KÍNH LỄ MỪNG QUỐC KHÁNH KÍNH LỄ GIỖ BÁC HỒ

KÍNH LỄ MỪNG QUỐC KHÁNH

KÍNH LỄ GIỖ BÁC HỒ

Một ngày hai việc cho đời

Mùng hai tháng chín sáng ngời vinh quang

Tại Đền Hòa Bình – Ngày 2/9/2001

Lời Tổ Nước ban đời trần thế

Hồn thơ Tiên Cha kể cho đời.

Nghe mà viết được từng lời

Để trần biết được khúc nhôi tháng ngày

Năm sáu năm trọn vẹn nay (56)

Của một Dòng tộc nước này Việt Nam

Việc làm Cha báo cho Đoàn

Mít tinh kỷ niệm nhớ thời ngày sinh

Bác khai sinh đất nước mình

Là ngày Quốc khánh trường sinh cho đời

Bác đi gần khắp Đất, Trời

Đem lại chân lý sáng ngời cho dân

Bác vì non nước Việt trần

Bác đã hiến trọn thân trần Bác nay

Bác đã quyết chí ra tay

Bác vì độc lập, vì nay hòa bình

Bác vì Dòng tộc quang vinh

Bác đã tận tình, Bác đã lo toan

Một cuộc kháng chiến vẻ vang

Năm sáu năm đã mở màn khai sinh (56)

Tên nước Việt Nam của mình

Của cả Dân tộc trường sinh, trường tồn

Của cả nòi giống Tổ Đường

Lạc Rồng bất tử cho dương thế này

Biết bao công sức nước nay

Biết bao sự kiện đổi thay cho đời

Biết bao cay đắng, ngọt bùi

Xương xếp thành núi, máu đời tô nên

Thành màu cờ đỏ búa liềm

Thành màu cờ đỏ uy nghiêm sao vàng

Đó là Dòng tộc vẻ vang

Đã dựng, giữ nước an khang cho đời

Bao cuộc kháng chiến lừng trời

Khắp trong non nước Việt đời Nam ta

Đã tròn năm sáu mùa hoa (56)

Mùa hoa cách mạng, mùa hoa diệt thù

Mùa hoa Ông Ké, Già Thu

Mùa hoa cách mạng Chiến khu Tân Trào

Cách mạng từ đó lên cao

Bác gọi đồng bào cả nước Nam ta

Bác gọi nam, nữ, trẻ, già

Hãy vì Dân tộc quyết ra diệt thù

Trải qua cách mạng mùa thu

Trải qua năm tháng diệt thù thành công

Đã giành độc lập núi sông

Đã vì Tổ quốc, Cha Ông bao đời

Cờ Thần ngũ sắc sáng ngời

Từ đời kiếp kiếp của thời Ông Cha

Ba trận lừng lẫy nước nhà

Vang động đến cả nay là ngoại bang

Nguyên, Mông khiếp vía kinh hoàng

Nước Nam có Thánh rõ ràng từ xưa

Đời đời con cháu kế thừa

Theo gương kiếp trước say sưa cứu đời

Bây giờ Cha dạy muôn nơi

Hãy vì dân nước, đời đời Việt Nam

Hãy vì cờ đỏ sao vàng

Cùng nhau hoàn toàn nhất một đạo tu

Cùng nhau đánh thắng kẻ thù

Ai gây phá hại bây giờ nước Nam

Phải giữ mãi mãi vẹn toàn

Lãnh thổ đất nước Việt Nam anh hùng

Kẻ nào thâm độc ác hung

Bằng mọi phương kế chúng tung tuyên truyền

Dân ta phải nhất một niềm

Tin tưởng vào Đảng búa liềm Việt Nam

Tin tưởng đường lối rõ ràng

Của Đảng, Nhà nước đã ban cho đời

Quốc hội đã họp kịp thời

Từng việc dân được nghe lời rõ thông

Ti vi, đài, báo đã cùng

Thông tin đại chúng báo chung cho đời

Ai ai cũng được nghe lời

Cũng được biết việc của đời nước Nam

Dân biết, dân cũng được bàn

Góp ý xây dựng việc làm Đảng ta

Việc dân, việc nước non nhà

Ai cũng có trách nhiệm là lo toan

Xây dựng xã hội vẻ vang

Cùng nhau nhất trí việc làm của trên

Trung ương đưa xuống dưới miền

Là dân nhất trí niềm tin tự hào

Có Đảng lãnh đạo phong trào

Làm nên lịch sử đi vào chiến công

Dù có bão táp mưa giông

Lấy dân làm gốc thì không ngại gì

Việc gì cũng thắng một khi

Nước ta đã được sử ghi rõ ràng

Bao đời giặc giã đã sang

Kẻ nào cũng phải đầu hàng nước ta

Một nước nhỏ bé thiết tha

Bây giờ lại có người là rất đông

Lại có âm phần độ cùng

Âm phần là Thánh giúp chung việc này

Bác với Cha Trần Triều nay

Với Hội đồng Thánh nước này Việt Nam

Bấy nay đã họp, đã bàn

Cùng nhau giúp nước việc làm lớn to

Riêng đánh tà đạo Cha lo

Giặc âm Cha sẽ đánh cho tan tành

Bác, Cha có sách rõ rành

Đất nào có giặc chết thành tà âm

Đất nào giặc đã yểm ngầm

Là Cha có sách, Cha cầm trong tay

Ai hỏi Cha, nói được ngay

Cha bắt được chúng, Cha nay xử tòa

Cha đem về Đền của Cha

Trần Triều, Kiếp Bạc thực là không sai

Về đó bỏ ngục Thiên Đài

Sáu tháng Cha lại trả hồn tù binh

Trao trả nước họ thực tình

Để cho nước mình bớt giặc tà âm

Xưa chúng là lũ bất nhân

Là giặc theo lũ cầm quân bạo tàn

Chúng sang cướp nước Văn Lang

Rồi đến Đại Việt rõ ràng không sai

Bao nhiêu quân giặc lai nhai

Chúng định thống lĩnh được đời nước ta

Gieo giắt bao đạo tà ma

Bịp lừa dân chúng la đà khắp nơi

Đó là chiến tranh giết người

Theo kiểu truyền bá đạo đời dã tâm

Tu theo nhiều đạo lạc lầm

Dựng bao nhiêu đạo hại dân nước nhà

Bao đạo chúng đã tung ra

Khắp trong đất nước Nam ta lộng hành

Bây giờ là lúc giao tranh

Giữa cũ và mới sẽ thành thắng, thua

Một nước sẽ được dẫn đưa

Đạo Tâm Linh Nước sớm trưa cho đời

Một nước có mấy triệu người

Đánh tan quân giặc đã thời sang ta

Một nước Dân chủ Cộng hòa

Bây giờ có Tòa, Phật, Thánh, nước Nam

Có làng văn hóa huy hoàng

Có một cầu đàn Thánh giáng giúp dân

Có một sự tích tôn thần

Vì dân cống hiến những phần Hồn Thiên

Lại còn có sự thiêng liêng

Hồn Thiêng Đất Nước cho dương thế trần

Cuối đầu niên kỷ có phần

Công khai làm việc giúp dân nước nhà

Đó là phần phúc hào hoa

Đánh giặc ngoại tà gây rối an ninh

Bây giờ đất nước Nam mình

Đã được định hình do Tổ Nước ban

Do Cha, do Mẹ Thiên Đàng

Chung tay cùng Phật, Thánh làm việc Thiên

Việc giúp cho trần dưới miền

Đó là đầu của kỷ nguyên từ giờ

Việc Trời sẽ đến như mơ

Đang làm, đang được dân nhờ nơi đây

Vũ khí là bút lúc này

Đạn thù là chữ của nay Thánh, Thần

Làm bằng phép của Thánh Nhân

Bằng phép Thánh, Thần nước Việt Nam ta

Không bằng vũ khí thật mà

Cũng bắt được giặc ngoại tà dã man

Không cần phải hỏi họ hàng

Quê hương, bản quán giặc tà ở đâu ?

Vì Cha không muốn khơi đầu

Hận thù kiếp trước ở đâu ? Nước nào ?

Để cho đoàn kết nay vào

Làm ăn vui vẻ lo vào kinh doanh

Để các tầng lớp học hành

Không phân chủng tộc, không ganh, hận thù

Thù xưa nợ máu kiếp xưa

Ghi vào trong sổ để thưa với Trời

Bây giờ hãy nhất lòng đời

Vui vẻ mọi người đoàn kết làm ăn

Thù kia không oán chi rằng

Hãy tin Cha giáng nói năng dạy đời

Cha khuyên dân nước Nam thời

Hãy vì mọi người trên khắp năm châu

Đoàn kết chung sức một màu

Hòa bình hai chữ đứng đầu nước non

Nước nào cũng là phận con

Của Trời, của Đất, của non nước mình

Tất cả đều hãy chung tình

Lo cho hòa bình, thịnh vượng, an khang

Khắp trên các nước rõ ràng

Không bao giờ có lan tràn chiến tranh

Hãy vì sự nghiệp thanh danh

Hãy vì hòa bình trên khắp năm châu

Hãy vì tất cả hoàn cầu

Hãy vì các lục, các châu trên đời

Hãy vì tất cả loài người

Cùng lo bảo vệ bầu trời, núi, sông

Không thù oán kẻ bất công

Hãy cùng đoàn kết liền sông núi mình

Để cho phúc đức trường sinh

Để cho vĩnh cửu thanh bình ấm êm

Đó là lời Hồn Bác truyền

Lời Hồn Bác nhắn, Bác khuyên đồng bào

Hôm nay Đoàn mít tinh vào

Mừng ngày Quốc khánh lễ chào mừng công

Bác dựng nên lá cờ hồng

Khai sinh đất nước thành đồng Việt Nam

Đó là Đảng, Bác đã ban

Một ngày thắng lợi vẻ vang cho đời

Mừng công đất nước sáng ngời

Một ngày lịch sử cho đời nước, dân

Một ngày trọng đại dưới trần

Cờ hoa trên khắp toàn phần nước Nam

Một ngày hai việc hân hoan

Một ngày Đoàn kính lễ đàn nơi đây

Coi như giỗ Bác cùng ngày

Tạ ơn công đức nước này Việt Nam

Tạ ơn liệt sĩ vẻ vang

Bao ngàn năm đã độ giang sơn này

Mới có độc lập dựng xây

Móng nền lịch sử nước này Việt Nam

Đây lời Hồn Cha đọc ban

Cho Đồng Trưởng Đoàn viết, đọc hôm nay

Mít tinh tại cửa Đền này

Hòa Bình – Sao Đỏ huyện này Chí Linh

Hải Dương là tỉnh thực tình

Cha thảo chương trình đọc dưới trần ghi

Tại nhà mười sáu một khi

 Ngõ bốn, đường gọi nay thì Thanh Niên

Buổi lễ trước cửa từ đường

Văn minh, lịch sự, trang nghiêm vô cùng

Cha cảm ơn dưới trần chung

Cha chúc đoàn kết việc cùng Cha trao

Bài này con được in vào

Vi tính con gửi, con trao cho đời ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *