KÍNH GIỖ CHA TRẦN TRIỀU KIẾP BẠC

KÍNH GIỖ CHA TRẦN TRIỀU KIẾP BẠC

NGÀY 20/8/1300 – NGÀY 20/8/BÍNH THÂN

NGÀY 20/9/2016 (716 NĂM)

                       Lễ tại Đền Nam Tào Linh Từ

 

Kính giỗ Cha Trần Triều – Hưng Đạo

Ngày giỗ Cha kính cáo trình Cha

Tại Đền Cha Kiếp Bạc trên tòa

Ngày giỗ Cha muôn phương về lễ

 

Ngày giỗ Cha muôn đời kính kể

Kể về Cha ngày lễ anh linh

Lễ Hội Thu tháng tám linh đình

Cả nước Nam đâu đâu cũng biết

 

Ngày hôm nay, một ngày đặc biệt

Ngày Cha đi về với Tổ Tông

Ngày Cha được hiển Thánh oai phong

Ngày Cha được mừng công hiển, hóa

 

Một ngày này vô cùng quý giá

Ngày Cha được hiển, hóa về Trời

Ngày dưới thế trên khắp mọi nơi

Các đền Thánh cùng ngày kính giỗ

 

Cha cho Đoàn Thần cúng cơm cỗ

Lễ mặn, chay, tại cửa Nam Cung

Để cho Đoàn lễ được tập trung

Không báo đông, Đoàn đi đại diện

Hơn trăm người đi lễ giỗ Cha

Về Đền Cha trình trước cửa tòa

Trình sớ mời Cha, mời Đền Thánh

Về Đền Bắc Đẩu, mời các Quan

 

Về Đền Nam Tào kính lễ sang

Lễ ngày kỵ nhật mời Cha chứng

Nơi Đền Nam Tào thật đàng hoàng

Đền Cha khách đông không kể xiết

 

Đoàn đông, lễ nhiều không xếp hết

Cha cho Đoàn biết đến đền Quan

Lễ Cha ngày giỗ thật hân hoan

Lễ mời Tổ Tông, Dòng tộc Nước

 

Lễ mời kiếp trước, đến kiếp này

Lễ các Vua, Quan xưa đến nay

Lễ người công lớn là Đức Bác

Lễ các anh hùng đã vì dân

 

Lễ các liệt sĩ đã vì trần

Trọn đời cống hiến cho đất nước

Mới có ngày nay được vẻ vang

Đất nước Việt Nam được huy hoàng

 

Ơn Trời, ơn Đất, ơn Tông Tổ

Từ thời Văn Lang đến Việt Nam

Đời đời, kiếp kiếp, mãi còn vang

Cha Trần Hưng Đạo thật rõ ràng

 

Đánh thắng Nguyên Mông giòn ba trận

Tiếng vang lừng lẫy khắp toàn cầu

Vang lừng thế giới, khắp năm châu

Lịch sử ghi lại chưa từng có

 

Một điều sáng tỏ cho nước này

Mười người vang động toàn cầu nay

Có Trần Hưng Đạo trong số đó

Được rõ tỏ tên một anh hùng

 

Đánh tan cường quốc lũ bạo hung

Được xứng danh ngôi nhà nguyên soái

Ở một Quốc gia nước Việt Nam

Toàn tài thao lược đánh giặc tan

 

Đời đời, mãi mãi vẫn còn vang

Vang khắp toàn cầu trên thế giới

Đời đời biết tới vị anh hùng

Thời Trần trừ được lũ bạo hung

 

Đem lại hòa bình cho Dân tộc

Đem lại cột mốc cho Quốc gia

Đức Thánh Đại Vương – Trần Quốc Tuấn

Được Trời, Tổ Nước ban ngôi Cha

 

Cha Trần Hưng Đạo của nước nhà

Cha cứu độ dân, độ trăm họ

Độ dương, độ âm cả nước Nam

Độ người, độ của, phúc, thọ, an

 

Ngày lễ hôm nay kính lệnh ban

Đại diện cho Đoàn kính lễ giỗ

Kính dâng cơm cỗ cúng giỗ Cha

Mời Cha giáng chứng tại cửa tòa

 

Cha ban giờ Ngọ, Cha giáng chứng

Cha mời Trời Đất, Tổ Tông ta

Cha mời Phật, Thánh, Thần nước nhà

Cha mời hồn Danh nhân đất nước

 

Mời anh hùng, liệt sĩ nước Nam

Về Đền Cha chứng lễ hân hoan

Về Đền Quan chứng lễ cho Đoàn

Một ngày lễ vô cùng trọng đại

 

Ngày anh linh không thể nào quên

Cha cho Đoàn lễ ở Đền Thiên

Đền nào Cha gọi riêng Đoàn lễ

Cha sẽ giáng chứng lễ cho Đoàn

 

Vì Đền Cha đông quá rõ ràng

Đoàn Hòa Bình đông người, nhiều lễ

Cha xếp cho Đoàn lễ tập thể

Được đàng hoàng bài lễ sớ tâu

 

Ngày giỗ Cha, Đoàn lễ ở đâu

Có lời cầu là Cha giáng chứng.

 

Cầu Cha chứng lễ cho Đoàn

Hôm nay ngày giỗ muôn vàn biết ơn.

 

Ơn Cha đã cho dương trần thế

Lịch sử trần được kể từ xưa.

 

Đời đời, kiếp kiếp dẫn đưa

Lời xưa vọng mãi, người xưa vẫn còn

Vẫn còn hình bóng lời son

Lời Cha bất hủ cho non nước này

Ngày mất Cha hiển Thánh ngay

Gọi ngày hiển, hóa, một ngày về Thiên

Hai mươi tháng tám thiêng liêng

Ngày Cha hiển Thánh về Thiên, về Trời.

 

Cha giáng thế cứu đời độ nước

Độ dân Nam, xuôi ngược ơn Cha

Các đền, chùa, đình, miếu, điện nhà

Đã thờ Cha, muôn phương vọng bái

 

Đền thờ Cha, muôn đời, mãi mãi

Chốn anh linh tột bậc kỳ tài

Lục Đầu Giang sông nước chảy dài

Một tích xưa vang Trời để lại

 

Lịch sử Thần như trang huyền thoại

Lịch sử Trần ghi mãi không mờ

Ngày giỗ này Thánh sẽ đọc thơ

Thơ của Thánh từ giờ, mãi mãi

 

Ngày giỗ Cha, dân ta đừng ngại

Ai có lòng về lễ giỗ Cha

Có lễ mặn, quả hoa cũng được

Không có lễ nén hương cũng xong

Nhớ đừng đốt mã, cúng long bong

Đừng ai cúng tiền vàng âm phủ

Đừng ai hầu bóng để mua vui

Ngày hội mùa thu cả ba nơi

Đền Cha, Nam Tào và Bắc Đẩu

Cùng nơi di tích, ba Đền Thần

Một ngày giỗ lớn đáp đền ân

Giỗ Cha, ba đền đều được cả

 

Ai lễ ở đâu có lời mời

Cha, Mẹ, các Quan, chứng tâm người

Lòng thành lễ mỏng kính dâng mời

Hoặc là các nơi đền thờ Thánh

 

Thờ Cha, giỗ Cha tại nơi đền

Lòng thành chung, riêng cũng được nên

Ngày giỗ Đức Cha thật thiêng liêng

Lễ Cha, lễ Tổ, Phật, Thánh Nước

 

Lễ đâu cũng được Thánh chứng lời

Tạ ơn công đức biết bao đời

Giành lại độc lập cho đất nước

Giành lại tự do cho nhân dân

 

Tạ ơn các anh hùng, liệt sĩ

Đã hy sinh gìn giữ hòa bình

Lễ Hội Thu, ngày giỗ linh đình

Xin Cha chứng Đoàn Hòa Bình lễ./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 19/8/Bính Thân – 20/8/2016, lễ Đền Nam Tào

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *