KÍNH CẦU TRỜI, ĐẤT CẦU PHẬT, THÁNH, THẦN NƯỚC VIỆT NAM ĐỘ VONG ÂM MỚI MẤT

KÍNH CẦU TRỜI, ĐẤT

CẦU PHẬT, THÁNH, THẦN

NƯỚC VIỆT NAM

ĐỘ VONG ÂM MỚI MẤT

  1. Kính xin cầu Đức Cha Trời

Kính cầu Mẫu Địa độ đời hồn vong

Kính cầu Cha Mẹ, Tổ Tông

Độ cho vong mới mất trong gia đình

Kính cầu Phật, Thánh, Thần Linh

Độ cho vong của gia đình từ đây.

  1. Ơn Trời, ơn Đất cao dầy

Ơn Tông, ơn Tổ nước này Việt Nam

Ơn Phật, ơn Thánh, Thần, Quan

Độ cho vong được an khang phần hồn

Nhờ ơn Trời, Đất độ dồn

Độ cho vong hồn mát mẻ từ đây.

  1. Vong đi theo Tổ Nước này

Vong đi theo Phật, Thánh nay nước nhà

Vong quy theo Phật nước ta

Hồn theo Phật, Thánh nước nhà Việt Nam

Hồn theo Tổ Tông, họ hàng

Đời đời theo Đảng nước Nam anh hùng.

  1. Đời đời theo Bác ung dung

Hồn quy theo Đạo Thiên Cung nước nhà

Sống quy theo Đạo nước ta

Thác quy theo Đạo nước nhà Việt Nam

Đời đời Phật, Thánh, Thần, Quan

Giúp hồn chín suối an khang mọi phần.

  1. Cầu Trời, cầu Đất độ thân

Thân hồn không phải khổ phần dưới âm

Cầu hồn xa cõi trần chung

Đời hồn mát mẻ ung dung hải hà

Đời hồn vẫn được về nhà

Âm, Dương cách trở như xa lại gần.

  1. Âm, Dương cách biệt đôi phần

Đời hồn vẫn sống ở phần dưới âm

Cầu hồn về với âm cung

An tâm không phải lo cùng thứ chi

Gia đình cầu nguyên Thiên Tri

Độ cho hồn được quy y đời hồn.

  1. An nhàn mát mẻ trường tồn

Cầu Trời, Đất độ vong hồn từ đây

Cầu Phật, Thánh, Thần nước nay

Độ hồn muôn thuở từ đây đời đời

Gia đình ơn mãi hồn Trời

Ơn mãi hồn Tổ Nước đời Việt Nam

Ơn Phật, Thánh, Thần, các Quan

Độ hồn vong được bình an muôn đời.

  1. Gia đình nhất tấm lòng người

Cầu trên phù độ vong đời Gia tiên

Cầu Trời, Đất độ bình yên

Cầu Phật, cầu Thánh, Thần thiêng nước nhà

Độ cho Âm, Dương thuận hòa

Gia đình kính lễ cầu là bình an

Xin cầu phúc lộc vẹn toàn

Cho trần gia chủ an khang yên lành ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Được cầu trăm ngày trở lại

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *