KÍNH LỄ ĐOẠN TANG NGƯỜI CHẾT 3 NĂM HẾT TANG

KÍNH LỄ ĐOẠN TANG

NGƯỜI CHẾT 3 NĂM HẾT TANG

Kính xin Phật, Thánh với Thần

Kính xin trên giúp việc phần Gia tiên

Hôm nay gia sự trần miền

Giỗ đoạn tang hết Gia tiên tang hồn

Ba năm trọn vẹn lo lường

Tấm lòng con cháu họ đương gia đình

Anh em hiếu thảo chung tình

Về tại gia đình lễ giỗ hôm nay

Lễ nghi trên dưới mặn chay

Hương hoa trà quả lễ này tạ ơn

Ba năm con cháu xót thương

Nhớ hồn xa cách trần dương cõi đời

Hồn đi biền biệt về nơi

Âm ty hồn để bao người tiếc thương

Nhớ hồn xa cõi trần dương

Hôm nay con cháu xót thương cúng hồn

Ba năm đã hết lo dồn

Mãn tang cầu hồn mát mẻ từ đây

Chứng tâm con cháu đủ đầy

Anh em Nội, Ngoại lúc này gần xa

Người thân hàng xóm gần nhà

Cũng về ngày hết tang gia của hồn

Kính lễ Tiên Tổ tỏ tường

Mời Nội, mời Ngoại Tổ đường âm ty

Con cháu dòng họ tâu quỳ

Xin mời vong giáng chứng ghi tâm trần

Trong nhà với cả ngoài sân

Con cháu quây quần già trẻ hôm nay

Cầu xin điều lành điều may

Hạn nạn điều xấu tránh nay cho trần

Âm, Dương cầu hưởng phúc phần

An đẹp cho trần con cháu tốt tươi

Phúc tài lộc thọ ơn Trời

Ơn Phật ơn Thánh ơn đời Tổ Tiên

Ơn Dòng Tộc họ thiêng liêng

Để lại phúc hiền con cháu vinh hoa.

Đọc tên Vong âm nhà…thọ…tuổi,

tạ thế ngày…tháng…năm…an táng tại…

Họ tên… địa chỉ gia đình…

Khi đọc xong 2 câu 6 – 8

Mọi người: “Xin quy Ngọc Phật

 

 

 

 

 

 

Lời dạy của Cha:

Giỗ hết tang vong trong nhà

Họ tên thường gọi hãy là đọc lên

Ngày giờ tạ thế trần dương

Quê quán trú quán họ đương gia đình

Lễ xong kính tạ vong linh

Khăn áo xin được hóa trình hôm nay

Tất cả khăn áo tang này

Con cháu bỏ hết không rầy giữ chi

Gọi là cắt đoạn tang đi

Lễ đoạn tang hết kể thì từ đây

Chỉ đội mặc một ngày này

Cúng xong là hết từ đây không còn

 Khi sang cát cả cháu con

Không ai phải đội khăn tròn dài nay

Luật Thiên ban dạy dân hay

Để dân hiểu Luật từ đây tu trì

Không đốt vàng, mã, tiền chi

Chỉ cúng lễ thật xong thì lại ăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *