Lời Cha dạy luật âm nước nhà

len-thien-chi-giao

LỜI CHA DẠY LUẬT ÂM NƯỚC NHÀ

 

Lời Cha dạy các Luật Âm

Luật Âm của nước Việt Nam cho đời

Cho dân nước Việt khắp nơi

Ba miền Nam, Bắc biết lời Luật Âm

Bắc, Trung, Nam hãy nhớ chung

Cả nước là một Luật cùng của Thiên

Ngày xưa quân giặc gây nên

Chiến tranh chia cắt Tổ tiên nước nhà

Anh em khúc ruột Mẹ Cha

Giặc gây bất hòa có sự đánh nhau

Đất nước độc lập từ lâu

Ba miền Nam, Bắc một màu yên vui

Anh em chia ngọt sẻ bùi

Mối tình đoàn kết đời đời bên nhau

Luật Dương đã nhất một màu

Luật Âm Thiên cũng nhất câu Luật Thần

Đừng ai trái Lệnh Thánh Nhân

Đừng ai trái Đạo Thánh Thần nước Nam

Luật Thiên, Âm có rõ ràng

Có từ Trời, Đất phát ban xuống trần

Có từ Luật Phật, Thánh, Thần

Từ Tổ đất nước ban dân nước nhà

Thế kỷ hai mốt nước ta

Có Luật Thiên Tòa, có Lệnh Trời trao

Dân hãy nghe Lệnh Âm vào

Làm theo lời dạy Cha trao cho trần

Tu nhân tích đức rất cần

Tu đường đạo mới của phần nước Nam

Tu điều nhân nghĩa việc làm

Tu lòng hướng thiện, tu sang tâm đời

Phải đoàn kết với mọi người

Tu cho đất nước, tu nơi gia đình

Tu làm công việc ơn sinh

Ơn Đảng, ơn Bác nước mình Việt Nam

Ơn người có công vẻ vang

Dựng nước, giữ nước bảng vàng ghi công

Ơn bao nhiêu đời Cha, Ông

Có công đánh giặc, có công xây đời

Ơn các liệt sĩ sáng ngời

Hy sinh dành lại bầu trời tự do

Ơn thương, bệnh binh đã cho

Hòa bình, độc lập, tự do muôn đời

Ơn thanh niên xung phong nơi

Chiến trường tải đạn giúp người chiến binh

Hòa bình, độc lập, quang vinh

Nhờ ơn cả nước đồng tình lo toan

Giữ từng tấc đất, tấc vàng

Dân ta phải biết lo toan phụng thờ

Thờ Tổ Trời, Đất, Thiên Cơ

Thờ Tổ Đất nước là thờ Tổ Tông

Thờ người đem lại cờ hồng

Cơm no, áo ấm, ruộng đồng bao la

Hãy thờ  Phật, Thánh nước ta

Hãy thờ Hồn Nước đó là danh nhân

Thờ anh hùng, liệt sĩ trần

Thờ người đánh giặc công trần lớn cao

Thanh niên xung phong tự hào

Đã làm nên lịch sử đào cho dân

Đã vì Tổ quốc quên thân

Dân ta luôn nhớ dành phần đền ơn

Luật Âm, Thiên nước cho dương

Hãy thờ, hãy lễ, dâng hương cúng hồn

Xây đền liệt sĩ trường tồn

Đời đời thờ phụng công hồn dài lâu

Đời đời nghĩa nặng tình sâu

Phải thờ, phải cúng, phải cầu tạ ơn.

 

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *