KÍNH LỄ MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC

KÍNH LỄ MỪNG

NGÀY SINH NHẬT BÁC

(NGÀY 19/5/1890 – 19/5/2014) – 124 NĂM

 

 

Kính biết ơn Bác Hồ muôn thuở

Đời ghi tâm nhớ mãi không quên

Nhớ một ngày cả nước dưới miền

Người, cờ, hoa kính dâng lên Bác

 

Mừng ngày sinh đời đời ghi tạc

Ngày Bác Hồ, Bác đã ra đời

Cho non sông, Tổ quốc, bầu trời

Có Bác Hồ – Vì sao độc lập

 

Bác ra đời cho đất nước Nam

Bác là Người đặc biệt rõ ràng

Hiếm có một, trên đời có một

Bác có một, nước Nam có một

 

Một không hai trên đất nước nhà

Một người thầy vĩ đại là Cha

Vị Cha già cứu tinh Dân tộc

Vị Cha già, Cha là cột mốc

 

Mốc giang sơn, mốc của loài người

Bác đã đi gần hết đất trời

Bác đã tìm con đường cứu nước

Bác đã theo Ông Cha tiếp bước

 

Theo Tổ Tông tiền bối sinh thành

Bác là người vĩ đại thanh danh

Bác đã làm, việc làm thành quả

Việc của Bác đã được vô giá

 

Cho giang sơn đất nước hùng cường

Bác là người của một Đế Vương

Của Thiên Trời, của người Cộng sản

Bác là người nhân tài cách mạng

 

Của Tổ Tông tiền bối sinh thành

Của một nhà cách mạng đích danh

Trời đã tặng nước nhà bản gốc

Đây sự thật không phải tâng bốc

 

Ngày hôm nay kính lễ ơn Người

Khắp nước Nam đâu cũng vang lời

Ca ngợi Bác, ơn Người lãnh tụ

Ca ngợi Bác, ơn Người cho đủ

 

Tổ quốc vinh quang giữ hòa bình

Cầu Bác Hồ Chủ tịch trường sinh

Cầu Bác Hồ Chí Minh vĩnh cửu

Cầu Bác Hồ nước Nam xin chịu

 

Nghe theo lời Bác đã dạy ra

Bác dạy dân, dạy nước Nam nhà

Đánh thắng giặc đời đời làm chủ

Chủ nước Nam, chủ cả âm dương

 

Chủ quyền riêng độc lập thiêng liêng

Không cho ai tranh giành làm chủ

Một đất nước phải được phong phú

Quyền chủ quyền làm chủ mọi phần

 

Chủ đất nước, chủ quyền toàn dân

Chủ biển đảo, núi đồi, sông ruộng

Bác đã mong từ lúc sinh thời

Bác nguyện rằng chiến đấu không ngơi

 

Giành độc lập bầu trời làm chủ

Khi làm chủ ta có quyền đủ

Đất nước, giang sơn quy củ mạnh giàu

Sông, biển đảo, đồi núi theo sau

 

Của Trời ban, Trời dành phần phúc

Đất nước ta dân ngày đông đúc

Theo Tổ Tông dòng tộc sinh người

Theo Bác Hồ đã đi muôn nơi

 

Bác đã giành bầu trời độc lập

Cho non sông, Tổ quốc, quê hương

 

Cho cả nơi trên những chiến trường

Cho mãi mãi nước này độc lập

 

Đời nối đời dân ta tới tấp

Việc làm ăn xây dựng quê hương

Cầu Bác độ đất nước bốn phương

Mọi điều tốt muôn phương ơn Bác

 

Cầu Bác cứu dân hết trụy lạc

Hiểu ra đường Đạo Nước an khang

Hiểu ra Đạo đất nước Việt Nam

Hiểu Đạo Nước muôn vàn hệ trọng

 

Đạo cho dân biết luật nhà Trời

Đạo cho dân biết Tổ Tông đời

Từ đâu ra loài người thế hệ

Đạo cho dân biết về mà kể

 

Đạo thờ người sinh Tổ nước Nam

Thờ Tổ Trời, Tổ Nước Văn Lang

Thờ Vua Hùng dựng nước rõ ràng

Thờ người có công vàng đánh giặc

 

Giữ nước dân, xã tắc đời đời

Để muôn đời dân nước tại nơi

Thờ và cúng ơn Người vĩnh cửu

Cầu Bác độ nước dân mãi mãi

 

Không khuất phục kẻ cướp nước Nam

Nước, dân ta không phải đầu hàng

Nước có chủ, dân Nam có chủ

Nước với dân làm chủ nước, dân

 

Để đời đời dân, nước hồng ân

Để đời đời nhớ phần công Bác

Để đời đời nước, dân ghi tạc

Công Bác cao nhất nước Nam nhà

 

Đời nối đời con cháu đề đa

Thờ cúng Bác, đời đời lễ Bác

Thờ cúng Bác, đời đời cầu Bác

Bác độ dân, độ nước muôn đời .

 

 Bác là ánh sáng mặt trời

Xua màn đêm tối đổi đời cho dân

Bác cho đất nước Nam trần

Đời đời ơn Bác muôn phần biết ơn ./.

Kính viết theo lời đọc của Thánh nước Việt Nam tại Đền Hòa Bình

Ngày 19/5/2014 – 21/4/Giáp Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *