KÍNH LỄ NGÀY ĐỀN ƠN GIỖ BÁC

KÍNH LỄ NGÀY ĐỀN ƠN GIỖ BÁC

 NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2013

(44 năm ngày đại giỗ)

 

Kính biết ơn Cha già lãnh tụ

Ngày hôm nay kính cáo trình Cha

Một ngày giỗ, giỗ Đức Cha già

Cả nước Nam đâu đâu cũng nhớ

 

Kính nhớ ngày lễ giỗ đền ơn

Kính mời Cha giáng thế chứng hương

Đền Hòa Bình kính trình tâm đạo

Đoàn Hòa Bình kính lòng hiếu thảo

 

Lo đền công báo đáp ơn Người

Ngày hôm nay dưới thế trần đời

Đâu đâu cũng vang lời cầu thỉnh

Cầu Bác Hồ toàn dân tôn kính

 

Bác là Cha đệ nhất nước Nam

Bác là Hồn thiêng nước lưu ban

Bác là cả kho tàng lịch sử

Bác đời đời có Hồn lưu trữ

 

Hồn Tổ Tông, Hồn nước Nam nhà

Hồn người xưa là bậc Tổ Cha

Cha Lạc Long Tổ Nhà nước Việt

Hồn Tổ Cha có phần đặc biệt

 

 

Có linh sa Hồn Tổ Nước ban

Có Hồn sông núi thật vẻ vang

Có đại phúc nước nhà trường cửu

Ngày hôm nay nước, dân phải chịu

 

Đáp đền công Người đã vì dân

Người Cha già là bậc hiện thân

Là Tổ xưa có phần tái lại

Cha đã vì nước dân Cha phải

 

Lo cho dân cho nước đến cùng

Nước là nhà, con là dân chung

Không ai có ở cùng dưới thế

Ngày Bác sống Bác đã từng kể

 

Cho người nghe hỏi Bác là ai

Trí thông minh Bác lại đại tài

Bác trả lời Bác con nước Việt

Bác trả lời, lời Người đặc biệt

 

Khác người dân con của gia đình

Bác Hồn Trời, Hồn Nước giáng sinh

Bác là cả hành tinh dân tộc

Bác là một nóc nhà, cột mốc

 

Bác sinh ra dành để cho đời

Bác sinh ra dành để cho Trời

Riêng có Bác là người số một

Đời đời nước dân ta làm tốt

 

Việc giỗ Bác mãi mãi mai sau

Đời nối đời trường cửu dài lâu

Đời muôn đời nhớ ngày giỗ Bác

Một việc làm Bác đã bàn bạc

 

Với các cụ Các Mác, Lê Nin

Ngày giỗ này Bác muốn nhắn tin

Cho tất cả dân miền hạ giới

Đời Hồn Bác luôn luôn nghĩ tới

 

Các đồng bào thế giới anh em

Lời Hồn Bác muốn được nhóm nhen

Về Tâm Linh bầu Trời nước Việt

Tâm Linh Việt thật là đặc biệt

 

Muốn toàn cầu đồng nhất một lòng

Ngừng chiến tranh gần nhất trong vòng

Hai mươi năm thế kỷ hai mốt

Đừng để hai mươi năm lẻ một

 

Là hai mốt, hai một không an

Đời sẽ phải khổ ải lụi tàn

Người xâm chiếm sẽ là khổ nhất

Ngày hôm nay một ngày sự thật

 

Ngày toàn dân toàn nước Nam nhà

Ngày lịch sử một ngày vinh hoa

Đất nước Việt nhà nhà tưởng nhớ

Người nước Việt cháu con nhắc nhở

Ngày mừng công ngày hội non sông

Lễ Bác Hồ lễ cả Cha, Ông

Lễ Tiên Tổ, lễ hồn liệt sĩ

 

Ngày hôm nay tri ân, tri kỷ

Một ngày này nhớ kỹ không quên

Ngày sinh hóa cho dưới trần dương

Một ngày đời muôn nơi hội tụ

 

Ngày này con cháu về đông đủ

Thắp nén hương nhớ đến Cha già

Nhớ đến người tiền bối Ông Cha

Mời Các Mác, Lê Nin giáng hạ

 

Mời những người làm nên thành quả

Cho xưa nay cho mãi mai sau

Cho đời đời bất tận dài lâu

Có Tông Tổ đứng đầu hạ giới

 

Có việc làm xưa nay nhắc tới

Phải đền ơn nguồn cội nước nhà

Đã có công dựng, giữ nước ta

Ta phải biết để mà đền đáp

 

Cho bõ công xây thờ ghi tạc

Để cho dân mãi mãi cho dân

Thờ xứng đáng là bậc công thần

Thờ đền ân đời đời đáp nghĩa

 

Một ngày giỗ vô cùng tròn trịa

Mừng Quốc khánh, xong giỗ Bác Hồ

Bác làm nên sự nghiệp cơ đồ

Cho non sông, bầu Trời Tổ quốc

Ngày sinh hóa là ngày Bác ước

Bác ước ra đi đúng một ngày

Bác xin Trời, xin Đất cho ngay

Xin Tổ Tông nước nhà cho phép

 

Cho Bác đi cùng ngày gọn đẹp

Để thuận tiện cho dân mai sau

Bác biết dân sở nguyện ý cầu

Muốn cầu Bác muôn màu độ hộ

 

Bác với dân đúng là hai chỗ

Như Cha, con, chung một mái nhà

Bác mất rồi Bác vẫn là Cha

Khác khi sống Bác là Phật, Thánh

 

Ban thờ Bác muốn được rành mạch

Dân hãy thờ theo sách thế này

Cờ thờ trên, dưới ảnh Bác ngay

Không bát hương, thờ ảnh là được

 

Đó là Luật ban một quy ước

Còn bát hương lễ dâng một ban

Gọi ban thờ chung là các Quan

Ngày giỗ Bác dâng chung một ban

 

Có đầy đủ từ trên xuống thấp

Ban thứ hai ban lễ Gia tiên

Thờ Tổ Tiên tiền bối dưới miền

Cả liệt sĩ Gia tiên là một

 

 

Mỗi gia đình thờ hai ban tốt

Chớ nghe ai thờ một là sai

Thờ một ban phạm Luật Thiên Đài

Thờ không cốt, càng sai phạm Luật

 

Thờ có cốt mới là sự thật

Cốt thờ Quan, thờ Thánh, thờ Thần

Cốt thờ Tổ Tiên vong âm trần

Thờ theo đúng Luật Thần, Đạo Nước

 

Thờ để lễ, lễ còn cầu được

Thờ đã sai lễ chẳng được gì

Trong ngày này Cha đọc bài ghi

Cho dân hiểu nội quy luật đạo

 

Dưới dân ta có nhiều đạo láo

Đạo trá man, đạo bịp lừa người

Đạo mê hồn dân khắp mọi nơi

Đạo do một hồn tà đồi trụy

 

Cha thương dân Cha dạy tỉ mỉ

Cho dân nghe dân hiểu ngọn nguồn

Dân hãy tỉnh, thức tỉnh lo lường

Đừng tín tâm mê đầu khổ ải

 

Theo đạo sai dân sẽ bị trái

Phạm Luật Thần, tội với Gia tiên

Hãy bình tâm tìm hiểu dưới miền

Theo đúng đạo, tu đường chính đạo./.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình

ngày 30/8/2013 để lễ ngày 2//9/2013 (ngày 27/7/Quý Tỵ).

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *