Lời cha ban dạy cho đời Cầu tụng đất, trời sẽ được bình an

KINH CẦU TỤNG

LỜI CHA BAN DẠY CHO ĐỜI

CẦU TỤNG ĐẤT, TRỜI SẼ ĐƯỢC BÌNH AN

Xin quy Ngọc Phật

 

1. Cầu Cha là Đức Ngọc Hoàng

Cứu độ dân nước Việt Nam anh hùng

2. Cầu Mẹ độ dưới trần chung

Dân nước Nam cùng sẽ được tốt tươi

3. Cầu Đức Ngọc Phật giáng đời

Giúp dân hộ Quốc việc đời, việc Thiên

4. Cầu Cha giáng thế cứu miền

Cho đất nước được bình yên mạnh giầu

5. Con người, con của muôn mầu

Sẽ được trường cửu dài lâu ơn Người

6. Là Cha của nước Nam đời

Là vầng nhật nguyệt soi thời muôn dân

7. Soi hết Nam, Bắc xa gần

Độ hết nước Việt Nam trần yêu thương

8. Cầu Cha là Bác soi đường

Cho trần muôn thuở khói hương phụng thờ

9. Kinh cầu Cha đọc thành thơ

Để cho dân nước tôn thờ Cha Tiên

10. Sống công lớn nhất dưới miền

Chết được Trời tặng Hồn Tiên Bác Hồ

11. Giờ Bác ở giữa Thủ Đô

Hồn Bác bây giờ ở khắp mọi nơi

12. Hồn Bác như một khoảng Trời

Lung linh trong gió bao lời thiết tha

13. Cầu Bác độ dân nước nhà

Độ cho tất cả hải hà tốt tươi

14. Cầu Bác độ khắp loài người

Năm châu bốn biển là thời anh em

15. Cầu Bác chiếu rọi ngọn đèn

Đèn Trời Bác có soi trên nước nhà

16. Những ai tâm đạo tà ma

Những ai xảo trá điêu toa bịp lừa

17. Những ai hại dưới trần cơ

Hại dân hại nước bây giờ xưa nay

18. Những ai trở mặt bàn tay

Làm điều bất nghĩa xưa nay ở đời

19. Làm trái Luật Lệnh nhà Trời

Làm sai Luật nước ban đời cho dân

20. Làm sai có tội với Thần

Tội với dân nước Việt trần Nam ta

21. Những ai làm việc ngoại tà

Hại cho đất nước Nam nhà xưa nay

22. Người ấy tội với Trời mây

Tội với non nước Việt nay Nam nhà

23. Tội với Dòng Tộc Ông Cha

Từ ngày dựng giữ nước nhà đến nay

24. Biết bao sự kiện đổi thay

Biết bao công tích của nay người đời

25. Biết bao tội lỗi đầy vơi

Chỉ có đèn Trời với Đất mới hay

26. Sổ trời quan ghi đủ đầy

Chỉ có Trời biết không nay ai tường

27. Chỉ có mắt Thánh Thiên đường

Mới soi, mới xét tỏ tường cho dân

28. Chỉ có mắt Thánh tai Thần

Mới biết lòng trần đơn bạc ra sao

29. Mới biết người có công lao

Người có tội lỗi nay vào với dân

30. Những ai đang sống dưới trần

Phạm vào Lệnh Luật Thánh, Thần nước Nam

31. Phạm vào luật pháp rõ ràng

Của Đảng, Nhà nước Việt Nam ban hành

32. Thì trần sẽ biết rõ rành

Sẽ có sự kiện ban hành không sai

33. Những người công lớn miệt mài

Với dân, với nước, với Trời xưa nay

34. Thì trần ắt sẽ có ngày

Trời ban hồng phúc cho nay dưới đời

35. Để cho dân khắp muôn nơi

Nhất tâm tu Đạo, Đạo đời, Đạo Thiên

36.Nhất tâm phụng sự cần chuyên

Làm được điều tốt giúp nên nước nhà

37.Làm điều nhân nghĩa thiết tha

Lợi dân, ích nước Nam ta bấy chầy

37.Đó là theo đúng Đạo Thầy

Đạo Tâm Linh Nước từ đây cho đời

39.Khắp trong nước Việt sáng ngời

Có một Đạo Trời của Cha ban ra

40.Cha xin phép nước Nam nhà

Hồn Cha đọc là dạy khắp trần dân

41.Đây là chính thực Đạo Thần

Đạo Tâm Linh Nước muôn phần tốt tươi

42.Đạo vì non nước sáng ngời

Đạo đền đáp nghĩa công đời cho ta

43.Cho một phần phúc nước nhà

Vinh hoa độc lập sánh là năm châu

44. Không còn áp bức đè đầu

Không còn cảnh khổ cơ cầu xót xa

45. Chỉ còn phong cảnh nước ta

Phồn vinh, thịnh vượng, thái hoà muôn dân

46. Chỉ còn riêng một Đạo Thần

Đạo Tâm Linh Nước muôn phần tốt tươi

47. Đạo đền đáp nghĩa công Người

Ai hy sinh để cho đời ngày nay

48. Có được ruộng cấy trâu cày

Có được áo ấm lúc này cơm no

49. Ai cho trang sách học trò

Ai cho vĩnh cửu cơ đồ nước non

50. Ai cho đất nước vuông tròn

Ai cho bất tử một non nước này

51. Có phải Bác Hồ cho nay

Với lại Phật, Thánh, Thần nay nước nhà

52. Sống là danh nhân nước ta

Chết hiển Phật, Thánh, Thần là không sai

53. Hôm nay Hồn Cha đọc bài

Cha xin phép nước Nam đời dạy dân

54. Để dân ta biết việc Thần

Để dân phụng sự đúng phần từ đây

55. Nước ta có Phật từ nay

Và từ lâu có cho nay nước nhà

56. Nước ta có Phật trên toà

Ba ngôi chính giác đã là độ dân

57. Với bao các vị Thánh nhân

Từ Đền Hùng, đến đền gần, đền xa

58. Có công giúp nước non nhà

Trải qua năm tháng xông pha diệt thù

59. Trải qua cách mạng chiến khu

Bao đời để lại công phu cho đời

60. Dệt nên những trang Sử Trời

Những lịch sử đời cho nước dân ta

61. Để lại những bản hùng ca

Những điều kỳ thú cho ta muôn đời

62. Trên khắp đất nước sáng tươi

Biết bao nhiêu lời ca ngợi chiến công

63. Ca ngợi đất nước núi sông

Từ đời dựng nước Lạc Hồng Âu Cơ

64. Gọi là Văn Lang bấy giờ

Rồi đến Đại Việt, cõi bờ Việt Nam

65. Cho ta ánh sáng toà vàng

Niềm tin hy vọng chứa chan ân tình

66. Khắp trên đất Việt uy linh

Bao nhiêu miếu, đình, làng bản, quê hương

67. Đó là đáp nghĩa đền ơn

Từ Thần thôn, xóm, xã phường, phố nay

68. Cho đến huyện, tỉnh đủ đầy

Cầu xin Phật, Thánh, Thần nay nước nhà

69. Độ hộ dân nước Nam ta

Phồn thịnh thái hoà, dân nước an khang

70. Cầu hồn liệt sĩ nước Nam

Mỗi xã, mỗi huyện, bản làng từ đây.

 

Lời Cha dạy:

Ở đâu dân hãy lo nay

Xây đền liệt sĩ từ đây phụng thờ

Để cho dân nước cậy nhờ

Công ơn liệt sĩ bây giờ cho dân

Để mà đáp nghĩa đền ân

Để mà cầu độ hộ dân nước nhà

Ai có tâm đạo lo ra

Tiền trần xây dựng thờ Cha, thờ hồn

Đền thờ liệt sĩ trường tồn

Đền đáp công hồn liệt sĩ hy sinh.

 

Kết thúc 11h ngày 15/10/2001 (27/8/Tân Tỵ)

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình năm 2001

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *