KÍNH LỄ TRI ÂN ĐÁP ĐỀN CÔNG ĐỨC

KÍNH LỄ TRI ÂN

ĐÁP ĐỀN CÔNG ĐỨC

NGÀY GIỖ LIỆT SĨ NƯỚC VIỆT NAM

NGÀY 27/7/1947 – 27/7/2016

69 năm ngày lễ đền ơn đáp nghĩa

Tại Thủy Nhai – Xuân Thủy – Xuân Trường – Nam Định

 

 

Kính biết ơn hương hồn liệt sĩ

Ngày tri ân, ngày giỗ cúng hồn

Nước Việt Nam mãi mãi trường tồn

Ngày hai bảy, tháng bảy lễ hồn

 

Lễ giỗ hồn anh hùng liệt sĩ

Ngày hôm nay ai cũng nhớ kỹ

Ngày tri ân báo đáp đền công

Kính mời hồn liệt sĩ oai phong

 

Về hiến hưởng lễ ngày hai bảy

Khắp nước Nam ở đâu lễ đấy

Việc tri ân báo đáp ơn người

Ngày hôm nay cả nước vâng lời

 

Làm theo lời Bác Hồ dạy đời

Phải đền đáp công người liệt sĩ

Dù các anh ở đâu yên nghỉ

Dù các chị xa cách quê nhà

 

Đã hy sinh cho đất nước ta

Đã dũng cảm xông pha diệt giặc

Đã vì dân, vì nước, xã tắc

Đã ra đi mãi mãi không về

 

Ngày hai bảy, tháng bảy xa quê

Hồn nhớ về quê nhà đất Mẹ

Hồn nhớ một thời xưa đẹp đẽ

Tình yêu thương đùm bọc gia đình

 

Người liệt sĩ thật là quang vinh

Có công lớn nhất đời vì nước

Từ xưa nay liệt sĩ vẫn ước

Bao giờ Nước nghe được lời Hồn

 

Liệt sĩ ta muốn được trường tồn

Có một đền thờ hồn không mộ

Trong khu Lăng của Bác kiên cố

Để người dân ai đến viếng Lăng

 

Viếng Bác Hồ mãi mãi vĩnh hằng

Là viếng hồn liệt sĩ không mộ

Bác như Bố, liệt sĩ như con

Liệt sĩ muốn bớt cảnh héo mòn

 

Vì không mộ vô cùng đau đớn

Có đền riêng cả nước tri ân

Vì liệt sĩ không có mộ phần

Chỉ còn hồn, phần cốt không có

 

Những người dân hãy nghe cho rõ

Ai có lòng cúng tiến, tri ân

Hãy công đức để xây Đền Thần

Thờ người có công trần vì nước

 

Đó là hồn liệt sĩ cầu ước

Cho nước Nam làm được điều này

Phải có những người dân tâm dầy

Dâng tiền cúng xây đền liệt sĩ

 

Đền thờ hồn liệt sĩ không mồ

Một đền thờ liệt sĩ mong chờ

Để đời hồn thỏa nỗi ước mơ

Được toại nguyện đời hồn mong đợi

 

Một đền thờ khi người dân tới

Sẽ nghĩ rằng hồn đợi chờ mong

Người gia đình bớt nỗi đau lòng

Đã có nơi thờ hồn vĩnh cửu

 

Ngày lễ hai mươi bảy cúng hồn

Ngày lễ này, ngày giỗ trường tồn

Lễ liệt sĩ, giỗ hồn liệt sĩ

Để đền công báo đáp đời đời

 

Hồn anh hùng liệt sĩ thảnh thơi

Đời hồn được an nhàn mát mẻ

Đời hồn được đời đời chia sẻ

Là hết đau, hết khổ đời hồn

 

Hồn liệt sĩ mãi mãi trường tồn

Có đền chung thờ hồn không mộ

Sẽ có đền thờ hồn kiên cố

Vì hồn không có mộ nghĩa trang

 

Không ở đâu có mộ rõ ràng

Khi hy sinh hồn không còn xác

Xưa tới nay nước dân ghi tạc

Để đền công báo đáp đời đời

 

Hồn liệt sĩ đã được thảnh thơi

Chỉ còn khổ những hồn không mộ

Cầu Nhà nước xây đền kiên cố

Đền thờ riêng liệt sĩ không mồ

 

Đó là lời Hồn Nước đợi chờ

Lòng hồn liệt sĩ ngày đêm đợi

Bao hồn liệt sĩ ngày tháng mong

Để đời hồn liệt sĩ an lòng

 

Không có mộ, có đền vĩnh cửu

Mộ là nhà, đền cũng là nhà

Chỉ có người chết mới hiểu ra

Người còn sống không thể biết được

 

Ngày hôm nay lời hồn cầu ước

Đồng Đoàn Thần về lễ tại quê

Quê hương thầy Đồng Thánh đi về

Để dân biết về phần lễ giỗ

 

Lễ giỗ cúng phải có cơm, cỗ

Dù ít nhiều, có bát, đũa, mâm

Cúng liệt sĩ là những vong âm

Có công lớn vì dân, vì nước

 

Nhắc mọi người đừng nên bắt chước

Cúng cầu siêu cho liệt sĩ ta

Liệt sĩ không có lỗi chi qua

Liệt sĩ đã có công vì nước

Thầy mo không biết đã làm sai

Cầu siêu liệt sĩ không hả hài.

 

– Người cầu phạm luật Thiên đài

Không đúng luật Thánh, là sai hoàn toàn

Liệt sĩ có công rõ ràng

Không có tội lỗi, không làm cầu siêu

Ai làm phí công khổ điều

Vì phạm vào Luật Thiên triều Thánh ghi

Thầy mo không biết tý gì

Tự làm sai Luật Thiên tri dạy trần

Nhớ rằng mãi mãi không cần

Cầu siêu là phạm tội trần với Thiên

Thánh cấm thầy mo đi khuyên

Dân góp tiền cúng liên thuyên không cần

Ai giỗ liệt sĩ đúng phần

Ra nghĩa trang thắp hương trần tạ ơn

Cầu hồn liệt sĩ xóm thôn

Độ cho đất nước, quê hương, gia đình

Ngày rằm, mùng một thực tình

Nhớ ngày hai bảy dân mình cúng cơm

Chung, riêng đều tốt đẹp hơn

Nơi thờ liệt sĩ xóm thôn, xã nhà

Đài tưởng niệm, nghĩa trang là

Ở đâu cũng lễ được là hồn vong

Bài này Cha dạy dân chung

Dạy các thầy cúng long bong ngu đần

Chớ làm sai luật đình Thần

Ba đời phải chịu tội trần sống gây

Cha dạy dân khắp nước này

Đừng ai nghe thầy không có phép Thiên

Họ làm sai luật Thánh truyền

Vì họ không có căn Thiên làm thầy

Họ học sách truyền tay nay

Cho nên không đúng, sai ngay hoàn toàn

Cúng phải đúng luật Thiên Đàng

Mới đắc lễ cúng, việc làm không sai

Ngày thương binh nhớ lâu dài

Ngày lễ liệt sĩ cả hai việc cần.

– Đội ơn người có công trần

Đã vì Tổ quốc hiến phần máu xương

Giành lại Tổ quốc, quê hương

Đời đời bất tử cho dương, âm phần

Hôm nay đại diện Đoàn Thần

Về quê lễ liệt sĩ, trần tạ ơn

Cầu liệt sĩ độ bốn phương

Nước nhà thịnh vượng, đẹp yên đời đời

Cầu sức khỏe cho mọi người

Dân giàu, nước mạnh, tốt tươi an lành

Ngày lễ liệt sĩ thanh danh

Lễ cầu hồn Bác ban dành phúc cao

Cho nước, cho dân tự hào

Mời hồn Cha Mẹ, Thánh, Thần, các Quan

Đại diện chứng lễ hân hoan

Tại nhà họ Phạm, Trưởng đoàn tại quê

Đại diện cho Đoàn Đồng về

Lễ giỗ liệt sĩ tại quê nhà thầy

Cùng mời dân ở nơi đây

Kính lễ liệt sĩ một ngày hân hoan./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 26/7/2016 – (23/6/Bính Thân) – Viết bài đọc ngày 27/7/2016

tại thôn Thủy Nhai, xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường – Nam Định

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *