KÍNH CẦU SIÊU CHO VONG 2 NĂM TRỞ ĐI CHO VONG CHƯA SẠCH THÂN HỒN

KÍNH CẦU SIÊU CHO VONG 2 NĂM TRỞ ĐI

CHO VONG CHƯA SẠCH THÂN HỒN

Kính xin Cha Mẹ cứu hồn

Xin cầu Phật, Thánh độ dồn từ đây

Cầu Phật Tam Tổ nước này

Phật Ông cứu độ cho vong hồn trần

Cầu độ siêu thoát toàn thân

Vì vong hồn trần chưa sạch dưới âm

Còn nhiều chỗ dính thân vong

Vong âm chưa sạch ở trong quan tài

Gia đình xin kính cầu bài

Ba ngày cầu kính Thiên đài giúp vong

Cầu vong được sạch bên trong

Thân hồn mát mẻ an lòng từ đây

Xin sạch thân xác từ dày

Để được tới ngày sang cát cho vong

Xin cầu Phật Thánh Thần chung

Cầu Phật Tam Tổ độ cùng từ đây

Cầu Phật, Thánh nước Nam nay

Độ cho vong được từ đây ơn nhờ

Cầu Phật, cầu Quan dẫn đưa

Đi về phần mộ sớm trưa an nhàn

Vong về gia đình được an

Hưởng ngày cúng giỗ đàng hoàng thảnh thơi

Ơn Cha, ơn Mẹ đời đời

Ơn Phật, ơn Thánh độ đời vong âm./.

Họ tên vong âm…. tuổi….

Tạ thế giờ…. ngày…tháng…năm…

Quê quán…. an táng tại….

===================================

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

(Bài này cầu cho vong chưa sạch trong 2 năm trở đi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *