Kính Lễ Đền Mẫu Sinh Linh Từ

Kính Lễ Đền Mẫu Sinh Linh Từ

KÍNH LỄ ĐỀN MẪU SINH LINH TỪ

Ngày 04 tháng 10 năm 2010

Kính lễ Mẫu Tổ nước nhà

Mẫu là đệ nhất Tam Toà Mẫu nghi

Mẫu là một bậc Tiên Tri

Mẫu nghi thiên hạ, Mẫu đi xuống trần

Mẫu là Mẫu Tổ hồng ân

Mẫu Âu Cơ Tổ nước dân Nam nhà

Mẫu đệ nhất, Mẫu Tam Toà

Mẫu Tổ nước nhà tái thế lo toan

Cho Dòng tộc nước vẻ vang

Có Tam Toà Thánh Mẫu sang cho trần

Cho Dòng tộc Nước phúc phần

Có Mẹ giáng thế cho trần nước Nam

Về nhà họ Lê sinh sang

Ra Mẹ Liễu Hạnh đoan trang tuyệt trần

Mẹ được tái thế ba lần

Ra Mẹ Liễu Hạnh là lần đầu tiên

Thứ hai Mẹ lại tái nên

Về là bà lão ở bên Phà Rừng

Giúp Trần Hưng Đạo lẫy lừng

Đánh giặc giữ nước tin mừng vang xa

Biết quân giặc khi vào, ra

Biết mực nước xuống hay là lên cao

Biết đường quân giặc ra vào

Mách Trần Hưng Đạo việc vào luyện quân

Mẹ bán quán nước như dân

Không ai biết được Mẹ Thần Âu Cơ

Một hôm Hưng Đạo thẫn thờ

Ra bờ sông nước bất ngờ nhìn ra

Chỉ thấy quán bà lão già

Chỉ còn nền quán, còn bà mất luôn

Hưng Đạo đứng kể nguồn cơn

Vừa nói, vừa khóc, lệ tuôn ướt đầm

Bà có linh thiêng hãy cầm

Nước mắt tôi lại, tôi thầm cầu mong

Tôi nhoà nước mắt không trông

Thấy Trời, thấy Đất, không trông thấy bà

Chỉ thấy trong đầu hiện ra

Một bóng hình bà người áo trắng tinh

Có phải bà đã giáng linh

Thành bà bán nước thực tình giúp tôi

Nay tôi thắng trận vang Trời

Vang khắp thế giới, khắp nơi địa cầu

Vang khắp các lục các châu

Tin mừng thắng trận mở đầu chiến công

Ba lần đại thắng trên sông

Bạch đằng, thuỷ bộ có công của Bà

Công của tướng sĩ nước ta

Tôi về cảm tạ công Bà giúp tôi

Tôi không thấy Bà tại nơi

Quán không còn nữa đã trôi lềnh bềnh

Tôi tưởng Bà đã hoá thân

Vì cơn lốc Thần trôi cả xuống sông

Tôi lập biểu tấu Vua phong

Thờ Bà bán nước bên sông Phà Rừng

Vua nghe bản tấu thấy mừng

Vua cho lập miếu thờ cùng từ đây

Để dân đền đáp công này

Thờ Bà bán nước giúp ngày xưa kia

Cho Trần Hưng Đạo sớm khuya

Đánh tan quân giặc, giặc thua đầu hàng

Nguyên Mông khiếp vía kinh hoàng

Tháo thây bỏ chạy, Thoát Hoan rụng rời

Chui vào ống đồng tại nơi

Lục Đầu sông nước tiếng đời còn vang.

–        Lần ba Mẫu lại tái sang

Cô gái bán cháo rõ ràng tại nơi

Giúp Vua Quang Trung một thời

Bây giờ có tích ở thời Đồng Giao

Đồng Giao quán cháo thực vào

Ninh Bình là tỉnh đường vào Miền Trung

Bên đường một A thực cùng

Đi vào tay phải ung dung có đền

Đó là tích cũ trên miền

Dân lập ngôi đ ền thờ Mẫu giúp Vua

Sự tích Mẫu Liễu ngày xưa

Là tứ bất tử dẫn đưa cho đời

Mẫu đã lừng lẫy một thời

Mẫu giúp cho đời, Mẫu giúp nước Nam.

–        Mẫu giả cô gái bán hàng

Thời Trần đánh giặc cô mang tin về

Báo Trần Quốc Tuấn mọi bề

Về âm mưu giặc cận kề bên sông

Ở Lục Đầu Giang mênh mông

Có Mẫu Liễu Hạnh góp công thắng thù

Một ngày tháng tám mùa thu

Có Mẫu Liễu Hạnh giả tu chùa về

Vì Trần Quốc Tuấn nằm kề

Ven sông máu chảy không hề ai hay

Không có thuyền bè qua đây

Trận đánh kết thúc đúng ngày bị thương

Tướng sĩ mỗi người một phương

Quân giặc tháo chạy bằng đường dọc sông

Bấy giờ nước sông mênh mông

Mẫu gào thét gọi dân trong xóm làng

Đem thuyền ra cứu Ông sang

Nhưng dân xóm làng không thấy một ai

Chờ mãi đến sáng ngày mai

Mẫu Liễu mới đóng giả trai vào làng

Vào doanh trại báo rõ ràng

Tướng quân ra đón mang Ông về nhà

Ông bị thương tối hôm qua

Có cô gái đã giúp là cho Ông

Khi về lại hoá đàn ông

Chỉ trong một lúc lại không thấy người

Ông đã nói lại những lời

Về Ông tức giận với người nơi đây

Ông đặt tên làng xóm này

Là làng Kiếp Bạc từ nay đời đời

Hay làng Vạn Kiếp bạc người

Đời đời, kiếp kiếp bạc người nơi đây

Đó là lời truyền xưa nay

Do Trần Quốc Tuấn đặt ngày xưa kia.

–        Tích Mẹ để lại sớm khuya

Từ bao thế kỷ dẫn đưa cho đời

Để dân biết được về Người

Hồn Tổ tái thế đã thời cho ta

Từ Mẫu Âu Cơ mà ra

Về Mẫu Liễu Hạnh người là đầu tiên

Ba lần giáng thế cứu nên

Cứu người độ thế giúp nên nước nhà

Giúp Trần Hưng Đạo nước ta

Cứu Vua Nguyễn Huệ thoát là quân Nguyên

Giúp quân ăn no cháo Thiên

Nồi cháo ăn mãi vẫn nguyên đầy nồi

Đó là phép của nhà Trời

Cho Mẫu giúp đời, giúp nước dân ta

Từ thời thế kỷ mười ba

Thế kỷ mười bốn, tới là mười lăm.

–        Thế kỷ mười chín giáng thăng

Mẫu lại tái thế giúp rằng nước dân

Tái về họ Hoàng sinh trần

Để có cốt nhục Mẫu thân sinh Người

Sinh người tài trí vẹn mười

Là Hồ Chủ Tịch không thời sai chi

Mẫu Hoàng Thị Loan được ghi

Mẫu nghi thiên hạ, Mẫu đi xuống trần

Mẫu sinh Đức Bác Thánh Nhân

Mẫu là người Thần gửi thế cho ta

Hồn Tổ Tông nước non nhà

Mẫu Âu Cơ tái thế ra Mẫu Hoàng

Tái qua Mẫu Liễu tái sang

Mẫu Liễu lại tái Mẫu Hoàng không sai

Hoàng Thị Loan có đặc tài

Sẽ làm công việc Thiên đài cho dân

Cho nước Việt Nam tới gần

Mẹ làm công việc Thánh, Thần tới đây

Để Mẹ góp sức chung tay

Với cùng Phật, Thánh, Thần nay nước nhà

Mẹ muốn có một cửa toà

Gọi là Đền Mẹ ở là gần lăng

Đời đời, mãi mãi vĩnh hằng

Thờ Hồn của Mẹ giáng thăng giúp đời

Bao giờ đạt nguyện ước lời

Mẹ mới làm việc giúp nơi thế trần

Đền thờ lối mới cho dân

Thờ theo Luật Thánh, Luật Thần nước Nam

Mẹ đã đọc bao bài sang

Gửi về quê Mẹ, Nam Đàn quê Cha

Quê sinh ra Bác Hồ ta

Gửi đi khắp cả nước nhà Việt Nam

Nhưng không ai nỡ lo toan

Coi lời của Mẹ không gian, không cần

Mẹ thấy đau xót vô ngần

Vì Mẹ người Thần không phải trần gian

Bác Hồ không thể lo toan

Giúp mẹ cầu được ước sang cho mình

Mẹ chỉ còn lời Tâm Linh

Gửi đến nước mình, văn hoá lo ra

Xây đền thờ, Đền Quốc gia

Không phải đền chỉ thờ nhà Mẹ nay

Không phải thờ riêng nhà này

Đền thờ theo luật của nay Thánh, Thần

Bài này hãy gửi cho trần

Bộ Văn hoá biết việc Thần nước Nam ./.

Kính viết theo lời hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

ngày 4/10/2010. Bài Đoàn lễ tại Đền Mẫu Sinh

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *