KINH CẦU SIÊU THOÁT CHO VONG MỚI MẤT ĐẾN MỘT NĂM

KINH CẦU SIÊU THOÁT

 

CHO VONG MỚI MẤT ĐẾN MỘT NĂM

Kính cầu Trời Đất bao la

Kính cầu Tông Tổ nước nhà Việt Nam

Kính cầu Cha Mẹ Thiên đàng

Kính cầu Tam Tổ nước Nam anh hùng

Kính cầu Phật, Thánh, Thần chung

Cầu Thần xứ mộ giúp cùng từ đây

Kính cầu Phật, Thánh, Thần nay

Độ vong siêu thoát tháng ngày bình an

Độ vong siêu thoát an nhàn

Sáng, trưa, chiều, tối được an trong mồ

Vong âm xin được cậy nhờ

Phần hồn mát mẻ ơn nhờ bề trên

Vong lỗi xin được xá thương

Cầu trên độ hộ trần dương gia đình

Âm dương đôi ngả thuận tình

Độ vong gia đình chín suối an khang

Phần hồn mát mẻ an nhàn

Chóng được siêu thoát sạch sang thân hồn

Gia đình xin kính cầu dồn

Hàng tuần, bốn chín, cầu hồn an vui

Trăm ngày cầu kính tại nơi

Một năm lễ giỗ kính lời cầu xin

Xin trên độ vong gia tiên

Dần dần siêu thoát sạch yên vong nhà

An phần mộ vong trẻ già

Xin cầu, xin kính, xin là tạ ơn ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

(Bài này cầu cho vong mới mất đến 1 năm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *