KÍNH LỄ ĐỀN ÂN NGÀY GIỖ LIỆT SĨ

KÍNH LỄ ĐỀN ÂN

NGÀY GIỖ LIỆT SĨ

 27/7/1947 – 27/7/2015

68 NĂM NGÀY ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

 

Kính biết ơn đời đời ghi nhớ

                Ngày đền công đáp nghĩa ơn người

Ngày thương binh, liệt sĩ dưới đời

Ngày cả nước khắp nơi ơn nhớ

 

Đền Hòa Bình có Thánh nhắc nhở

Ngày đền công báo đáp ơn người

Riêng khu phố, Đền gửi tại nơi

Đường, sữa, biếu thương binh, liệt sĩ

 

Đoàn Hòa Bình hàng năm nhớ kỹ

Ngày hai bảy, ngày giỗ hồn quân

Khắp nước Nam hội quy xa, gần

Ở địa phương, người trần kính lễ

 

Lễ mặn, lễ chay, tùy lòng dân

Nơi nghĩa trang, hay cửa Thánh, Thần

Đền liệt sĩ hay đài tưởng niệm

Ở đâu lo đấy việc đền công

 

Kính mời hồn liệt sĩ oai phong

Kính mời hồn anh hùng cách mạng

Là bộ đội, thanh niên xung phong

Là dân quân, du kích nhất lòng

 

Ở hậu phương, cùng ngoài tiền tuyến

Công an nhân dân đã vì đời

Học sinh tình nguyện đi khắp nơi

Đánh giặc, giữ nước cho Dân tộc

 

Bảo vệ nước non giữ hòa bình

Giành lại độc lập nước quang vinh

Mời hồn giáng đền chứng tâm lễ

Ngày giỗ liệt sĩ thật anh linh.

 

Hôm nay trước cửa Thiên đình

Kính mời Cha, Mẹ Trời sinh ra Người

Kính mời Cha Tổ Nước đời

Kính mời Mẹ Tổ sinh người nước Nam

Mời Đức Vua Hùng vẻ vang

Vua Tổ dựng nước Văn Lang cho đời

Kính mời Đức Bác sáng ngời

Bác cho cuộc đời độc lập, tự do

Kính mời Hồn Nước lớn to

Danh nhân đất nước đã lo giúp đời

Bao cuộc cách mạng sáng ngời

Giành lại bầu trời, Tổ quốc, quê hương

Hy sinh không tiếc máu xương

Đã vì độc lập quê hương, gia đình.

Đã được Nhà nước tôn vinh

Đã được dân mình thờ tự khắp nơi

Xây đền, chùa thờ công người

Đã được nhà Trời, Tổ Nước ban danh

Thành Phật, Thánh, Thần rõ rành

Thờ hàng cao, thấp, đích danh trên tòa

Thờ đền, đình, từ xưa xa

Thờ đến mãi mãi để là đền công

Ngày hai bảy dân nhất lòng

Ở đâu cúng đấy, đền công ơn người

Cầu hồn liệt sĩ sáng ngời

Anh hùng liệt sĩ ở nơi chiến trường

Hy sinh không tiếc máu xương

Giành lại độc lập cho dương thế trần

Đời đời ơn mãi phúc phần

Người có công trần đã giúp dân ta

Đời hồn phần phúc hào hoa

Cho ta sự nghiệp Ông Cha bao đời

Để cho đất nước sáng ngời

Muôn đời thịnh vượng, muôn đời an khang

Muôn đời tỏa ánh hào quang

Nhờ ơn Tông Tổ Văn Lang xây đời

Đã tô trang sử đẹp tươi

Tổ quốc, bầu trời muôn thuở vinh quang

Hàng năm ngày hội vẻ vang

Đền Hùng đất Tổ muôn vàn tốt tươi

Hàng năm ngày giỗ ơn người

Hai bảy tháng bảy đời đời không quên ./.

 

Kính viết theo lời Thánh (27/7/2015)

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *