ban danh cho Bác hàng đầu

Nước Việt Nam mới được ghi câu

 

Của nhà Trời đọc lời tuyên thệ

Đức Bác Hồ được là Thượng Đế

Thượng Đế nhà Trời, Thượng Đế thứ hai

Nhà Tâm Linh đặc biệt kỳ tài

 

Không có ai thứ hai muôn thuở

Một nhà cách mạng thật tài tình

Một nhà chính trị thật thông minh

Một nhà chí công vì dân nước

 

Một nhà nguyện ước đã thành được

Cho nước dân, cho cả toàn cầu

Ngày Bác đi Bác đã mở đầu

Tình đoàn kết trong ngày viếng Bác

 

Một ngày hai việc thật mạch lạc

Trước mừng Quốc khánh nước Việt Nam

Sau giỗ Bác Hồ thật vẻ vang

Hai việc song toàn cùng trọng đại

 

Đời đời nhớ mãi những công đầu

Bác cho đất nước những chiều sâu

Chiều dài vô tận không kể hết

Chỉ biết ơn Người mãi ghi câu

 

Đời đời ơn Bác dân nước cầu

Bác độ nước dân đời vĩnh cửu

Muôn vàn gian khó sẽ vượt qua

Cầu Bác độ dân khắp muôn nhà

 

Độ người, độ của, độ sức khỏe

Độ lộc, độ tài, việc làm ăn

Độ con cháu học giỏi vĩnh hằng

Trí tuệ thông minh, hiền tài đức

 

Có lòng trung trực giúp nước dân

Công việc làm ăn dù xa gần

Trong Nam, ngoài Bắc, ngoài đất nước

Kính cầu Bác độ khắp muôn dân./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Kính lễ ngày 2/9/2013 tại Đền Hòa Bình.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *