KINH DẪN ĐƯỜNG

KINH DẪN ĐƯỜNG

Cầu xin Đức Phật dẫn đường

Cho vong về với Tổ đường Ông Cha

Cầu Phật của nước Nam ta

Dẫn đường vong được nay là theo chân

Đi theo gót Phật độ ân

Đi theo gót Phật độ thân vong hồn

Đi theo Tiên Tổ trường tồn

Theo hồn non nước độ đường cho vong

Theo hồn của bậc Cha Ông

Về với Tiên Tổ âm cung tháng ngày

Từ đây vong được theo thầy

Quy y theo bước đường nay theo hồn

Hồn theo Hồn Nước hồn non

Hồn theo Cha Mẹ độ hồn từ đây

Tiễn hồn về với Mẹ Thầy

Hôm nay đông đủ lúc này anh em

Con cháu dưới thế trần dương

Già la tín lão cầu hồn cho vong

Đoàn thể tiễn hồn vòng trong

Vòng ngoài làng xóm phố cùng xã thôn

Tiễn đưa hồn đã xa dương

Từ đây hồn ở từ đường âm cung

Tiễn hồn lòng thấy não nùng

Bùi ngùi cảm động thương chung cảnh này

Âm Dương cách trở từ nay

Dẫn đường vong tới mộ nay âm phần

Như xa mà lại như gần

Từ đây vắng cảnh dương trần sớm trưa

Dẫn đường gọi chẳng thấy thưa

Chỉ thấy gió thoảng mùi đưa hương trầm

Thương vong lòng thấy ngại ngùng

Già trẻ lớn bé cũng cùng tiễn đưa

Mặc dù buổi sớm, buổi trưa

Lòng trần thôn xóm tiễn đưa vong hồn

Hôm nay nhắn nhủ dọc đường

Là những ngày cuối cùng dương thế này

Để rồi mãi mãi từ nay

Không bao giờ thấy cảnh nay vong hồn

Đây là lời nói ôn tồn

Tiễn đưa vong hồn ra tới nhà vong

Càng đi càng thấy đau lòng

Thương hồn trần nhắn nhủ cùng từ đây

Hồn đi theo gót chân thầy

Nhớ rằng tổ nghiệp Ông nay Cha mình

Nhớ rằng vẹn nghĩa trọn tình

Đời đời Tổ quốc Nam mình mình theo

Mong rằng hồn nhớ sớm chiều

Quê hương chốn cũ bao điều nhớ thương

Giờ đây tiễn biệt vong hồn

Chúc hồn chín suối hương thơm theo về

Với con với cháu làng quê

Hồn lại trở về với Tổ Tiên nay

Độ cho con cháu hồn nay

Biết đường tu chính Đạo nay nước nhà

Ơn người dựng nước non ta

Ơn người dựng giữ nước nhà Việt Nam

Sống nhờ chết nhờ rõ ràng

Ơn người cho những lời vàng hôm nay

Ơn Phật, Thánh, Thần nước này

Phật, Thánh, Thần nước dẫn nay độ hồn

Cho dân sống chết tỏ tường

Có Phật dẫn đường độ hết cho vong

Để vong sớm tối ấm lòng

Theo Hồn Phật, Thánh an trong thân hồn

Đời vong không phải khổ dồn

Theo Hồn Đất nước trường tồn vì dân

Theo Hồn bể ái nguồn ân

Theo Hồn Phật, Thánh với Thần nước Nam

Quy theo Đạo Nước an nhàn

Đạo của nước Việt an khang mọi bề

Đạo của dân nước làng quê

Có ba Vị Tổ nhất bề lo toan

Trúc Lâm – Yên Tử rõ ràng

Tu thành đắc quả Thiên Đàng cho dân

Để cho nước Việt Nam trần

Đời đời có Phật hồng ân phúc dầy

Đó là quy Phật nước này

Quy theo Phật Nước Nam nay độ trì

Độ hồn chín suối quy y

An nhàn mát mẻ âm ti suối vàng

Hồn đi không phải lo toan

Nội trong cả nước Việt Nam anh hùng

Đất nước sạch bóng bạo hung

Nhờ Đảng, nhờ Bác được cùng an khang

Hồn yên tâm khỏi lo toan

Nước nhà thịnh vượng an khang mọi bề

Âm, Dương quyết một lời thề

Sống theo Đảng, Bác, chết về Tổ Tông

Theo Hồn Tổ quốc núi sông

Theo Hồn Tông Tổ, Cha Ông đời đời

Theo Hồn của một Đất Trời

An nhàn mát mẻ hồn đời vong âm

Hồn quy không sợ lạc lầm

Quy đúng đường Đạo Trúc Lâm Tam Tòa

Hồn đi theo Phật nước nhà

Tự do, độc lập, thái hòa, tốt tươi

Đời đời hồn được thảnh thơi

Không ai ràng buộc ở nơi suối vàng

Hồn đi theo gió mây ngàn

Hồn về theo phép Thiên Đàng cho vong

Hôm nay con cháu gia chung

Anh em làng xóm xã cùng quê hương

Tiễn hồn xa cảnh trần dương

Những lời nhắn nhủ dọc đường hôm nay

Tiễn hồn vĩnh biệt lời này

Tôi về hồn ở từ nay nơi hồn./.

Bài dẫn đường có thể đọc được sau buổi liệm cho hồn nghe trước, mai đưa cũng được (trước khi đọc nói: Tôi xin đọc bài Kinh dẫn đường cho vong nghe trước, để ngày mãi mời hồn cất bước lên xe).

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *