KINH CẦU CHO VONG ÂM MỚI TẠ THẾ

KINH CẦU CHO VONG ÂM MỚI TẠ THẾ

Kính xin cầu Đức Cha Trời

Kính cầu Mẫu Địa độ đời hồn vong

Kính cầu Cha Mẹ, Tổ Tông

Cha Mẹ Tổ Nước Lạc Hồng, Âu Cơ

Kính cầu Ngọc Phật xin thưa

Cầu Cha là Bác sớm trưa độ hồn

Cầu Tam vị Tổ độ dồn

Cầu Phật Tam Tổ độ đường vong đi

Vong âm mới mất một khi

Âm dương cách biệt chia ly đôi đường

Vong mới chưa được tỏ tường

Kính cầu các cấp Thiên Vương độ trì

Độ cho vong mới ra đi

Để vong khỏi phải khổ chi phần hồn

Cầu trên độ giúp trường tồn

Cho vong biết được luật đường âm ty

Cầu trên Phật Thánh độ trì

Cho vong mới mất an vì hồn vong

Suối vàng mát mẻ an lòng

Gia đình con cháu cầu mong độ hồn

Kính cầu các cấp Thiên Vương

Độ giúp vong hồn mới mất bình an

Kính nhờ Phật, Thánh, Thần, Quan

Giúp cho vong được an khang mọi phần

Trong bốn chín ngày an thân

Trong trăm ngày được an phần hồn vong

Thân hồn không phải long đong

Cầu trên độ hộ hồn vong an nhàn

Âm dương cách trở đôi đàng

Gia đình cầu kính Thiên Đàng độ vong./.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình.

Bài này cầu tụng được cho vong mới mất đến 100 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *