KÍNH LỄ ĐỀN MẪU TÂY THIÊN NGÀY 3/3/ĐINH HỢI – 20/4/2007

KÍNH LỄ

ĐỀN MẪU TÂY THIÊN

NGÀY 3/3/ĐINH HỢI20/4/2007

 

Kính thỉnh mời Đức Cha Trời

Kính mời Đức Mẫu Địa

Kính mời Đức Cha Lạc Long

Kính mời Đức Quốc Mẫu Âu Cơ

Kính mời Đức Bác Hồ vĩ đại

Kính mời Đức Ba Cha

Kính mời Đức Tam tòa Thánh Mẫu

Kính mời Đức Tam Tổ Phật

Kính mời Đức Hội đồng các cấp

Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam.

Kính mời các Danh nhân của đất nước

Kính mời hồn liệt sĩ đất nước.

 

Kính xin trên chứng cho dân

Chứng mười một tỉnh xa gần cùng đi

Kính ba ngày lễ Thiên Tri

Tại đền có tích dấu ghi của Trời

Ngày ba, tháng ba tại nơi

Đền tích dấu Trời ghi lại cho dân

Cha Trời, Mẹ Địa hoá thân

Trên đỉnh núi Thần tên gọi Tây Thiên

Ngày ba, tháng ba, thiêng liêng

Dấu Trời để lại tích riêng nơi này

Mùng ba, tháng ba, cùng ngày

Khác năm lại có tích nay nước nhà

Cha, Mẹ Âu Cơ nước ta

Trời cho được hóa cùng là nơi đây

Đỉnh núi Tây Thiên nơi này

Cha Mẹ được hoá một ngày anh linh

Núi thiêng tạo hoá định hình

Hai cặp Cha Mẹ hoá linh nơi này

Mùng ba tháng cũng ba nay

Cho đời một lịch sử này dấu ghi

Trường kỳ dấu tích sử thi

Có Mẹ Liễu Hạnh hoá đi về Trời

Mùng ba, tháng ba dưới đời

Tích để cho đời thờ phụng Mẹ Tiên

Một ngày Trời đánh dấu riêng

Đào Lang chồng Mẫu cũng thiêng một ngày

Mùng ba, tháng ba, lạ thay

Khác năm cùng giống tháng ngày như nhau

Trần không biết được phép màu

Đấy do Thiên tạo giống nhau dưới đời

Để có sự tích tại nơi

Thế trần ngày giỗ cúng người Thiên Tiên

Đỡ tốn công của dưới miền

Cùng ngày giỗ được Mẹ Tiên, Cha Trời

Giỗ được Cha Mẹ nước đời

Chính là giỗ Tổ Đất Trời sinh con

Sinh muôn vàn vật tươi giòn

Tích Trời để lại cho non nước này

Giỗ Tổ Đất Nước cùng ngày

Bây giờ Trời báo mới hay biết đường

Từ năm lẻ một lo lường (2001)

Giỗ Cha, giỗ Mẹ, Thiên Vương Đất Trời

Cùng Cha, Mẹ nước Nam đời

Ba cặp người Trời sự tích chung, riêng

Một ngày đại kỵ thiêng liêng

Tích Trời ghi lại cho riêng nước này

Trên Thiên chín cõi mây bay

Nước Nam ba cặp Mẹ Thầy về Thiên

Giống ngày tháng, khác năm miền

Để có một sự lưu truyền cho ta

Phần phúc lớn, nước non nhà

Mới có một sự hào hoa thế này

Mùng ba giỗ Tổ Nước nay

Tổ Trời, Tổ Nước cùng ngày anh linh

Mùng mười giỗ Vua nước mình

Trong một kỳ hội anh linh đời đời

Dân đi lễ Tổ tại nơi

Đền Hùng gốc tích được Trời sinh ra

Sinh cho nòi giống nước nhà

Cho đời hậu thế đến là ngày nay

Ai về lễ Mẫu Phủ Dầy

Cũng là lễ cả Mẹ, Thầy Âu Cơ

Cũng là giỗ Tổ dẫn đưa

Tổ Trời, Tổ Đất từ xưa lưu truyền

Tạ ơn Trời Đất, Thánh Tiên

Tạ ơn Cha Mẹ tài hiền sinh con./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Tâm Linh linh từ.

Lễ ngày 3/3/Đinh Hợi (20/4/2007)

Có các tín chủ 11 tỉnh cùng đi lễ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *