KÍNH LỄ ĐỀN ƠN NGÀY GIỖ LIỆT SĨ

KÍNH LỄ ĐỀN ƠN

NGÀY GIỖ LIỆT SĨ

NGÀY 27/7/1947 – 27/7/2014

67 NĂM, NGÀY ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Tại Đền Hoà Bình – Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

 

 

Kính biết ơn hương hồn liệt sĩ

Ngày tri ân, tri kỷ hôm nay

Kính mời hồn liệt sĩ về đây

Các anh hùng, các hồn liệt sĩ

 

Ngày hai bảy là ngày nhớ kỹ

Lễ giỗ hồn liệt sĩ hy sinh

Kính mời hồn về cửa Thiên Đình

Đền Hoà Bình kính trình lễ giỗ

 

Đền Hoà Bình kính trình cơm cỗ

Mời hồn thiêng đất nước Nam nhà

Mời hồn về hiến hưởng cơm quà

Ngày đại giỗ, một ngày đáp nghĩa

 

Ngày hai bảy một ngày tròn trịa

Khắp nước Nam đâu cũng giỗ hồn

Đạo Tâm Linh nước Việt trường tồn

Nghe lời dạy của người lãnh tụ

 

Cả nước Nam nhớ kỹ không quên

Đời nối đời ở dưới trần dương

 

Kính ngày giỗ biết ơn liệt sĩ

Ngày tri ân mãi mãi muôn đời

 

Vâng lời Người cả nước muôn nơi

Thành tâm kính lễ người liệt sĩ

Cầu Hồn Thiêng đất nước bền bỉ

Đã vì dân, vì nước hy sinh

 

Đã làm nên Tổ quốc quang vinh

Đã đem lại thanh bình bất tử

Đã đem lại Tổ quốc hai chữ

Độc lập, hoà bình, hạnh phúc, ấm no

 

Đời nối đời mãi mãi để cho

Dân nước Việt đền ơn đáp nghĩa

Ngày hôm nay cả nước bốn phía

Lễ nghĩa trang tưởng nhớ ơn người

 

Các gia đình liệt sĩ khắp nơi

Lễ cơm mời cúng ngày liệt sĩ

Ngày anh linh một ngày nhớ kỹ

Cúng mời hồn ngày lễ tri ân

 

Mời hồn quân liệt sĩ xa gần

Về chứng tấm lòng trần báo đáp

Nước với dân đời đời ghi tạc

Công lớn cao liệt sĩ nước nhà

 

Bộ đội đi chiến đấu gần, xa

Thanh niên xung phong cùng ra trận

Dân quân, du kích cũng đánh thù

Tiền tuyến, hậu phương giúp chiến khu

 

Ta đã thắng giặc ngoài đô hộ

Bao mất mát đau thương cực khổ

Bao hy sinh tang tóc đau thương

Biết bao người gối đất nằm sương

 

Chưa thấy mộ chiến trường xa cách

Bao mẹ già ngày đêm thầm nhắc

Mong con về nơi chốn nghĩa trang

Để hàng năm được thắp nén nhang

 

Sưởi ấm hồn nơi mồ liệt sĩ

Hỡi các anh chiến đấu bền bỉ

Hỡi các chị đánh giặc kiên cường

Đã hy sinh giành lại quê hương

 

Giành độc lập bầu trời Tổ quốc

Anh hùng, liệt sĩ là ngọn đuốc

Đuốc thiêng liêng đốt cháy quân thù

Đời đời nước dân Nam đắp bù

 

Đền đáp nghĩa ơn người liệt sĩ

Đền đáp nghĩa ơn người thương binh

Đã vì dân, vì nước quên mình

Đã giành lại phúc vinh muôn thuở

 

Nước Việt Nam hãy còn chất chứa

Sự đau thương chưa hết vẫn còn

Bao người con, cháu chắt héo hon

Vì chất độc chiến tranh gây hại

 

Nỗi đau thương vẫn còn ghi mãi

Không thể quên tội ác kẻ thù

 

Nỗi đau thương phải được đắp bù

Cho những người có con tàn tật

 

Nước Việt Nam đã nói sự thật

Không giấu che nỗi uất hận này

Thương những nhà có con khổ nay

Vì chất độc chiến tranh huỷ diệt

 

Bao người vợ, người chồng quá thiệt

Bao người con phải chịu khổ đau

Người thương binh, bệnh binh khổ sầu

Vì quân giặc từ lâu đô hộ

 

Ngày hai bảy cúng giỗ cơm cỗ

Hai bảy tháng bảy cúng hàng năm

Một ngày này cả nước viếng thăm

Để đáp nghĩa anh hùng liệt sĩ

 

Các nghĩa trang liệt sĩ yên nghỉ

Là nơi mồ liệt sĩ đời đời

Nơi yên nghỉ mát mẻ thảnh thơi

Nơi suối vàng đời đời an đẹp

 

Các liệt sĩ làm nên sử thép

Cho xưa nay, cho mãi mai sau

Cho đời đời nối tiếp bảo nhau

Cho dòng tộc ơn sâu nghĩa nặng

 

– Những thương binh, những người chiến thắng

Quân Cụ Hồ thầm lặng thanh cao

Các anh đã ghi lịch sử đào

Vào trang sử Việt Nam anh dũng

 

Các anh đã chiến đấu bền vững

Các chị đã chiến đấu kiên cường

Tất cả cho tiền tuyến, hậu phương

Tất cả cho gia đình, Tổ quốc

 

Các anh đã hết mình vì nước

Vì nhân dân chiến đấu đến cùng

Các anh chị vĩ đại cao từng

Đã đánh thắng kẻ thù xâm lược

 

– Bác Hồ đã có lời quy ước

Cho dân Nam nước Việt đời đời

Phải tôn thờ liệt sĩ khắp nơi

Nơi nghĩa trang, nơi đài tưởng niệm

 

Nơi đền liệt sĩ mãi muôn đời

Ngày hai bảy cả nước muôn nơi

Gọi ngày giỗ đời đời liệt sĩ

Gọi ngày giỗ đáp nghĩa đền công

 

Dù ở đâu dân cũng nhất lòng

Lo đền đáp công người vì nước

Các bà Mẹ Việt Nam đều ước

Các gia đình liệt sĩ đều mong

 

 

Nhà nước, nhân dân nhất một lòng

Thờ và cúng đời đời, mãi mãi

Thoả lòng mong của liệt sĩ ta

Âm hồn liệt sĩ nước Nam nhà

 

– Người không mộ còn đang khát vọng

Muốn xây đền không mộ cho hồn

Cho liệt sĩ mãi mãi trường tồn

Có đền thờ cho hồn không mộ

 

Có đền thờ cho hồn có chỗ

Chốn nghỉ ngơi, chốn ấy an nhàn

Đừng để hồn phải chịu cơ hàn

Vì không mộ, không nơi an nghỉ

 

Lời liệt sĩ đây là tri kỷ

Lời liệt sĩ muốn được tri ân

Phải có nơi thờ phụng ân cần

Thờ mãi mãi, thờ hồn không mộ

 

Liệt sĩ nhờ người có căn số

Viết hộ hồn gửi tới nước Nam

Đền thờ hồn liệt sĩ vẻ vang

Đền không mộ thờ bên Lăng Bác

 

Để đời đời nước dân ghi tạc

Không quên ơn người đã khổ đau

Không nấm mồ ở mãi sông sâu

Ở ngọn suối đầu nguồn biển rộng

 

Hoặc tan nát xương vụn hàng đống

Hoặc gió mưa trôi cuốn chốn nào

Hồn đau thương muốn thét, muốn gào

Không ai biết tiếng gào hồn thét

 

Lịch sử trần, trần viết tuyệt đẹp

Lịch sử trần, trần viết thật hay

Nhưng không ai nghe thấy điều này

Điều liệt sĩ xưa nay vẫn ước

 

Ước bằng được, lời ước sẽ được

Hồn đợi mong sẽ được ý cầu

Dù hồn ở sông suối những đâu

Hồn sẽ được sở cầu như ý

 

Đấy là do các hồn suy nghĩ

Hồn đã tâu nên Đức Bác Hồ

Bác gật đầu, Bác cũng đang chờ

Chờ Nhà nước chứng lời đề nghị

 

Các hồn liệt sĩ cứ yên trí

Lời hồn mong sẽ được ý cầu

 

Sẽ được thành ý muốn từ lâu

Sẽ có đền thờ hồn không mộ

 

Một đền thờ thật là kiên cố

Một đền thờ ý nghĩa cao sang

Cả nước Nam một đền rõ ràng

(Đền thờ hồn liệt sĩ không mộ)

 

 

Không ghi tên con số những ai

Vì ghi tên không chuẩn sẽ sai

Người không mộ, không biết những ai

Không hình hài cho người không biết

 

Khi thờ hồn chỉ cần người viết

Kính thờ hồn liệt sĩ không mồ

Người viết cốt là đồng bây giờ

Nghe tiếng Thiên, tiếng Thần nói được ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Kính lễ ngày giỗ liệt sĩ ngày 27/7/2014 – 01/7/Giáp Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *