KÍNH GHI LẠI SỚ ĐI LỄ TẠI ĐỀN ÔNG HOÀNG BẨY

KÍNH GHI LẠI SỚ ĐI LỄ

TẠI ĐỀN ÔNG HOÀNG BẨY – BẢO HÀ – LÀO CAI

 Ngày 5/3/Giáp Ngọ – 4/4/2014

Kính dâng sớ lễ Đền Ngài

Đền Quan Hoàng Bẩy, Thiên đài chấm ghi

Lịch sử trần có trường kỳ

Lịch sử Thiên có khắc ghi công vàng

Đời đời mãi mãi lưu ban

Cho trần, cho cả Thiên đàng nước ta

Văn đàn vẫn được hát ra

Ca ngợi Hoàng Bẩy – Bảo Hà – Lào Cai

Tích xưa để lại lâu dài

Đời đời bất tử công Ngài tiếng vang

Bảo Hà – Hoàng Bẩy hiên ngang

Ngày xưa diệt giặc giúp an nước nhà

Đền thờ cho nước, dân ta

Thờ công người đã xông pha diệt thù

Tích Ngài để lại ngàn thu

Cho dân đáp lễ công phu của Ngài

Hôm nay trước cửa Thiên đài

Đoàn Hòa Bình có lệnh bài về đây

Lễ đền đáp nghĩa công dầy

Ơn người vì nước cho nay dân mình

Để có đền thờ uy linh

Cho dân thờ phụng quang vinh đời đời

Đất nước Nam một bầu trời

Phong quang cảnh đẹp ơn người có công

Đền thờ lịch sử oai phong

Nước, dân đáp nghĩa đền công ơn người

Ơn Tổ quốc, ơn bầu trời

Ơn người đánh giặc ra nơi chiến trường

Ơn người gối đất nằm sương

Ơn người vì nghĩa quê hương, gia đình

Đội ơn các cấp Thiên Đình

Đã độ đất nước Nam mình tốt tươi

Đã độ dân khắp muôn nơi

Xin cầu độ tiếp ngược xuôi nước nhà

Xin cầu Trời Đất bao la

Độ cho mưa thuận gió hòa nước Nam

Xin cầu Phật, Thánh, Thần, Quan

Độ dân giúp nước an khang mọi bề

Độ con, cháu, chắt, làng quê

Phố phường thành thị quận về tỉnh an

Mạnh khỏe thông minh giỏi ngoan

Hiền tài, thành đạt, giúp sang cho đời

Cho non nước Việt sáng ngời

Cho non nước Việt, cho nơi gia đình

Cho đất nước được trường sinh

Đời đời thịnh vượng, thanh bình nước non

Dân ta bổn phận làm con

Con Trời, con Đất, con non nước nhà

Phải biết Dòng tộc Quốc gia

Phải biết Tiên Tổ, Ông Bà, Gia tiên

Để cầu, để phụng bề trên

Để cầu, để phụng, Gia tiên nhà mình

Báo hiếu Dòng tộc ơn sinh

Báo hiếu gia đình người đã sinh ra

Trước là Dòng tộc Quốc gia

Sau là Tông Tổ, Ông Bà, Gia tiên

Cầu đời con cháu thảo hiền

Anh em đoàn kết dưới, trên thuận hòa

Đây là lời Thánh nước nhà

Giáng trần đọc viết sớ là hôm nay

Cho Đoàn đi lễ dài ngày

Sáu ngày đi lễ đền nay xa, gần ./.

Trưởng đoàn Hòa Bình

Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *