KÍNH SỚ DÂNG MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC

KÍNH SỚ DÂNG MỪNG

                          NGÀY SINH NHẬT BÁC              

19/5/1890 – 19/5/2000

Kính mừng ngày lễ sinh Người

Bác Hồ vĩ đại là người Cha Tiên

Là Đức Ngọc Phật uy nghiêm

Là Cha nhân loại của miền nước Nam

Là Thánh Nhân nước huy hoàng

Là Người từ ở Tòa Vàng Trời cao

Bác là niềm tin tự hào

Kính ngày sinh nhật ngôi cao Hồn Trời

Ngày mà dân, nước nhất lời

Ai ai cũng nhớ, biết Người là Cha

Cha già vĩ đại nước nhà

Hồn Cha là cả một Nhà nước Nam

Hồn Cha giờ ở Tòa Vàng

Tượng thờ vĩ đại sang trang sử này

Và cho mãi mãi từ nay

Đời đời thờ Bác thờ nay Hồn Trời

Là Hồn Đất Nước sáng ngời

Hồn một Chủ tướng suốt đời vì dân

Từ đây Bác có Hồn Thần

Hồn Bác là Phật, Thánh, Thần nước Nam

Đời đời thờ phụng khói nhang

Dân đáp công vàng kính lễ tạ ơn

Tạ ơn đất nước giang sơn

Tạ ơn công Bác sớm hôm vì đời

Tạ ơn Dòng tộc sinh sôi

Tái hồn ra Bác giúp đời núi sông

Ơn Người là Tổ, là Tông

Là nguồn, là cội, đến chung gia đình

Họ Hoàng, Họ Nguyễn thực tình

Từ quê hương Bác ân tình nghĩa sâu

Toàn dân ý hợp tâm đầu

Sẽ theo Hồn Bác một màu tốt tươi

Đánh thắng mọi thứ giặc đời

Làm theo lời Người trước lúc đi xa

Di chúc Bác dạy dân ta

Phải giữ nước Việt Nam nhà yêu thương

Phải giành độc lập quê hương

Chủ quyền đất nước, Tổ đường Ông Cha

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Do Đảng, do Bác kiện toàn

Làm cuộc cách mạng cứu toàn dân ta

Chiến tranh nhân dân xông pha

Dân là gốc của nước nhà Việt Nam

Dân ta hiểu lịch sử vàng

Từ ngày dựng nước Văn Lang đến giờ

Cội nguồn của dưới trần cơ

Cội nguồn Trời, Đất bây giờ cho ta

Ơn Trời, ơn Đất bao la

Ơn Tông, ơn Tổ, nước nhà Việt Nam

Ơn Đảng, ơn Bác rõ ràng

Ơn Danh nhân nước Việt Nam anh hùng

Ơn các liệt sĩ có công

Ơn các bà mẹ có chồng, có con

Là thương binh đã làm tròn

Đánh tan quân giặc, giữ non nước này

Hai tám năm nước vẹn đầy

Có dư hơn bốn tháng nay cho đời

Nhà nước, Quốc hội tốt tươi

Làm theo Di chúc của Người đã trao

Một đất nước thật tự hào

Trên đời có một ngôi cao Quốc kỳ

Dưới cờ có Bác uy nghi

Đại diện Tông Tổ  trường kỳ cho dân

Đại diện các bậc Danh nhân

Từ thời dựng nước có phần đến nay

Đại diện Thánh Nhân nước này

Đại diện hết Phật, Thánh nay với Thần

Bác là ngôi cao nhất phần

Cao từ khi sống, đến phần thác nay

Hồn giờ cao nhất nước này

Cao nhất cả Quốc tế nay hoàn cầu

Bác Hồ đã được đứng đầu

Tâm Linh Bác giáng dạy câu ân tình

Dạy dân đáp nghĩa ơn sinh

Dạy dân ơn Tổ Tông mình nước Nam

Dạy dân theo Đạo Thiên Đàng

Tu nhân tích đức, không làm điều sai

Đoàn kết sát cánh kề vai

Theo đúng đường lối, gái, trai một lòng

Già, trẻ, nam, nữ nhất trung

Với nước, với Đảng, với cùng dân ta

Đừng ai phản lại nước nhà

Đừng ai làm trái lời Cha, Bác Hồ

Bác lo cho cả cơ đồ

Cho nền độc lập cõi bờ Tổ Tông

Đời đời đáp nghĩa đền công

Cho một Dòng tộc, cho sông núi này

Xin hứa với Bác hôm nay

Đoàn luôn vâng lệnh của nay Bác truyền

Theo Đảng, theo Bác dẫn đường

Chấp hành chính sách, chủ trương nước nhà

Xây dựng đất nước Nam ta

Không làm điều phạm luật Nhà nước Nam

Làm theo Đạo Nước Âm ban

Đạo đền đáp nghĩa lo toan cho đời

Các Đồng xin nhất một lời

Làm theo lời dạy của người Hồn Thiên

Hai bốn điều luật trên miền

Dạy đồng tu Đạo theo Tiên, Bác Hồ

Giúp phần xây dựng cơ đồ

Làm tròn bổn phận bây giờ người dân

Làm tròn nhiệm vụ Đồng Thần

Đồng làm cách mạng vì dân, vì đời.

Tận trung với nước

Tận hiếu với Người

Cha già vĩ đại

Đời đời thờ Cha “.

Hôm nay kính lễ hương hoa

Kính mừng sinh nhật Bác là ông Tiên

Một trăm mười ba năm miền

Bác như vẫn sống ở trên cõi đời

Ti vi chiếu suốt hình Người

Bộ phim lịch sử ra đời cho dân

Để dân hiểu rõ nguồn ân

Để dân thờ phụng đáp phần công lao

Để dân hiểu rõ ngôi cao

Ai cho đất nước tự hào thiêng liêng

Tổ Tông, Ông Cha trung kiên

Ông Cha bất khuất mới nên sử vàng

Mới có độc lập vẻ vang

Mới có Tổ quốc vẹn toàn ngày nay

Hãy thờ Dòng Tộc Nước này

Từ ngày dựng nước đến ngày thành công

Cho ta một lịch sử hồng

Hãy thờ, hãy đáp, đền công ơn Người

Đảng, Bác muôn đời tốt tươi

Ông Cha, Tổ nghiệp, Thiên Trời của ta

Hãy theo Đạo Nước ban ra

Hãy thờ Tông Tổ nước nhà Việt Nam ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 19/5/2000

 Trưởng đoàn:Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *