CẦU SIÊU CHO VONG HOẢ THIÊU

CẦU SIÊU

CHO VONG HOẢ THIÊU

Xin cầu Cha Mẹ nước nhà

Xin cầu Phật Tổ Tam Toà Trúc Lâm

Xin cầu Phật Ông oai phong

Cầu Phật của nước Nam chung độ hồn

Cầu Phật, Thánh, Thần thiên đường

Độ hộ vong hồn đã được hoả thiêu

Gia đình kính lễ nhất điều

Cho vong siêu thoát sớm chiều an vong

Xin cầu trên độ vong trần

Hàng ngày vong được về phần tại gia

Hàng ngày vong được hưởng quà

Cơm giỗ ngày tết tại gia vong hồn

Đời đời vong được trường tồn

Ngày rằm, mùng một vong hồn về, đi

Đời hồn thanh thản an vì

Suối vàng mát mẻ không chi khổ hồn./.

Họ tên vong âm………. tuổi…

Tạ thế giờ… ngày…tháng…năm…

Trú quán:………… an táng tại……..

Kính viết theo lời hồn Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *