KINH CẦU SIÊU THOÁT CHO VONG MỚI MẤT

KINH CẦU SIÊU THOÁT

CHO VONG MỚI MẤT

 

Kính cầu Cha Mẹ, Tổ Tông

Kính cầu ba vị Phật Ông nước nhà

Cầu Tam Vị Tổ nước ta

Cầu Phật nước nhà độ hộ cho vong

Cầu Quan Thần Linh giúp chung

Cho vong mới mất được cùng từ đây

Xin được siêu thoát vẹn đầy

An nhàn dưới cảnh của nay âm phần

Xin cầu siêu thoát sạch thân

Cho vong mới mất được phần an khang

Đời hồn không phải gian nan

Hồn đi theo Phật nước Nam anh hùng

Hồn đi theo cảnh âm chung

Có Quan dẫn lối đường cùng quy y

Đời hồn sẽ được tu trì

Tu theo Đạo Nước trường kỳ dài lâu

Đời đời sở nguyện ý cầu

Tốt đẹp mãi mãi dài lâu trường tồn

Cầu hồn chín suối an đường

Quy y theo Đạo Thiên Vương nước nhà

Âm dương đôi ngả cách xa

Cầu Phật trên toà độ được phần sâu

Đời hồn không phải khổ sầu

Đi về có phép thiên sâu dẫn hồn ./.

Vong âm là…. tuổi thọ…,

tạ thế …giờ… ngày…tháng…năm…, an táng ở đâu…

 (Bài này cầu cho vong mới mất đến 1 năm)

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *