LỄ MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM

LỜI THIÊN GIÁO CHỈ LỆNH THÁNH NƯỚC NAM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

LỄ MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM

NGÀY 2/9/1945 – 2/9/2010

65 NĂM BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

 

Kính mừng Quốc khánh nước Việt Nam

Mừng ngày Bác Hồ cho non nước

Một ngày đón rước ảnh Bác Hồ

Ngày tết độc lập giữa Thủ đô

 

Lời Bác vang lên ngày Quốc khánh

Ở giữa Ba Đình, giữa Thủ đô

Người người tấp nập khắp nơi vô

Rừng biển cờ hoa ngày đại lễ

 

Cả nước toàn dân ai cũng kể

Một ngày tuyên thệ Bác cho dân

Tháng chín mùng hai Bác cho trần

Một ngày hồng ân đại phúc lớn

 

Một ngày cả nước, cả quân tướng

Từ Bắc, Trung, Nam khắp mọi miền

Cờ đỏ sao vàng sáng rực lên

Bác Hồ Chủ Tịch mãi vang tên

 

Đời đời khắc ghi cho dân nước

Kháng chiến trường kỳ đã ước được

Thắng lợi thành công, đại thành công

Đảng, Bác cho dân ngọn cờ hồng

 

Thắng lợi mùa thu giành thắng lợi

Thắng lợi bao đời đã đợi trông

Năm nay Nhà nước khắc ghi công

Ngàn năm văn hiến đất Thăng Long

 

Hà Nội ngàn năm rực cờ hồng

Ngàn năm đất địa thật linh thông

Có Ngọc phả Trời chiếu chỉ mệnh

Cho đất Tiên Rồng của Tiên Ông

 

Ngàn năm văn hiến thật oai phong

Đất nước Việt Nam rực lửa hồng

Con Lạc, cháu Hồng đời muôn thuở

Đất quyện Hàm Long, có Cửu Long

 

Ngày hai tháng chín thật oai phong

Dân nước Việt Nam thật nhất lòng

Hiếu nghĩa vi tiên truyền Tông Tổ

Từ thời vạn cổ vẫn vi Tông

 

Từ thời xa xưa đất Lạc Rồng

Mẹ Âu, Cha Lạc vẫn đợi trông

Dòng máu Tiên Rồng người Cổ Việt

Dòng dõi Cha Ông người đặc biệt

 

Mãi mãi cho đời, cho non sông

Mãi mãi cho người cho Tổ Tông

Cho con, cho cháu nước Nam hồng

Cho đời bất tận còn cho mãi

 

Phúc lộc tài hoa của Cha Ông

Muôn đời kế tục sự oai phong

Đất nước Việt Nam có Tiên Rồng

Hồn Thiêng đất nước người Cộng sản

 

Tỏ rõ oai phong sự ước mong

Làm nên sự nghiệp đất Thăng Long

Cả một cơ đồ trên đất nước

Cả một giang sơn của Tổ Tông

 

Nước ta có Phật thật đắc công

Sống làm cách mạng cho non nước

Bỏ áo Hoàng bào tu đã được

Phật đắc quả công Phật Nhân Tông

 

Phật, Thánh, Thần thông độ núi sông

Tam Tổ Trúc Lâm, Thần Phật Đạo

Đánh giặc, tu đời đắc Phật Ông

Ngang bằng thế giới thật oai phong

 

Việt Nam có Phật ngang thế giới

Đã được đắc công bảy trăm năm

Văn hiến ngàn năm đất Thăng Long

Có công đánh giặc của trần thế

Có công đánh giặc của Thượng Đế

Có Phật, Thánh, Thần độ hộ ta

Có Hồn non nước giúp hộ ra

Cùng làm cách mạng, cùng xông pha

 

Trí lớn, tài cao, hồn muôn thuở

Cùng dân rèn giũa sự kỳ tài

Đất nước vững bền sự dẻo dai

Là do Cha Ông, hồn tái lại

 

Giúp sự kỳ tài sự dẻo dai

Giúp lòng chiến sĩ vượt chông gai

Giúp già, giúp trẻ, giúp gái trai

Đánh giặc xông pha gìn giữ nước

 

Để giành thắng lợi dựng tương lai

Gái đảm trai tài vì nhân quả

Nhân tâm phẩm giá đã cho trần

Đời hồn cách mạng mãi vì dân

 

Sống làm cách mạng đã quên thân

Thác hồn muôn đời vì non nước

Đó là kiếp trước hồn Ông Cha

Sự nghiệp vinh quang của nước nhà

 

Bao đời bao kiếp của Ông Cha

Làm nên sự nghiệp còn để lại

 

Ghi sự hào hùng chiến công  xa

Bác Hồ đứng đầu nước non ta

 

Bác tài khi sống, tài khi chết

Bác cho đất nước được vinh hoa

Bác cho đất  nước có chủ tòa

Tòa Thiên, Tòa Âm một đất nước

 

Công Bác làm được việc lớn cao

Bác gọi nhân dân hỡi đồng bào

Cùng nhau đoàn kết giành thắng lợi

Chủ quyền Thiên Âm đất nước cao

 

Bác Hồ đứng nhất cõi Thiên Tào

Bác Hồ đứng nhất Tòa Phật, Thánh

Không có ai cao, có Bác cao

Vì Trời, vì Đất đã đong ao

 

Bác Hồ được điểm tối ưu cao

Phật Chúa nước ngoài không ai có

Chỉ có Bác Hồ đứng ngôi cao

Văn hiến ngàn năm thật tự hào

 

Bác Hồ Chí Minh – Người tối thượng

Công đức Bác Hồ được tối cao

Sống Bác công lớn làm cách mạng

Khi thác rồi Hồn Bác tu Thiên

 

Tu để tìm chân lý dưới miền

Cho nhân loại có quyền nhân loại

Cho Thiên Âm không còn tranh cãi

Được tự do thoả mãn đời hồn

 

Bác lo bao công việc dập dồn

Lo bằng hồn cứu dân hộ thế

Ngày hôm nay một ngày Quốc lễ

Ngày mùng hai tháng chín trên đời

 

Nước Việt nam có lịch sử Trời

Cùng một nơi, một ngày sinh hóa

Cùng ngày tháng, khác năm vô giá

Cho nước dân lo cả đôi phần

 

Ngày Bác đi, ngày Trời định phân

Cho Bác được hưởng phần tự chọn

Bác muốn được nước dân lo gọn

Đỡ tổn hao công sức, của, tiền

 

Cùng một ngày mừng Quốc khánh liền

Với ngày giỗ Bác Hồ vĩ đại

Không ai hiểu lòng người Bác ái

Lo cho dân thương đến muôn dân

 

Một ngày vui mừng Quốc khánh trần

Một ngày giỗ hồng ân trọng đại

 

Ngày hôm nay Đất Trời rộng trải

Cả nước dân nhớ đến công lao

 

Có Bác Hồ đất nước tự hào

Có Bác Hồ ngôi cao đức cả

Có Tổ Tông vô giá vô biên

Là đỉnh cao tối thượng thiêng liêng

 

Vàng, ngọc quý không gì sánh nổi

Không ai hơn, không thể đánh đổi

Một giang sơn đất nước ơn Người

Kể từ xưa, nay, mãi mãi đời

 

Phải biết Tổ Tông đời Trời định

Phải biết Tổ Tông đời Trời tính

Đừng nghe ai dự định là sai

Rước Hồn Người về ngự lâu dài

 

Nơi Thăng Long ngàn năm lịch sử

Nơi Thăng Long ngàn năm lưu trữ

Dấu ấn son của Tổ Tông mình

Nơi địa linh nhân kiệt kết tinh

 

Nơi Ngọc phả Thiên Đình ấn chỉ

Nơi ấy chỉ có một triết lý

Lý nghĩa nhân, lý ở trên đời

Trời cho ta khoảng đất, khoảng trời

 

Trời cho ta một nơi Đất địa

Nơi ấy chỉ có người bốn phía

Trong nước Nam không có người ngoài

Đất nước ta một dải đất dài

 

Nhưng Thăng Long một nơi hội tụ

Đất địa linh có nhiều thần chú

Có bốn bề quy củ Linh Thần

Đất địa linh nhân kiệt Trời phân

 

Trời phần phúc, phúc phần trọng đại

Trời gửi lời một người con gái

Đã nên bà viết phải gửi đi

Cho nước Nam một việc thần kỳ

 

Cho Nhà nước duyệt y lời dạy

Lời của Tổ Tông ta trông cậy

Nơi địa linh để đấy không cần

Hãy bỏ ngay xá lợi của trần

 

Vật vô giác, có thần ác hại

Tổ Tông ta không hề ngần ngại

Lo cho dân hậu phúc mai sau

Đời còn dài trường cửu dài lâu

 

Không để cho người đâu đến ngự

Lời của Tổ Tông ta quân tử

 

Lo cho dân, cho nước non nhà

Lo cho đời phồn thịnh thái hòa

 

Lo cho nước an gia độc lập

Đừng mù quáng cho ai chen lấp

Đừng cho ai ẩn dật trong ta

Ta chủ sự ta phải đứng ra

 

Toàn quyền chủ, không ai xâm phạm

Hãy ghi chú lời Thần quả cảm

Chớ đơn sai sẽ phạm luật Thần

Luật của Trời, của Đất định phân

 

Chủ quyền trần với Thần là một

Bao nhiêu đời Tổ Nước đính ước

Mới lo xong điều ước mới thành

Biết bao nhiêu công sức đấu tranh

 

Giành thắng lợi trên toàn đất nước

Thắng giặc rồi dân nước ta ước

Xây đất nước độc lập hòa bình

Còn âm phần chưa được hồi sinh

 

Âm phần khổ dân mình không biết

Đã mười năm âm phần kiên quyết

Trời đã ban niêm yết nước nhà

Có chủ quyền Thiên Âm trên tòa

 

Ta đã giành Chủ Tòa nước Việt

Lời Hồn Nước đã đọc lời viết

Đã gửi đi cho nước, cho dân

Tại làm sao Nhà nước không cần

 

Coi Phật, Thánh, Thần nước không có ?

Phật, Thánh nước khác gì ngoài ngõ

Coi Phật người trọng vọng trong nhà

Thật vô ích khổ hại dân ta

 

Dân la đà theo người phản quốc

Thánh nước nhà đã làm bằng được

Giải hồn thần về nước người ta

Cuối thế kỷ hai mươi phải ra

 

Đâu về đấy ngôi thờ đã hết

Bài hôm nay viết trước ngày tết

Tết độc lập, tết của giang sơn

Gửi lời Thần về tới trần dương

Bộ Văn hóa lo lường việc gấp ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Tổ Nước Việt Nam đọc tại Đền Hòa Bình.

Kết thúc 16h20’ ngày 19/8/2010 – 10/7/Canh Thìn

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *