KINH CẦU SIÊU THOÁT HỒN VONG

KINH CẦU SIÊU THOÁT HỒN VONG

Bài tụng kinh cho người mới chết

 

Kính xin cầu Phật, Thánh, Thần

Xin cầu siêu thoát âm phần cho vong

Xin cầu Phật, Thánh, Thần chung

Độ cho vong dưới âm cung an nhàn

Xin cầu Phật, Thánh, Thiên Đàng

Cho vong được chóng sạch sang thân hồn

Cầu xin Phật, Thánh độ đường

Cho vong mới mất an đường âm ty

Cầu xin Phật, Thánh độ trì

Cho vong mát mẻ âm ty suối vàng

Cho vong họ….. được an

Thân hồn không phải gian nan điều gì

Cầu Phật, cầu Thánh Thiên Tri

Độ cho vong mới mất thì an khang

Đời vong sớm tối yên hàn

Về nhà, về mộ an khang mọi bề

Cầu trên độ, hộ trần quê

An cho gia sự, an về mộ vong

Cầu xin siêu thoát an vòng

Ba năm sạch sẽ an trong phần mồ

Cầu xin trên độ từ giờ

Thân hồn chóng sạch cậy nhờ các Quan

Phần âm hồn được yên hàn

Nhờ Thần xứ mộ xứ Quan độ hồn

Độ cho vong được trường tồn

Độ cho vong hồn siêu thoát an khang

Gia đình cầu kính các Quan

Thần linh xứ mộ độ an vong nhà

Đời đời kiếp kiếp xưa xa

Cho đến mãi mãi ơn là các Quan.

– Họ tên vong âm là… tuổi…thọ…

– Tạ thế….giờ….ngày…tháng….năm…

– Quê quán:… Trú quán:…

Táng tại xứ đồng, nghĩa trang:…

===================================

Sớ tự viết lấy để lễ trong ngày tuần hoặc 49, ghi cả họ và tên gia đình vào giấy coi như sớ cầu siêu thoát cho vong.

Tụng kinh đọc 3 lượt xong hoá sớ đi.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *