Kinh cầu thỉnh độ dân, giúp nước

KINH CẦU THỈNH

ĐỘ DÂN, GIÚP NƯỚC

 

Cầu Trời là Đức Cha Tiên

Cầu Mẹ là Đức Địa Tiên đất dầy

Cha Trời Mẹ Địa chứng nay

Lòng trần dưới thế nước này Việt Nam

Cầu xin Cha Mẹ Thiên Đàng

Chứng lòng trần thế nước Nam có lời

Cầu kính Cha Mẹ người Trời

Độ cho trần thế dưới đời bình yên

Nước Nam trên khắp mọi miền

Mưa hoà, gió thuận khắp trên nước nhà

Cầu Trời độ hết gần xa

Năm châu bốn biển sẽ là anh em

Trời cao chiếu rọi ngọn đèn

Đèn Trời đuốc ngọc soi đen lòng đời

Ai đem tâm đạo đức người

Trời có đèn Trời soi khắp thế gian

Đèn Trời là những hào quang

Soi vào tâm dạ trần gian dưới đời

Ai gian, ngay thẳng là người

Sống phải theo phép nhà Trời tối cao

Sống phải có ích nay vào

Nước nào nước ấy lo vào cho dân

Không xâm phạm chủ quyền trần

Không xâm phạm đến quyền dân nước nào

Lời Cha nước Việt thanh cao

Ban bài cầu tụng nay vào cho dân

Hồn Người bể ái nguồn ân

Hồn Người là Phật, Thánh, Thần tối cao

Hồn Người trong lá cờ đào

Sớ dâng lên tới Trời cao thỉnh cầu

Cầu cho thế giới một mầu

Cầu cho các lục các châu an hoà

Cầu Trời xếp đặt gần xa

Cho các nước được thuận hoà ấm êm

Đừng nổi chiến tranh trên miền

Khổ dân vô tội bị phiền đớn đau

Tang thương vô tội đè đầu

Khổ dân hại nước âu sầu xót xa

Chiến tranh tàn khốc gây ra

Vì quân khủng bố thực là không nên

Thế kỷ hai mốt đầu tiên

Cầu mong cho sự bình yên nước nhà

Cầu Trời Đất độ nước ta

Không có ngoại tà xâm lấn nước Nam

Cầu sang thế kỷ giao ban

Thế kỷ lọc sàng Thế kỷ Tâm linh

Thế kỷ Trời Đất định hình

Có Tiên giáng thế nước mình Việt Nam

Có đường Đạo Nước vẻ vang

Có Luật Thiên Đàng Trời Đất cho dân

Nước nào nước ấy xử phân

Nước nào nước ấy lo phần âm thiên

Nước nào nước ấy chủ quyền

Nhân quyền nước ấy tự riêng cho mình

Đó là công việc thực tình

Nước nào nước ấy tự mình lo toan

Đó là công việc trần gian

Nước nào nước ấy lo toan cho mình

Chủ quyền độc lập quang vinh

Chủ quyền độc lập trường sinh cho đời.

 

Lời Cha dạy:

Cha dạy dân hãy nghe lời

Đây lệnh nhà Trời giáng đọc thơ Tiên

Dạy trần ăn ở thảo hiền

Tu nhân tích đức Phật, Tiên chứng lòng

Ai mà độc ác vào tròng

Tròng của Trời Đất, như còng trần gian

Như khoá số tám rõ ràng

Báo cho trần thế biết làm biết lo

Biết sự Trời, Đất dặn dò

Đừng làm điều trái sai cho lòng mình

Đừng phạm vào Luật Thiên Đình

Đừng phạm vào Luật bộ hình Quốc gia

Đừng phạm vào Luật Sơn Hà

Đừng phạm vào Lệnh nước nhà Việt Nam

Đừng phạm vào Lệnh Thiên Đàng

Đừng phạm vào Lệnh nước ban cho đời

Dân ta hãy nhất một lời

Theo Đảng, theo Bác đời đời vì dân

Hãy vì Tổ quốc Việt trần

Theo gương các vị danh nhân nước nhà

Theo gương liệt sĩ nước ta

Có giặc là đánh quyết là không thua

Giữ cho đất nước làng quê

Đời đời bền vững không nề nguy nan

Tấc đất là một tấc vàng

Có mốc rõ ràng có khoảng địa ranh

Âm, Dương đều có rõ rành

Đừng ai tranh giành chen lấn của ai

Đèn Trời chiếu tỏ không sai

Thế kỷ hai mốt trời sai cắt Thần

Sẽ trừ những kẻ bất nhân

Sẽ xử những kẻ loạn thần không sai

Để cho trên, dưới, trong, ngoài

Không còn những kẻ tay sai hung thần

Không còn những kẻ sát nhân

Không còn những kẻ hung thần dã man

Trời, Đất sẽ lọc sẽ sàng

Sẽ khử những kẻ lòng phàm hại dân

Trời, Đất sẽ là cán cân

Cán cân lịch sử, cán cân loài người

Cán cân của một Đất Trời

Cán cân của một bầu trời thế gian

Đây là lời nói ngọc vàng

Ông Tiên giáng thế đọc ban bài này

Cho dân cầu tụng từ nay

Cho toàn dân nước tụng nay cho đời

Sách kinh Cha đã ban lời

Hãy tụng cho đời, cho nước, cho dân

Tụng kinh này có phúc ân

Tụng kinh này có phúc phần nước Nam

Tụng kinh này tới Thiên Đàng

Không cần tụng mõ, lần tràng chi đâu

Kinh này chỉ tụng từng câu

Trên sáu dưới tám là cầu tiếp luôn

Đó là dưới thế trần dương

Hàng ngày trần có lòng thương giống nòi

Trần gian hãy tụng nay thời

Hoặc tuần, rằm có tâm đời tấu thưa

Không kể sáng, tối, chiều, trưa

Không kiêng ăn mặn vẫn thưa được Trời

Chỉ cần trần nhất tâm đời

Là thấu tới Trời là thấu Đất nay

Là Trời độ nước dân này

Cùng nhau gìn giữ nước nay non nhà

Cùng nhau đoàn kết trẻ già

Đánh giặc ngoại tà trong đất nước Nam

Nước ta sẽ được vẻ vang

Đoàn kết sẵn sàng bảo vệ quê hương

Bảo vệ Tổ quốc yêu thương

Như máu sẽ chảy về tim của mình

Đó là Tổ quốc trường sinh

Tổ quốc gia đình là một giờ đây

Từ xưa cho tới ngày nay

Và cho mãi mãi nước này Việt Nam

Trường tồn vĩnh cửu huy hoàng

Tự do độc lập vẹn toàn núi sông

Đó là tổ nghiệp Cha Ông

Đền Hùng là Tổ là Tông của mình

Là một nước Việt quang vinh

Đời đời Chủ tịch Chí Minh dẫn đường

Sống Bác giúp dưới trần dương

Chết Bác phù độ muôn phương Đất Trời

Bác là vì sao đổi ngôi

Là vầng nhật nguyệt soi đời nước dân

Bác là bể ái nguồn ân

Là một vị Thần tối đẳng từ đây

Để cho dân nước từ nay

Có Bác là Phật, Thánh nay nước nhà

Hãy cầu Phật Bác trên toà

Với Tam vị Phật của là nước Nam

Với các vị Thánh rõ ràng

Với Thần đất nước Trời ban cho đời

Phật, Thánh, Thần nước Nam thời

Năm mươi hai vị chói ngời chiến công

Đó là tích Trời ban cùng

Tích đời cũng có ghi chung danh tài

Cha đọc trần viết không sai

Cha đọc trăm bài cho nước dân ta

Nói về gốc tích Ông Cha

Từ đâu mà có nay là danh nhân

Từ đâu thành Phật, Thánh, Thần

Cho dân nước được thờ phần từ đây

Cội nguồn của nước Nam này

Từ Đền Hùng Đức Vua nay con đầu

Mẹ sinh trăm trứng nhiệm mầu

Trăm con cho sự nhiệm mầu nước non

Trời sinh, Trời dưỡng vuông tròn

Bây giờ Trời lại giáng non nước này

Hơn bảy trăm năm vẹn đầy

Trời cho một vật nước này làm tin

Chỉ Trời mới báo, mới tìm

Mới cho trần biết một tin về Trời

Sẽ có người dẫn tận nơi

Sẽ có người Trời chỉ chỗ cho ta

Đã qua hơn bảy trăm là

Mùa hoa xuân đến xong qua lúc này

Hoặc hơn bảy trăm thu nay

Người cất người sẽ lấy nay được mà

Đây là phần phúc nước ta

Dân hãy cầu độ cho là núi sông

Hãy cầu Tổ nghiệp Cha Ông

Từ Đền Hùng Đức Mẫu cùng Âu Cơ

Cho ta mọi sự ước mơ

Cho ta sự thật vần thơ sách này

Cho ta sẽ có một ngày

Sự lạ nước này trên khắp thế gian.

 

Kính viết theo lời Cha là Bác đọc

Kết thúc 21h ngày 12/10/2001 (tức ngày 26/8/Tân Tỵ)

Trưởng đoàn Pham Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *