NHỚ NGÀY BÁC RA ĐI NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1969

NHỚ NGÀY BÁC RA ĐI

NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1969 – (2/9/2014)

 

Nhớ ngày Bác mãi mãi ra đi

Một dấu ghi đặc sắc thần kỳ

Xưa nay hiếm có người như Bác

Bác ra đi Nhà nước bàn bạc

Để một ngày xong mới báo tang

Cả nước Nam ai cũng khóc than

 

Khóc Bác Hồ muôn vàn đau xót

Khóc Bác Hồ, nước mắt tuôn trào

Khóc như khóc Bố Mẹ vì sao ?

Ai cũng khóc cứ oà lên khóc

Từ trẻ em cũng khóc nên lời

Là nhi đồng, thiếu niên dưới đời

Đến các bậc cao niên các cụ

Già trẻ, gái trai cũng khóc Người

Bây giờ xem ti vi dưới đời

Nhiều hình ảnh, nhiều người cũng khóc

Vì ngắm nhìn một người tầm vóc

Ngày xưa kia đói khổ gầy còm

Đi bôn ba hải ngoại tìm đường

Tìm chân lý cứu dân, cứu nước

 

 

Cả cuộc đời Bác không hề ước

Cho riêng tư, cho cả gia đình

Cả cuộc đời Bác đã tận tình

Cho Dân tộc trường sinh vĩnh cửu

Cả cuộc đời Bác không khuất chịu

Cho kẻ thù xâm chiếm nước Nam

Bác đã từng cực khổ cơ hàn

Bác đã vượt bao ngàn gian khó

Bác đã về Tân Trào, Pắc Bó

Bác đã làm cách mạng cho dân

 

Cả cuộc đời Bác đã quên thân

Sống cuộc đời độc thân vì nước

Cả cuộc đời Bác đã nguyện ước

Ước cho dân, cho nước hùng cường

Nước là nhà dân là quê hương

Con cháu là bốn phương hội tụ

Cuộc sống phải ấm no đầy đủ

Hết cảnh nghèo đói rét lầm than

Đời nối đời không phải gian nan

Không có kẻ bạo tàn cướp nước

 

Lời Bác Hồ, Bác muốn ước được

Cho nước Nam, các nước năm châu

Các nước bạn thế giới toàn cầu

Đoàn kết lại xây đời hạnh phúc

Giúp đỡ nhau trong lúc nguy nan

Chống chiến tranh khủng bố bạo tàn

Chống bạo lực trong nhà, xã  hội

Người có tội hãy mau cải hối

Để làm lại cuộc sống đời thường

Cho gia đình, làng xóm, phố phường

Cho xã hội bốn phương tươi đẹp

 

Di chúc Bác Hồ là sử thép

Lời dặn, lời trao là thiêng liêng

Cho nước Việt Nam mãi trên miền

Cho đời đời nước Nam thế hệ

Cho dân nước học lời biết kể

Đạo đức Bác Hồ mãi cho dân

Học tư tưởng Bác, dân nước cần

Học và làm phải theo lời Bác

Dân nước đừng quên lời ghi tạc

Bác Hồ sống mãi với nước dân

 

Cầu Bác muôn đời giúp độ trần

Giúp nước, giúp dân, cầu muôn thuở

Nước thịnh dân an mãi đời đời

Cầu Bác phù độ khắp muôn nơi

Biển đảo nước Nam với bầu trời

Không cho nước nào sang xâm chiếm

Biển đảo, đất liền, nước Việt Nam

 

 

Cầu Trời, cầu Tổ nước Việt Nam

Cầu Phật, Thánh, Thần, cầu các Quan

Cầu hồn anh hùng, cầu liệt sĩ

Giúp hộ toàn dân nước an khang ./.

 

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hoà Bình

 bãi lễ ngày 2 tháng 9 năm 2014

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *