BÀI HỌC GIÁO LÝ ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

bai-hoc-giao-ly

BÀI HỌC GIÁO LÝ

ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

 

Đạo Trời nước Việt Nam – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt đã được khai sinh tại Đền Hòa Bình (1)  ngày 01 tháng 01 năm 2001. Nội dung Giáo lý của Đạo Trời nước Việt Nam đã được trình bày rải rác trong hàng ngàn bài Giáng dạy của Hồn Trời – Hồn Nước (Lời Tâm Linh), trong đó có 5 bài Luật, Lệnh Thiên dành riêng cho Đồng gồm 62 điều và có các bài Luật, Lệnh Thiên dành cho hội viên, do Trưởng đoàn Hòa Bình là Phạm Thị Xuyến (2) ghi lời Trời, lời Thánh trong thời gian gần 10 năm, từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21.

Hiện thời, Lời Tâm Linh vẫn tiếp tục được phát ra và Đoàn trưởng có nhiệm vụ phải ghi lại một cách trung thành để làm tư liệu phổ biến cho người trần hiểu rõ và thực hành Đạo Trời nước ta.

Quá trình ra đời, bước đầu hoạt động và sự mở rộng đạo mới đặc biệt này được thực hiện dưới sự chỉ dẫn toàn diện và chi tiết của Tâm Linh Nước Việt. Ban điều hành lâm thời của Đạo Trời Nước Việt Nam do Hội đồng Cha, Mẹ Nước Việt chỉ định. Đạo Trời Nước Việt Nam viết tắt là (ĐTNVN). Bản Giáo lý này đã được trình lên Hội đồng Cha Mẹ Nước Việt.

Nền tảng của Giáo lý Đạo Trời Nước Việt Nam dựa trên hai chủ đề cốt lõi do Lời Tâm Linh phát ra.

  1. SỬ TRỜI VÀ LUẬT THIÊN, ÂM MỚI.

          Cộng đồng cư dân vô hình.

Theo Lời Tâm Linh, sự tồn tại thế giới tâm linh trên trái đất gồm cõi Âm, cõi Thiên và những cõi khác, cùng với các cộng đồng cư dân vô hình tại đó là có thực. Những người hồn (thực thể còn lại của con người sau khi thân xác chết) ở cõi Âm và cõi Thiên cũng có khả năng trí tuệ và cảm xúc tương tự như người trần; các cư dân vô hình còn có nhiều quyền phép cao siêu và thể hiện một số khía cạnh đáng chú ý dưới đây:

 

 

(1) Số nhà 16, ngõ 4, đường Thanh Niên, phố Thái Học 1 – Sao Đỏ – Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

(2) Sinh năm 1945, thủ nhang Đền Hòa Bình.

 

2

* Có quan niệm giống người trần về dân tộc và đất nước, lãnh thổ Quốc gia và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

* Sự hoạt động trong đời sống ở mỗi vùng miền và trên phạm vi toàn cầu bị chi phối bởi những luật, lệnh nhất định từ cõi Thiên và cõi Âm.

* Coi việc tôn thờ và lễ bái là biểu hiện của Văn hóa tâm linh – sự hoạt động của người trần tương tác với thế giới tâm linh nhằm thỏa mãn một phần đời sống tinh thần và vật chất của mình.

* Tuổi đời có thể kéo dài muôn thuở và có khả năng dùng quyền phép phù trợ cho nền độc lập và thịnh vượng của Quốc gia mình.

Sử Trời:

Làm nhiệm vụ cai quản tất cả cộng đồng cư dân hữu hình và vô hình trên trái đất, chính là Trời hay Nhà Trời – một năng lực tối cao với quyền phép siêu Việt và trí tuệ phi phàm. Loài người thuộc hành tinh này sớm hay muộn rồi sẽ biết rõ và tin cậy điều đó, đồng thời sẽ tự nguyện hoặc buộc phải tuân thủ tất cả những luật, lệnh do Trời ban ra.

Những người hồn ở cõi Thiên và cõi Âm cũng có văn tự riêng (chữ Âm và chữ Thiên), do đó họ có thể giao tiếp với người trần bằng tiếng nói hoặc bằng tần số đặc biệt. Do có ngôn ngữ viết nên người hồn ở cõi Thiên đã ghi chép những sự kiện xảy ra từ cổ xưa trong quá trình sinh thành và phát triển loài người. Đó chính là Sử Trời – một nguồn thông tin duy nhất và vô cùng quý giá, qua đó cho biết nhiều sự kiện có thực liên quan đến con người từ thời tiền sử.

Theo Sử Trời, loài người hiện nay do Cha Trời, Mẹ Địa sinh dưỡng, chứ không phải đã được tiến hóa từ vượn, khỉ hay bất kỳ một loài động vật nào khác như giả thuyết của khoa học đương đại.

Vào một đêm giông tố đặc biệt, tại khu vực Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), chính Trời Đất, bằng quyền phép siêu việt của mình đã cho ra đời những người con trai, con gái, để sau đó tỏa đi khắp thế giới trở thành các vị Tổ dòng tộc của tất cả các nước. Trong số các cặp Tổ dòng tộc đó thì cặp Lạc Long Quân – Âu Cơ đã được sinh ra đầu tiên, được đánh dấu con trưởng của Cha Trời, Mẹ Đất, cho nên

từ thế kỷ 21, Việt Nam đã đã được Trời trao quyền đảm nhận sứ mệnh tâm linh cao cả, là Nước con đầu của thế giới.

3

Luật Thiên – Âm mới:

Trong thế giới tâm linh cũng ấn định những Luật, Lệnh Thiên, Âm để duy trì trật tự và hoạt động bình thường giữa các cộng đồng cư dân vô hình. Đặc trưng nổi bật nhất của các Luật Thiên, Âm là thời gian có hiệu lực rất lớn (nhiều thế kỷ) và có ảnh hưởng đến đời sống của người trần hiện tại và sau khi chết. Các Luật Thiên, Âm trong thiên niên kỷ thứ 3 đã định ra những thay đổi căn bản về chủ quyền Âm phần Quốc gia và đời sống văn hóa tâm linh.

Luật Thiên, Âm mới quy định rằng: Bắt đầu thế kỷ 21, cộng đồng tâm linh của mỗi Quốc gia sẽ tự làm chủ vận mệnh của mình qua việc đứng đầu ngôi thờ. Tâm Linh Việt đã được Trời cho phép công bố về quyền độc lập của Âm phần Quốc gia (Quốc gia Âm) đầu tiên trên thế giới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 và thực thi chủ quyền tâm linh của mình. Việc khai sinh Đạo Trời Nước Việt Nam là một biểu hiện cụ thể về điều đó.

  1. SỬ NƯỚC VÀ SỰ THAY ĐỔI TÔN THỜ:

Sử nước:

Trong cổ sử Việt Nam chưa có những sự kiện được ghi chép về Cha, Mẹ Tổ Nước, ngày mất. Chỉ có những người hồn là Cha, Mẹ nước Việt mới có đủ quyền phép cao siêu và mức độ tin cậy để phát ra thông tin báo cho dân và nước biết gốc tích thực sự của dân tộc ta cùng những gì đã xảy ra với nước Văn Lang ở thuở ban đầu. Lời Tâm Linh đã đọc cho Đoàn trưởng ghi lại những tư liệu “Sử Nước” sau đây nói về gốc Tổ Nước Việt Nam và mối quan hệ khăng khít giữa hai phần Âm – Dương thuộc dòng tộc Bách Việt:

* Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ đã sinh ra dòng tộc Bách Việt. Từ cổ xưa đến nay, Cha Mẹ đã tái thế nhiều lần để giúp nước, cứu dân theo thứ tự: Lạc Long Quân > Đào Lang > Trần Hưng Đạo > Nguyễn Trãi > Nguyễn Huệ (Quang Trung) > Hồ Chí Minh; Âu Cơ > Liễu Hạnh > Hoàng Thị Loan (Thân Mẫu của Bác Hồ).

* Truyền thuyết về các Vua Hùng của Việt Nam là có thật. Vua Hùng thứ nhất đã tái thế ra Trần Nhân Tông, vừa để giúp nước đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc, vừa để tu thành Phật Tổ

4

nước Việt. Từ hơn 700 năm qua, Phật Trần Nhân Tông đã được Trời vinh danh ngang hàng Phật Thích Ca và Phật Bà Bồ Tát.

* Hồn Bác Hồ hiện nay đã được Nhà Trời vinh danh là Ngọc Phật Hồ Chí Minh, cao nhất ở hàng Phật và hàng Thánh, Thần, có trọng trách đứng đầu tâm linh thế giới và là Chủ tịch Âm phần Việt Nam.

Sự thay đổi tôn thờ:

Theo Lời Tâm Linh, Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới đã được Trời cho phép thực thi Luật Thiên, Âm về thay đổi tôn thờ để làm hình mẫu cho những quốc gia khác. Sau đây là các khía cạnh cụ thể liên quan:

  1. Kể từ thế kỷ 21, việc tôn thờ, lễ tại các đền, chùa, đình, miếu… được thờ, mời Tổ Trời (Cha Trời, Mẹ Địa), Tổ Nước (Cha Mẹ Bách Việt, Cha Lạc Long, Mẹ Âu Cơ, Vua Hùng), Phật, Thánh, Thần, Vua, Quan, các danh nhân và liệt sĩ từ cổ xưa đến nay đã có công lớn trong quá trình dựng và giữ nước ta.
  2. Kể từ thế kỷ 21, tại các gia đình cho phép một ban tôn thờ các Quan Thổ Công Thần Đất, khi lễ mời được Trời, Đất, Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam; một ban thờ Gia tiên thấp hơn 30cm trở lên.
  3. Việc thờ cúng được thực hiện theo Luật, lệnh Thiên, Âm, phù hợp với tập quán của cộng đồng người hồn và lợi ích thiết thực của người trần. Các nghi lễ từ đơn giản đến phức tạp có thể được tiến hành bởi tín chủ hoặc thầy đồng, tổ quy đạo (tùy thuộc vào điều kiện thực tế).
  4. Luật, Lệnh Thiên, Âm và pháp luật Nhà nước Việt Nam cần được phối hợp hài hòa và tuân thủ đúng; cần luôn luôn ghi nhớ rằng: Luật nhân quả đối với đời sống mỗi người được ứng nghiệm xuyên suốt Trần, Âm; mọi hành động “thiện” và “ác” mà một cá nhân thực hiện khi sống không những sẽ gặt hái được “quả” tương xứng ở cõi Trần và cõi Âm, mà còn có thể mang lại hậu phúc hay hậu họa khôn lường cho những người thân trong gia đình và dòng họ của mình.

Tóm lại: Cốt lõi của Giáo lý Đạo Trời Nước Việt Nam là sự thể hiện đầy đủ và đúng đắn nhất đạo lý “uống nước nhớ nguồn” lâu đời

5

của dân tộc ta đối với Trời Đất, Cha Mẹ nước Việt và tất cả những người hồn khác đã được vinh danh vì có công lao lớn trong sự nghiệp dựng và giữ nước từ thời Văn Lang đến nay. Một Giáo lý như vậy, vừa ích nước, lợi dân, vừa thỏa lòng mong ước tha thiết bao đời nay của Tâm Linh Nước Việt về quyền làm chủ ngôi thờ của mình ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Tháng 5 năm 2005 – Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *