KÍNH LỄ BÁC TRÊN ĐỀN THỜ BÁC ĐỈNH NÚI VUA

KÍNH LỄ BÁC TRÊN ĐỀN THỜ BÁC

ĐỈNH NÚI VUA

Kính lễ Bác ngày sinh nhật Bác

Đền anh linh trên đỉnh Núi Vua

Đã từ xưa Trời Đất dẫn đưa

Lời tục truyền vẫn còn hạ thế

 

Bao giờ nước Nam có Thượng Đế

Bậc kỳ tài sáng tựa vầng trăng

Bậc cao siêu tối đẳng vĩnh hằng

Người tài, đức vẹn tròn số một

 

Người phải được làm Vua điểm tốt

Người Vua được tối thượng anh minh

Người phải có hồn của Thiên Đình

Mới là bậc cao siêu vĩ đại

 

Người ấy được là Vua sống mãi

Với non sông Tổ quốc hùng cường

Người ấy là vị Vua Thiên Vương

Được xây đền thờ Vua vĩnh cửu

Vua nước Nam sẽ không khuất chịu

Sẽ đánh tan bè lũ tay sai

Sẽ đánh tan giặc bất cứ ai

Sẽ làm chủ hoàn toàn đất nước

 

Sẽ không có giặc ngoài xâm lược

Nếu dân nước làm được việc này

Phải thờ Vua đỉnh Núi Vua nay

Vua là một người này Chủ tịch

 

Vua sẽ được đời đời cầm trịch

Hệ mệnh non sông Tổ quốc mình

Không ai khác là Hồ Chí Minh

Vị Chủ tịch cứu tinh Dân tộc

 

Đức Bác Hồ là một cột mốc

Cho non sông, Tổ quốc, bầu trời

Cho muôn đời thế hệ dưới đời

Cho đất nước tự do độc lập

 

Cả cuộc đời Bác từng ôm ấp

Tổ quốc thiêng liêng độc lập của mình

Trọn cuộc đời Bác đã hy sinh

Làm cách mạng cứu tinh Dân tộc

 

Đỉnh Núi Vua đền thờ cột mốc

Trời đã dành thờ Đức Bác Hồ

Thờ vị Vua cao nhất cơ đồ

Vua là Bác, Chủ tịch là Bác

 

Bác có công nhà Trời ghi tạc

Bác được ban là Phật tối cao

Bác được ban là Thánh tự hào

Là Ngọc Phật đời đời, mãi mãi./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Xong lúc 11h20’ ngày 18/5/2013 –  9/4/Quý Tỵ

Lễ tại Đền Vua, trên đỉnh núi Ba Vì – Hà Nội ngày 19/5/2013

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *