KÍNH LỄ ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG

KÍNH LỄ ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG

Ngày 02/9/2015 – 20/7/Ất Mùi

Kính biết ơn, đời đời ghi nhớ

Công lớn to người đã giúp đời

Giúp nước, dân, kháng chiến một thời

Vang tiếng khắp bầu trời đất nước

Thế kỷ đầu, dân, nước đã được

Người làm Vua khai nước Văn Lang

Là Vua Hùng, Vua Tổ vẻ vang

Đã dựng nước Văn Lang gốc Tổ

Đã để lại cho đời kiên cố

Có Tổ nhà, Tổ Nước hùng cường

Đến thời hai bà Trưng noi gương

Năm bốn mươi quật cường khởi nghĩa

Đất nước ta giặc từ bốn phía

Sang nước ta đô hộ, tấn công

Chúng mưu gian cướp nước cuồng ngông

Làm bá chủ nước nhà thống trị

Tổ Tông ta có một nguyên lý

Lý nghĩa nhân, lý ở trên đời

Trời cho ta khoảng đất, khoảng trời

Trời cho ta con Hồng cháu Lạc

Từ ngày xưa có lời uyên bác

Từ Trời cao vọng xuống nhân gian

Từ trên Thiên, Trời Đất phát ban

Bà Trưng Trắc nghe được rõ ràng

Con hãy ra cầm quân diệt giặc

Con hãy ra bảo vệ xã tắc

Con hay vì nghĩa cả quên thân

Con hãy vì đất nước, vì dân

Rửa thù nhà, cứu dân, cứu nước

Hồn người xưa chưa làm nên được

Hồn ngày nay tái thế giúp đời

Hồn của Mẹ Âu Cơ tái hồn

Giúp cho con có thời nghị lực

Giúp cho con bằng sức, bằng tài

Giúp cho con vượt mọi chông gai

Giúp cho con dẻo dai đánh giặc

Giúp cho con bảo vệ xã tắc

Giúp cho con làm chủ nước này

Giúp cho con sẽ có một ngày

Lên Vua Bà trị vì đất nước

Người làm Vua không thể thiếu được

Nghĩa lớn cao sức mạnh phi thường

Vị Vua Bà phải thật noi gương

Hùng dũng khí, đủ tài, đủ đức

Đủ nhân tâm, không kém trí trai

Người phải là nhất mực anh tài

Thu phục được bá quan văn võ

Nhất tề nổi dậy chống chiến tranh

Thắng kẻ thù sẽ được an lành

Một đất nước sẽ được thịnh vượng

Một đất nước sẽ được vững bền

Đời nối đời sẽ được vang tên

Một chủ tướng đời đời bất tử

Sổ nhà Trời có ghi hàng chữ

“Bất tử kỳ tài mãi cho dân

Nữ tướng hào kiệt có hồn Thần

Một nhà cách mạng xưa nay hiếm

Người có tượng Thần, khác tượng trần

Tượng người vẻ đẹp có hồng ân

Nét mặt như trai xưa nay hiếm

Hiếm có tượng Thần, có phép Thần

Để cho người trần còn thấy rõ

Gương mặt tượng Thần như thấu tỏ

Sự nghiệp nước nhà có Ông Cha.

– Hôm nay Đoàn lễ trước cung Bà

Đền thờ hai Bà là nữ tướng

Đền thờ hai Bà là hai Vua

Vua chị, Vua em không kém thua

Không thua vì Vua là nữ tướng

Vua có trí tài, Vua làm được

Vua Ông, Vua Bà, ngang hàng nhau

Cho đời bất tận mãi dài lâu

Trường tồn bất tử còn lưu mãi

Cho xưa nay, cho mãi mai sau

Sử đời chép ghi chữ ơn cầu

Ơn hai Vua Bà đánh tan giặc

Ơn hai Vua Bà giúp xã tắc

Ơn mãi đời đời cho nước, dân

Ơn hai Bà nữ tướng cầm quân

Đã giúp một thời cho đất nước

Hai Bà đánh được lũ bạo tàn

Hai Bà làm tướng thật hiên ngang

Đời xưa có câu còn ghi lại

Đất nước Văn Lang thật vẻ vang

Có bà Trưng Trắc, bà Trưng Nhị

Bà chị, Bà em thật oai hùng

Hai Bà là người của Thiên cung

Không phải người trần, dân không thể

Chắc người Thượng Đế gửi cho ta

Để đánh giặc xưa giữ nước nhà

Hai Bà làm nên sự nghiệp lớn

Hai Bà đã được nức tiếng vang

Đời đời ghi mãi lịch sử vàng

Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa

Giành lại hòa bình cho nước, dân

Cho đời độc lập có công trần

Có bao người dân làm cách mạng

Làm tướng, làm quân cùng xông pha

Đánh giặc giữ yên nước non nhà

Hy sinh bao người vì nghĩa lớn

Đó là cột mốc cho nước, dân

Lịch sử ghi nên những công thần

Công thần vì nước, vì cách mạng

Công thần là Tổ nước Văn Lang

Là hồn Tổ tái thế để làm

Là hồn Tổ tái thế hộ Quốc

Là hồn Tổ tái thế lưu ban

Mẫu tái ba lần, Mẫu giúp nước

Mẫu tái hồn Thần, Mẫu giúp được

Giúp từ kiếp trước đến kiếp sau

Mỗi lần Mẫu giúp khác với nhau

Tái đi, tái lại, không ai biết

Đó là đặc biệt của hồn Thần

Lần này Mẫu báo cho toàn dân

Mẫu đã tái hồn Bà Trưng Trắc

Để Mẫu làm Vua của nước Nam.

Vua Bà Trưng Trắc đã mang

Hồn Mẫu Tổ nước Văn Lang tái hồi

Cho nên Bà được một thời

Làm Vua giúp đời, giúp nước, giúp dân

Mẫu là Mẫu Âu Cơ Thần

Mẫu Thủy Tổ nước Nam trần xưa nay

Không ai biết được điều này

Chỉ có Thánh biết với nay người Thần

Đó là tích cổ ban phần

Cho đồng được viết tích Thần giờ đây

Ba lần Mẹ giáng thế nay

Hai lần đã có tích nay viết rồi

Ba lần chính là tại nơi

Mê Linh – Vĩnh Phúc hồn Trời Mẫu ban

Mẫu ban cho Vua nước sang

Có hai Vua nữ được mang hồn Thần

Hai Vua được là Thánh nhân

Hai Bà Thánh tướng ở trần làm Vua

Đời đời, mãi mãi dẫn đưa

Lưu đời hạ thế sớm trưa phụng thờ

Bao lâu hai Bà đợi chờ

Đoàn Thần về tới Đền thờ Bà mong

Một ngày lễ lớn oai phong

Một ngày mừng hội non sông nước nhà

Xem trong màn hình nước ta

Có đầy đủ hết cờ hoa rợp trời

Rước hình ảnh Bác sáng ngời

Có các đoàn thể dưới đời diễu binh

Duyệt binh thật là uy linh

Diễu hành có các chiến binh năm nào

Có các tầng lớp thanh cao

Biểu dương lực lượng tự hào cho dân

Đất nước thật là hồng ân

Thật là lớn mạnh phúc phần cho ta

Ngày này ai cũng xem ra

Tự hào Dân tộc chúng ta trưởng thành

Đất nước Việt Nam tươi xanh

Nhờ công Đảng, Bác xây thành lớn to

Ra đi Bác đã dặn dò

Đất nước độc lập lớn to vững bền

Hôm nay lễ trước cửa đền

Mừng ngày Quốc khánh tại đền nơi đây

Đền hai Bà Trưng hôm nay

Thật là nhộn nhịp vỗ tay reo mừng

Tạ ơn công đức cao từng

Từ ngày dựng nước, đến cùng hôm nay

Tạ ơn công đức cao dầy

Những người vì nước ra tay diệt thù

Trải qua ngày tháng mịt mù

Thống nhất đã được đắp bù thờ công

Hôm nay trước cửa Đền Rồng

Cỗ dâng kính lễ đền công ơn Người

Tạ ơn công đức Đất, Trời

Tạ Cha, tạ Mẹ, Tổ đời nước Nam

Tạ ơn Phật, Thánh, Thần, Quan

Là Danh nhân nước Việt Nam anh hùng

Là người có công cao từng

Cho đến anh hùng liệt sĩ nước Nam

Xin mời về giáng lên ban

Về giáng lên bàn thiết lập lễ dâng

Lễ chay, lễ mặn kính chung

Người đi, người ở, kính cùng hôm nay

Xin mời trên chứng tâm dầy

Cho Đoàn Thần kính lễ ngày tạ ơn

Đoàn Hòa Bình, Đoàn Thiên Vương

Do Thánh chỉ đạo kính hương lòng thành

Kính chúc Đền Bà thanh danh

Đời đời dân, nước, tâm thành tạ ơn ./.

Kính viết lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Kính lễ tại Đền hai Bà Trưng

ngày 2/9/2015 – 20/7/Ất Mùi

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *