KÍNH SỚ NGÀY GIỖ BÁC NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2001

KÍNH SỚ NGÀY GIỖ BÁC

NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2001

 

                Kính biết ơn, đời đời giỗ Bác

                Bác là Cha, cả nước giỗ Cha.

Bác là Chủ tịch nước nhà

Bác là Chủ tịch trên Tòa Tâm Linh

Hôm nay giỗ bác linh đình

Cơm cỗ giỗ Bác, sớ trình tạ ơn

Tạ ơn Trời Đất Thiên Vương

Tạ ơn Tông Tổ Rồng Tiên nước nhà

Kính dâng lễ mỏng tâm quà

Người đi, người ở, kính là tạ ơn

Đất Trời đã mở lòng thương

Cầu xin độ hết muôn phương giống nòi

Khắp các châu lục nay thời

Khắp cả bầu trời, khắp cả thế gian

Muôn vàn vạn vật được an

Cầu Trời độ phúc thế gian loài người

Độ hết trái đất, bầu trời

Mưa hòa gió thuận dưới đời bình yên

Cầu độ Tổ quốc thiêng liêng

Nước Nam vĩnh cửu bình yên mạnh giàu

Khắp trong non nước một màu

Cầu Trời Đất độ vẹn màu tốt tươi

Muôn năm mãi mãi con người

Con của vạn vật sinh sôi an lành

Miền trong đang lụt rút nhanh

Khổ dân, hại nước rõ ràng họa tai

Cầu Trời độ hộ lâu dài

Cho dân, cho nước sang thời kỷ nguyên

Nước Nam sẽ có chủ quyền

Nước Nam độc lập chủ quyền từ nay

Việc thờ sẽ được đổi thay

Chủ quyền đất nước, nước nay đứng đầu

Không ai chen lấn lên lầu

Không ai đứng đầu về việc Tâm Linh

Nước ta có Phật giáng sinh

Từ lâu đã có định hình ba Ông

Phật Tổ chính giác oai phong

Có công giúp nước, có công tu trì

Làm nên lịch sử Thiên Tri

Làm nên lịch sử cho thì nước Nam

Nước ta có Phật rõ ràng

Bây giờ có Bác đàng hoàng chính ngôi

Cho ta có được Đất Trời

Hồn Thiêng Đất Nước bao đời cho ta

Mới có độc lập thái hòa

Mới có phồn thịnh, có là hôm nay

Một ngày trên đất nước này

Khắp nơi hương khói thờ nay Bác Hồ

Nhưng chưa đúng ngôi bây giờ

Toàn thờ cung phụ, ban thờ giản đơn

Trần không biết tích Thiên Vương

Đã tặng cho Bác là Tiên giáng đời

Bác được tám chữ vàng thời

Đó là Trời tặng cho đời Bác nay

Tám chữ cao nhất nước này

Cao nhất cả Phật, Thánh nay Thiên Đình

Cao nhất là Hồ Chí Minh

Không ai hơn được thực tình từ đây

Bác là cao nhất lúc này

Mười năm Bác được là thầy thế gian

Mười năm Bác được Trời ban

Bác được hiển Phật Thiên Đàng nước ta

Được là Ngọc Phật trên tòa

Cao siêu nhất đẳng các tòa Phật Tiên

Bác có một tòa bệ tiền

Trên Thiên Trời tặng hiệu riêng cho Người

Tám chữ vàng ngọc nay thời

Thượng, thượng, thượng đẳng linh chi phúc Thần

Đó là Trời ban phúc ân

Trời ban phần phúc cho trần nước Nam

Bác được cao nhất Tòa Vàng

Sau Cha, sau Mẹ Thiên Đàng Trời cao

Bác được thượng cõi ban vào

Chủ tịch Thượng cõi gọi vào Tâm Linh

Chủ tịch Nhà Trời thực tình

Đó là Cha đã đọc bài hôm nay

Vào ngày kỵ nhật người Thầy

Anh linh nhất mực của nay nước nhà

Người Thầy vĩ đại nước ta

Không đâu có được như là nước Nam

Người khai sinh nước rõ ràng

Cùng ngày Người được đàng hoàng về Thiên

Hợp bao số chín trên miền

Đó là Trời xếp chữ nên cửu trùng

Cửu là số chín Thiên Cung

Do Trời xếp đặt thực cùng không sai

Bác được Trời ban đại tài

Cái tài đặc biệt không ai có bằng

Bây giờ Cha được giáng thăng

Đọc thơ cho dưới trần chung viết lời

Viết được về Đất, về Trời

Về sự tích đời thờ phụng ra sao

Đó là lời Cha ước ao

Từ đây Cha sẽ báo vào cho dân

Đây một công việc rất cần

Công việc đáp nghĩa đền ân cho đời

Đó là công việc Đất, Trời

Công việc dưới thế sẽ thời từ đây

Hôm nay ba việc trong ngày

Trước là giỗ Bác một ngày về Thiên

Sau là giải việc quy miền

Việc quy lối cũ hai nghìn về xưa

Từ đây con cháu kế thừa

Quy theo Đạo mới sớm trưa cho đời

Đó là ăn quả nhớ người

Ai trồng ta hưởng cuộc đời tự do

Cuộc đời áo ấm cơm no

Cuộc đời thịnh vượng, đời cho hoà bình

Cuộc đời hai chữ trường sinh

Cuộc đời bất tử thanh bình nước non

Cuộc đời hai chữ vuông tròn

Cuộc đời hai chữ vàng son cho đời

Từ nay Đoàn hãy nhất lời

Mít tinh kỷ niệm ngày đời khai sinh

Tuyên ngôn độc lập nước mình

Mùng hai tháng chín Ba Đình còn vang

Rợp trời cờ đỏ sao vàng

Lung linh trong gió rõ ràng bấy nay

Một lịch sử nước Nam này

Trước Lăng của Bác Hồ ngày uy linh

Nơi Ba Đình, Bác khai sinh

Nước nhà độc lập quang vinh đời đời

Hôm nay một cảnh dưới đời

Cờ hoa nhộn nhịp khắp nơi nước nhà

Những ai tin lời của Cha

Tin Cha đã giáng đọc ra thơ Trời

Thơ Cha dạy khắp muôn nơi

Thơ Cha ban đời dưới thế từ đây

Ai có lòng kính trời mây

Lòng kính Phật, Thánh, Thần, nay nước nhà

Kính hồn liệt sĩ nước ta

Hương hoa, trà quả với là thực tiên

Ở đền hoặc là Gia tiên

Dân đâu kính lễ là trên chứng lòng

Tạ ơn công đức Thiên Cung

Tạ ơn Phật, Thánh, Thần cùng nước Nam

Tạ ơn liệt sĩ bao ngàn

Năm qua theo nước Văn Lang đến giờ

Đã vì Dân tộc cõi bờ

Hy sinh gìn giữ cơ đồ nước Nam

Từ ngày dựng nước rõ ràng

Đến ngày hoàn toàn thắng lợi thành công

Đó là nòi giống Lạc Rồng

Trần gian kính lễ tạ công ơn Người

Đó là công việc tùy đời

Có lòng phụng sự trên thời ghi công ./.

Kết thúc 6h30’  ngày 2/9/2001 (15/7/Tân Tỵ)

Viết theo lời Cha đọc

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *